Hà Nội: Rút ngắn thời gian thực hiện với 2 quy trình nội bộ

Địa phương
04:43 PM 02/11/2023

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5486/QĐ-UBND ngày 27/10/2023 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về việc thông qua phương án đơn giản hóa quy trình nội bộ lĩnh vực kiểm soát thủ tục hành chính, lĩnh vực công tác văn phòng thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố.

Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa việc xây dựng, trình ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối với văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành (lĩnh vực kiểm soát thủ tục hành chính).

Nội dung đơn giản hóa là thời gian giải quyết giảm 1 ngày so với quy định (đối với trường hợp dự thảo Quyết định công bố đáp ứng đủ điều kiện về nội dung và hình thức). Thời gian theo quy định hiện hành trong vòng 5 ngày, thực tế thấy có thể rút ngắn 1 ngày còn 4 ngày (giảm 20% thời gian quy định), tiết kiệm thời gian thực hiện thủ tục hành chính nội bộ nêu trên.

Hà Nội: Rút ngắn thời gian thực hiện với 2 quy trình nội bộ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Từ đó, UBND thành phố cũng kiến nghị sửa đổi quy định tại Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và Quyết định số 1661/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 của UBND thành phố về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực kiểm soát thủ tục hành chính, lĩnh vực hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố.

Thành phố cũng đơn giản hóa việc xây dựng, trình ban hành văn bản về việc xin nghỉ phép năm của cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố (lĩnh vực công tác văn phòng).

Nội dung đơn giản hóa là thời gian thực hiện xuống 2 ngày làm việc so với quy định. Thời gian theo quy định hiện hành tối đa tại Văn phòng UBND thành phố là 7 ngày làm việc, thực tế thấy có thể rút ngắn được 2 ngày, còn 5 ngày làm việc (tương đương 28% thời gian quy định).

Từ việc đơn giản hóa thủ tục này, kiến nghị sửa đổi Quyết định số 5069/QĐ-UBND ngày 6/10/2023 của UBND thành phố về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực công tác văn phòng thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ngô Huy
Ý kiến của bạn
Hà Nội ngừng các hoạt động vui, chơi giải trí trong 2 ngày Lễ Quốc tang Hà Nội ngừng các hoạt động vui, chơi giải trí trong 2 ngày Lễ Quốc tang

UBND TP. Hà Nội vừa có công điện số 07/CĐ-UBND ngày 22/7/2024 về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.