Hà Nội: Nghiêm túc, quyết liệt đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ­

Địa phương
04:19 PM 19/06/2023

Theo báo cáo sơ kết 1 năm hoạt động của BCĐ Thành ủy về phòng chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực, Thành ủy Hà Nội đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện chủ trương của Trung ương về thành lập BCĐ cấp tỉnh, đã sớm thành lập BCĐ Thành ủy về PCTN, tiêu cực (được Trung ương đánh giá là địa phương sớm nhất cả nước thành lập BCĐ).

Sáng 19/6, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và hơn 2.500 đại biểu dự hội nghị trực tuyến kết nối đến các địa phương.

Tham dự tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến - Phó Trưởng ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết; các Ủy viên Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng, tiêu cực...

Hà Nội: Nghiêm túc, quyết liệt đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ­ - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chủ trì tại điểm cầu Thành uỷ Hà Nội. Ảnh: Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội.

Triển khai 4 cuộc kiểm tra, giám sát liên quan đến công tác PCTNTC

Theo báo cáo sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Thành ủy Hà Nội nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện chủ trương của Trung ương về thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Theo đó, Hà Nội đã sớm thành lập Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng, tiêu cực và được Trung ương đánh giá là địa phương sớm nhất cả nước thành lập Ban Chỉ đạo.

Theo đó, Ban Chỉ đạo đã khẩn trương xây dựng và ban hành các văn bản phục vụ hoạt động. Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình công tác để hoạt động của Ban Chỉ đạo đi vào nền nếp. 

Chỉ đạo triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là các chỉ đạo, kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại các Phiên họp của Ban Chỉ đạo, cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương.

Đồng thời, đã đưa nhiều vụ án, vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo để tập trung chỉ đạo xử lý. Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra để phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực, tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền các cấp và đáp ứng kỳ vọng, mong mỏi của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã triển khai 4 cuộc kiểm tra, giám sát liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Trong đó Trưởng, Phó các đoàn kiểm tra, giám sát là Trưởng, Phó ban Chỉ đạo của Thành ủy về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Ban Chỉ đạo Thành ủy đã đưa 60 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi, chỉ đạo. Thường trực Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ đạo đã thống nhất kết thúc theo dõi, chỉ đạo 9 vụ án, vụ việc. Đến nay, Ban còn chỉ đạo xử lý 51 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Cấp ủy các đảng bộ trực thuộc đã kiểm tra đối với 1.722 lượt khi có dấu hiệu vi phạm đối với 13 tổ chức đảng và 12 đảng viên có liên quan; Đã hoàn thành 9/13 cuộc kiểm tra và qua kiểm tra phải thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng và 10 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ TP đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 142 lượt tổ chức đảng và 360 đảng viên. Kết luận 53 tổ chức đảng và 204 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 11 tổ chức đảng và 147 đảng viên. Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy trực thuộc thi hành kỷ luật 22 tổ chức đảng và 1.262 đảng viên.

Các cơ quan hành chính của thành phố triển khai 497 cuộc thanh tra. Qua đó, đã phát hiện vi phạm, kiến nghị thu hồi 99,13 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với 76 tập thể và 145 cá nhân. Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, các sở, ngành đã phát hiện và xử phạt 81,822 tỷ đồng đối với các trường hợp vi phạm hành chính. 

Trong kỳ báo cáo, các sở, ngành, đơn vị, địa phương đã chuyển 170 vụ án, vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng đến cơ quan điều tra. Các cơ quan tiến hành tố tụng thành phố đã khởi tố, điều tra 70 vụ án/267 bị can phạm tội về tham nhũng, tiêu cực (khởi tố mới 54 vụ án/240 bị can), truy tố 37 vụ án/83 bị can, xét xử sơ thẩm 32 vụ/192 bị cáo về các tội tham nhũng, tiêu cực.

Các cơ quan tiến hành tố tụng đã tích cực trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát chiếm đoạt trong các vụ án hình sự kinh tế, tham nhũng, chức vụ: Tài sản đã thu hồi ở giai đoạn điều tra, truy tố: hơn 25,148 tỷ đồng trong tổng số 145,583 tỷ đồng và 8.967,33m2 đất; chủ động, kịp thời xác minh tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, ngăn chặn giao dịch tài sản có giá trị hơn 4,853 tỷ đồng. Cơ quan Thi hành án dân sự đã thi hành xong 92 việc, thu hồi được hơn 969,842 tỷ đồng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về triển khai 7 nhiệm vụ trọng tâm

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục tập trung triển khai 7 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Ban sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về triển khai 7 nhiệm vụ trọng tâm, tiêu cực và kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Đặc biệt là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Hà Nội: Nghiêm túc, quyết liệt đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ­ - Ảnh 2.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội.

Cùng với đó, Ban xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách để không tạo kẽ hỡ, dễ lợi dụng và giám sát việc thực thi pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực của các cấp chính quyền; Tập trung xây dựng, hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn, định mức, chế độ, các quy chế, quy trình xử lý công việc tại các cơ quan, đơn vị; Tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, nhất là thanh tra công vụ, kiểm tra, kiểm soát nội bộ.

Ban tập trung chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng ở TP đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc, nhất là các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận quan tâm; Những vụ án, vụ việc do Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo Thành ủy chỉ đạo, giải quyết.

Bên cạnh đó, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 15 Chuyên đề theo Chương trình số 10-CTr/TU của Thành ủy đã đề ra; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án số 56-ĐA/TU ngày 25/11/2019 của Thành ủy; Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Nội chính Thành ủy để làm tốt nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.

Huyền My
Ý kiến của bạn
Tháng 2/2024, sản lượng ô tô lắp ráp trong nước giảm mạnh Tháng 2/2024, sản lượng ô tô lắp ráp trong nước giảm mạnh

Theo Tổng cục Thống kê, thị trường ô tô Việt Nam tháng 2/2024, ghi nhận mức giảm, với tổng lượng xe mới được bổ sung chỉ đạt 15.900 chiếc, giảm gần 26,4% so với tháng 1 (21.600 chiếc). So với cùng kỳ tháng 2/2023, lượng ô tô sản xuất trong nước giảm mạnh 32% (23.400 xe).