Hà Nội: Sau 10 năm, thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 3 lần

Địa phương
11:00 AM 20/04/2024

Theo Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân đầu người của người Hà Nội năm 2010 đạt khoảng 2 triệu đồng/tháng thì đến năm 2022 đạt 6,4 triệu đồng/tháng, tăng gấp 3 lần sau hơn 10 năm.

Theo số liệu khảo sát mức sống dân cư năm 2022 được nghiên cứu trên phạm vi cả nước với 46.995 hộ gia đình, ở 3.133 xã, phường trên cả nước, vừa được Tổng cục Thống kê công bố, nhập bình quân đầu người cả nước trong năm 2022 đạt khoảng 4,6 triệu đồng/tháng, tăng 11,1% so với năm 2021. Cụ thể, nhập bình quân đầu người cả nước trong năm 2022 đạt khoảng 4,6 triệu đồng/tháng, tăng 11,1% so với năm 2021.

Hà Nội: Sau 10 năm, thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 3 lần- Ảnh 1.

Hà Nội: Sau 10 năm, thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 3 lần

Trong đó, thu nhập bình quân đầu người của người Hà Nội năm 2010 đạt khoảng 2 triệu đồng/tháng thì đến năm 2022 đạt 6,4 triệu đồng/tháng. 

Tương tự, tại TP. HCM, thu nhập bình quân đầu người năm 2010 đạt 2,7 triệu đồng/tháng, tăng lên mức 6,3 triệu đồng/tháng vào năm 2022.

Đáng chú ý, thu nhập của người dân tăng đều ở cả thành thị và nông thôn, thu nhập bình quân của người dân đô thị cả nước đạt gần 5,9 triệu đồng/tháng, thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn đạt 3,8 triệu đồng/tháng.

Trong 6 vùng trên cả nước, Đông Nam Bộ là vùng có thu nhập bình quân đầu người cao nhất, đạt khoảng 6,3 triệu đồng/tháng; vùng có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất là Trung du miền núi phía Bắc, đạt 3,1 triệu đồng/tháng.

Nhóm hộ gia đình giàu nhất (nhóm 20% dân số giàu nhất) có thu nhập bình quân đầu người đạt 10,2 triệu đồng/tháng, trong khi nhóm hộ nghèo nhất (nhóm 20% dân số nghèo nhất) có thu nhập bình quân đầu người khoảng 1,35 triệu đồng/tháng.

Ngược lại, chi tiêu bình quân đầu người năm 2022 xấp xỉ 2,8 triệu đồng/tháng, giảm so với năm 2020.

Theo Tổng cục Thống kê, dưới tác động của dịch COVID-19 các hộ gia đình có xu hướng thắt chặt chi tiêu, đặc biệt là các hộ sống ở khu vực thành thị. Chi tiêu bình quân đầu người ở thành thị là 3,3 triệu đồng/tháng, trong khi ở khu vực nông thôn là gần 2,5 triệu đồng/tháng.

Chi tiêu đời sống chiếm tỉ lệ cao trong tổng chi tiêu bình quân đầu người của hộ gia đình năm 2022. Chi cho đời sống bình quân một người là 2,7 triệu đồng/tháng, trong đó chi cho ăn uống bình quân đầu người xấp xỉ 1,3 triệu đồng/tháng và không phải ăn uống là 1,4 triệu đồng.

Điểm nổi bật là chênh lệch giữa 2 nhóm giàu nhất và nghèo nhất năm 2022 có phần được cải thiện so với năm 2020 (chênh lệch năm 2020 là 5,7 lần) trong đó chủ yếu là do chi tiêu đời sống của nhóm giàu nhất giảm mạnh (5,7 triệu năm 2020 giảm còn 4,1 triệu năm 2022).

Tiêu dùng gạo và lương thực quy gạo tiếp tục giảm, năm 2022 lượng gạo tiêu thụ bình quân một người một tháng còn 6,9kg, giảm 0,7kg so với năm 2020.

Lượng tiêu thụ thịt các loại có xu hướng tăng qua các năm, từ 2,3kg/người/tháng năm 2020 lên 2,6kg/người/tháng năm 2022.

Lượng tiêu thụ rượu bia có dấu hiệu giảm từ 1,3 lít/người/tháng năm 2020 xuống 1,2 lít/người/tháng vào năm 2022.

An Mai (t/h)
Ý kiến của bạn