Hà Nội: Hơn 1.000 tỷ đồng hỗ trợ học phí năm học 2022 - 2023

Chính sách
10:29 AM 10/09/2022

Tại kỳ họp chuyên đề (kỳ họp 9) HĐND Thành phố khóa XVI, UBND Thành phố Hà Nội dự kiến trình HĐND Thành phố 02 Nghị quyết liên quan đến chính sách học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội.

Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội năm học 2022-2023. Theo quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP, các địa phương phải quy định mức học phí trong khung quy định của Chính phủ. Theo đó, mức thấp nhất trong khung học phí của Chính phủ cao hơn mức thu học phí của Hà Nội năm học 2021-2022.

photo-1662780571623

Lễ khai giảng năm học 2022-2023. Ảnh mình họa.

Nhằm giảm tác động do việc điều chỉnh học phí theo lộ trình của Nghị định 81/2021/NĐ-CP, chia sẻ khó khăn, hỗ trợ giảm bớt gánh nặng tài chính với phụ huynh học sinh và để đảm bảo an sinh xã hội, UBND Thành phố dự kiến đề xuất học phí học sinh phải đóng thực tế năm học 2022-2023 giữ nguyên như mức học phí phải đóng năm học 2021- 2022 (bao gồm cả việc hỗ trợ 50% học phí).

Phần chênh lệch so với mức học phí phải thực hiện theo lộ trình của Nghị định 81/2021/NĐ-CP, ngân sách Thành phố sẽ cấp bổ sung cho các đơn vị. Dự kiến ngân sách Thành phố phải hỗ trợ khoảng hơn 1.000 tỷ đồng cho năm học 2022-2023.

UBND Thành phố cũng dự kiến đề xuất cơ chế hỗ trợ học phí đối với một số đối tượng trẻ em mầm non và học sinh phổ thông của thành phố Hà Nội năm học 2022-2023. Theo đó có 2 đối tượng được hỗ trợ, là học sinh học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã miền núi được hỗ trợ 100% học phí; Học sinh thuộc đối tượng giảm học phí theo quy định của Chính phủ được hỗ trợ toàn bộ phần học phí còn lại (sau khi đã hưởng chính sách giảm học phí theo quy định của Chính phủ). Với chính sách trên, học sinh ở khu vực miền núi và học sinh thuộc đối tượng giảm học phí sẽ không phải đóng học phí. Dự kiến kinh phí ngân sách hỗ trợ khoảng hơn 17 tỷ đồng.

Bảo Trung
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Sẵn sàng cho Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 Hà Nội: Sẵn sàng cho Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024

Hưởng ứng và triển khai các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4), Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 tại Hà Nội.