Hà Nội: Hỗ trợ giá nước sạch đối với các hộ nghèo, gia đình chính sách

Địa phương
03:40 PM 23/07/2023

UBND thành phố Hà Nội vừa có Văn bản 2174/UBND-KTTH gửi các Sở, UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị cấp nước trên địa bàn thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện phương án điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố.

Trước đó, ngày 7/7/2023, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định 3541/QĐ-UBND phê duyệt phương án điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố, thay thế Quyết định 38/2013/QĐ-UBND ngày 19/9/2013. Theo đó, giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt được điều chỉnh tăng theo 2 lộ trình: Từ ngày 1/7/2023 đến ngày 31/12/2023 và từ ngày 1/1/2024 đến ngày 31/12/2024; áp dụng với từng nhóm khách hàng sử dụng nước khác nhau.

Đáng chú ý, theo Quyết định 3541/QĐ-UBND, thành phố Hà Nội có chính sách hỗ trợ người dân thuộc đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo. Theo đó, áp mức giá nước sạch là 5.973 đồng/m3- giữ nguyên theo mức giá nước sạch tại Quyết định 38/2013/QĐ-UBND ngày 19/9/2013 cho 10m3 đầu tiên ở cả 2 lộ trình tăng giá nước.

Hà Nội: Hỗ trợ giá nước sạch đối với các hộ nghèo, gia đình chính sách - Ảnh 1.

Ảnh: Internet

Nhằm tổ chức thực hiện phương án điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố, UBND thành phố chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cung cấp danh sách người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 9/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi UBND các quận, huyện, thị xã để tổ chức thực hiện và danh sách điều chỉnh (nếu có) theo quy định.

Sở Y tế xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch trên địa bàn thành phố theo quy định tại Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14-12-2018 của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt và các pháp luật chuyên ngành liên quan; định kỳ 6 tháng và cuối năm báo cáo UBND thành phố về kết quả thực hiện.

Sở Tài chính chủ trì rà soát, tham mưu thành lập Tổ công tác thẩm định phương án giá nước sạch theo lộ trình cho giai đoạn tiếp theo, trình UBND thành phố xem xét trên cơ sở đề xuất của các đơn vị cấp nước.

UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh - Xã hội và UBND xã, phường, thị trấn căn cứ danh sách người có công với cách mạng do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cung cấp, thực hiện công khai danh sách theo các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và phối hợp, cung cấp danh sách gửi các đơn vị cấp nước. Trường hợp điều chỉnh danh sách thì kịp thời công khai và cung cấp danh sách để đơn vị cấp nước thực hiện thu đúng đối tượng theo quy định...

UBND TP. Hà Nội cũng giao UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thực hiện công tác tuyên truyền về việc thực hiện Quyết định số 3541/QĐ-UBND ngày 07/7/2023 của UBND TP. Hà Nội phê duyệt phương án điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn.

Ngọc Mỹ
Ý kiến của bạn
Tín dụng tập trung vào các động lực tăng trưởng kinh tế Tín dụng tập trung vào các động lực tăng trưởng kinh tế

Phát biểu tại họp báo Thông tin kết quả hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, sáng ngày 23/7, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú, nhấn mạnh giải pháp đẩy mạnh các chương trình, chính sách tín dụng đặc thù.