Hà Nội: Những đối tượng nào được giảm giá điện đợt 3

Doanh nghiệp - Doanh nhân
09:53 AM 14/06/2021

Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI) đã chỉ đạo tới các Công ty điện lực trực thuộc, giảm giá điện đợt 3 cho khách hàng bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Các đối tượng được hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 3 là cơ sở lưu trú du lịch, các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid -  19 không thu phí bao gồm: các cơ sở đang thực hiện làm nơi cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm covid - 19, các cơ sở y tế đang được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm covid - 19. Thời gian hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền đợt 3 cho khách hàng sử dụng điện theo quy định là 7 tháng từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6 đến kỳ hóa đơn tiền điện tháng 12 năm 2021.

Hà Nội: Những đối tượng nào được giảm giá điện đợt 3 do dịch Covid-19 - Ảnh 1.

EVNHANOI triển khai giảm giá điện đợt 3 cho khách hàng sử dụng điện. Ảnh EVNHANOI

Với các cơ sở lưu trú du lịch, EVNHANOI sẽ giảm giá bán điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất (quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện cho khách hàng sử dụng điện là cơ sở lưu trú du lịch theo quy định tại Luật Du lịch 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan)

Với các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid - 19 không thu phí, mức giảm tiền điện như sau:  Giảm 100% tiền điện cho các cơ sở đang thực hiện làm nơi cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid - 19.  Giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế đang được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid - 19.  EVNHANOI không thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện đối với các cơ sở phục vụ phòng, chống bệnh Covid - 19 thu phí cách ly y tế tập trung (được quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid - 19)

Đối với các đơn vị bán lẻ điện,  EVNHANOI sẽ thực hiện hoàn trả tiền điện tương ứng với số tiền các đơn vị này hỗ trợ các đối tượng khách hàng nêu trên trong địa bàn quản lý.

Trước đó, trong năm 2020, EVNHANOI đã thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 1 và đợt 2 theo hướng dẫn của Bộ Công Thương. Tổng số khách hàng đã thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện do bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 1và đợt 2 là gần 2,6 triệu khách hàng với tổng số tiền điện giảm trước thuế khoảng 1.259,9 tỷ đồng.

Minh Đăng
Ý kiến của bạn