Hà Nội: Nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân

Xã hội
05:21 PM 01/09/2021

Đó là yêu cầu của UBND thành phố Hà Nội đối với người đang hưởng lương hưu và nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng bằng hình thức tiền mặt sẽ thực hiện đăng ký để nhận qua tài khoản cá nhân.

Để đảm bảo an sinh xã hội, sức khỏe của người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Văn bản số 2842/UBND-KGVX chỉ đạo về việc đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản cá nhân trên địa bàn.

Hà Nội: Nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân - Ảnh 1.

Hà Nội yêu cầu người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân.

Cụ thể, người nghỉ hưởng chế độ BHXH và nhận trợ cấp BHXH hàng tháng từ 1/9/2021 (người tăng mới) tiếp tục thực hiện nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản cá nhân.

Đối với người đang hưởng lương hưu và nhận trợ cấp BHXH hằng tháng bằng hình thức tiền mặt, phải thực hiện đăng ký để nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản cá nhân; trừ trường hợp người đang sinh sống ở các khu vực ngoại thành, nơi không có điểm rút tiền qua hệ thống ATM hoặc không có khả năng sử dụng ATM để rút tiền thì được đăng ký theo nguyện vọng.

Trường hợp người hưởng chưa có tài khoản cá nhân, chưa mở thẻ ATM được chủ động lựa chọn ngân hàng thương mại thuận tiện, phù hợp để mở tài khoản, thẻ ATM.

Để đảm bảo tổ chức thực hiện tốt nội dung chỉ đạo, UBND Thành phố giao Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi để người hưởng lương hưu trợ cấp BHXH hằng tháng mở tài khoản cá nhân (thẻ ATM); tiếp tục phát triển mạng lưới cây ATM nhất là các vùng ngoại thành. Bưu điện thành phố phối hợp với BHXH thành phố, các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố hướng dẫn người hưởng mở tài khoản cá nhân và đăng ký nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng tại các điểm chi trả, kỳ chi trả; đồng thời nhận và trả thẻ ATM cho người hưởng tại điểm chi trả;

UBND thành phố yêu cầu UBND các quận huyện, thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp BHXH các quận, huyện, thị xã và Bưu điện Trung tâm/Bưu điện huyện hướng dẫn người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng đăng ký nhận qua tài khoản cá nhân, thẻ ATM.

Văn bản của UBND thành phố cũng nêu rõ cách thức đăng ký nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng từ hình thức tiền mặt chuyển sang tài khoản cá nhân, cụ thể: Đăng ký trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc ứng dụng VssID-BHXH số; Gửi bản đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản cá nhân (Mẫu 02-CBH) thông qua dịch vụ bưu chính về cơ quan BHXH trên địa bàn; Gửi bản đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản cá nhân (Mẫu 02-CBH) trực tiếp về cơ quan BHXH và cơ quan Bưu điện (các Bưu cục, Bưu điện văn hóa xã) trên địa bàn.

BHXH thành phố Hà Nội cho biết, để người hưởng các chế độ BHXH có thể đăng ký thay đổi hình thức nhận chế độ BHXH từ tiền mặt sang tài khoản ngân hàng, BHXH Việt Nam và BHXH Thành phố đã hướng dẫn người hưởng các chế độ BHXH truy cập Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/ sau đó chọn đăng nhập tài khoản và làm theo các bước hướng dẫn.

Quang Dũng
Ý kiến của bạn
Lãnh đạo nhiều nước chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần Lãnh đạo nhiều nước chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, lãnh đạo nhiều nước đã gửi điện/thư chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân Việt Nam.