Hà Nội: Phấn đấu trong năm 2024, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 94,5%

Địa phương
03:06 PM 01/02/2024

Năm 2024, thành phố Hà Nội phấn đấu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 94,5% dân số; tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt 47,5% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động; tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động đạt 40%...

UBND Thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025”.

Phấn đấu trong năm 2024, Thành phố có tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 94,5% dân số; tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt 47,5% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động (trong đó, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm 2,5% lực lượng lao động); tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong lực lượng lao động trong độ tuổi lao động đạt 40%...

Hà Nội: Phấn đấu trong năm 2024, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 94,5%- Ảnh 1.

Giải quyết thủ tục cho người lao động tại Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội. Ảnh: Internet

Để hoàn thành mục tiêu đã đề ra, Kế hoạch triển khai 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển nhanh, bền vững người tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Theo hướng này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Thuế thành phố, Liên đoàn Lao động Thành phố, Bảo hiểm xã hội thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã thường xuyên trao đổi thông tin, tăng cường thanh tra, kiểm tra, rà soát các đơn vị, doanh nghiệp chưa tham gia, tham gia chưa đủ số lao động phải trích, đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc; kịp thời yêu cầu người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đủ số người theo quy định.

Song song với đó, mở rộng loại hình và nâng cao chất lượng hoạt động hiệu quả của tổ chức dịch vụ thu; tăng cường tuyên truyền, đối thoại trực tiếp về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện để người dân hiểu và tham gia. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ, tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn.

UBND Thành phố cũng yêu cầu lãnh đạo, Ban chấp hành, hội viên các hội, đoàn thể trên địa bàn, Đoàn thanh niên, cán bộ không chuyên trách cấp xã, đảng viên gương mẫu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

Đồng thời, thường xuyên rà soát, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế các cấp; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn.

Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, tính đến hết tháng 01/2024, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn đạt 94% dân số, với 7.992 nghìn người tham gia, tăng 4,7% so cùng thời điểm năm 2023 và tăng 0,04% so với cuối năm 2023. 

Bên cạnh đó, toàn Thành phố cũng đã có 2.059 nghìn người tham gia BHXH bắt buộc, tăng 3,8% và tăng 0,07%; có 106,5 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 43,2% và tăng 0,14%; 1.992 nghìn người tham gia BHTN, tăng 3,8% và tăng 0,07%.

Huyền My (t/h)
Ý kiến của bạn
Tăng trưởng xanh là xu thế cấp thiết Tăng trưởng xanh là xu thế cấp thiết

Thực hành ESG, cũng như triển khai các mô hình kinh doanh bền vững và tăng trưởng xanh nói chung, không chỉ là xu thế, mà còn là điều kiện bắt buộc. Nhiều đối tác thương mại, đầu tư lớn của Việt Nam hiện nay đều đã có những yêu cầu nghiêm ngặt về vấn đề này.