Hà Nội: Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản

Chính sách
04:15 PM 06/09/2022

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa có Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 05/09/2022, về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển tiêu thụ khoáng sản (cát, sỏi) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, UBND Thành phố liên quan đến hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản.

photo-1662455744626

Chỉ thị số 15/CT-UBND của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Cụ thể, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND Thành phố về quy hoạch sử dụng cát, sỏi trên địa bàn thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản của các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác khoáng sản (cát, sỏi) trên địa bàn Thành phố; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm…;

Sở Giao thông Vận tải, tham mưu UBND Thành phố phê duyệt quy hoạch hệ thống bến, bãi chứa cát, sỏi nằm trong phạm vi cảng đường thủy nội địa theo quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa; phối hợp với các sở, ngành có liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm soát các phương tiện vận tải đường thủy, đặc biệt là các phương tiện khai thác, vận chuyển cát trên sông; kiểm tra xử lý các phương tiện có dấu hiệu hoán cải, khai thác, vận chuyển cát, sỏi trái phép, không đảm bảo điều kiện theo quy định…;

UBND các quận, huyện, thị xã, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân để thực hiện hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản (cát, sỏi) trên địa bàn quản lý; ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản (cát, sỏi) trái phép ngay sau khi phát hiện hoặc nhận tin xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản (cát, sỏi) trái phép trên địa bàn; xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật; trường hợp vượt quá thẩm quyền, báo cáo UBND Thành phố để xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời, chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND Thành phố. Theo đó, thực hiện xử lý trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND cấp xã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, không phát hiện, ngăn chặn kịp thời, để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản (cát, sỏi) trái quy định của pháp luật... 

Chủ tịch UBND cấp xã nơi có hoạt động khai thác, kinh doanh, tàng trữ khoáng sản (cát, sỏi), xây dựng Quy chế phối hợp giữa các lực lượng, nhằm phát huy tối đa việc giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm trong khai thác, kinh doanh khoáng sản (cát, sỏi) trái phép; đối với những địa bàn thường xuyên có phương tiện khai thác (cát, sỏi) trái phép vào ban đêm, ngày nghỉ hoặc giáp ranh địa giới hành chính thì Chủ tịch UBND cấp xã đó phải xây dựng Quy chế phối hợp giữa các xã với nhau và có kế hoạch bố trí lực lượng, lập điểm giám sát 24/24h để kịp thời phát hiện vi phạm.

Quang Huy
Ý kiến của bạn
Nhiều quy định mới về xây dựng trạm dừng nghỉ đường bộ Nhiều quy định mới về xây dựng trạm dừng nghỉ đường bộ

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư 09/2024/TT-BGTVT sửa đổi QCVN:2012/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm dừng nghỉ đường bộ trong đó có nhiều quy định mới về xây dựng trạm dừng nghỉ đường bộ, thông tư có hiệu lực kể từ ngày 5/10/2024.