Hà Nội: Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý chất thải y tế

Địa phương
09:05 AM 07/07/2024

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 2871/KH-SYT về kiểm tra, giám sát công tác quản lý chất thải y tế, xây dựng cơ sở y tế xanh sạch đẹp và giảm thiểu chất thải nhựa trong năm 2024 tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố.

Hà Nội: Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý chất thải y tế- Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Kế hoạch tập trung vào hai nội dung chính: kiểm tra việc triển khai thực hiện các văn bản pháp luật liên quan và giám sát việc xây dựng, triển khai các kế hoạch cụ thể tại từng đơn vị.

Các văn bản pháp luật quan trọng được đề cập bao gồm Thông tư 20/2021/TT-BYT về quản lý chất thải y tế, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường, Chỉ thị 08/CT-BYT về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế, và Quyết định 5959/QĐ-BYT ban hành bộ tiêu chí cơ sở y tế xanh sạch đẹp.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thành lập tổ kiểm tra giám sát và tiến hành kiểm tra định kỳ hàng tháng. Mỗi khoa phòng phải tự kiểm tra ít nhất mỗi tuần một lần.

Đồng thời, Sở Y tế sẽ thành lập đoàn kiểm tra riêng để giám sát việc thực hiện tại các đơn vị, kịp thời chấn chỉnh sai phạm và đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách.

Quang Lộc
Ý kiến của bạn
HSBC nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam lên 6,5% HSBC nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam lên 6,5%

Với kết quả tăng trưởng tốt hơn kỳ vọng trong 6 tháng đầu năm, HSBC nâng dự báo GDP của năm 2024 lên 6,5% (trước đây là 6%). Điều này đồng nghĩa với việc Việt Nam sẽ có khả năng trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN trong năm 2024.