Hà Nội: Tập trung khắc phục các hạn chế, yếu kém trong công tác bảo đảm ATTP

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2943/UBND-KHVX yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Thông báo số 208/TB-VPCP ngày 19-6-2020 của Văn phòng Chính phủ.

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ theo chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 bảo đảm hiệu quả.

Trong đó, nghiêm túc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 14-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 1-6-2017 của UBND thành phố về khắc phục các hạn chế, yếu kém; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về ATTP, vận động người dân nâng cao ý thức bảo đảm ATTP trong sản xuất, kinh doanh tiêu dùng thực phẩm.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP và tổ chức đánh giá sau 1 năm thực hiện. Tăng cường thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm chay trên địa bàn…

Trong công văn này, UBND thành phố giao Công an thành phố chủ động phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trong công tác thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; chú trọng phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc liên quan đến chất lượng sản phẩm thực phẩm, đặc biệt các sản phẩm thực phẩm chay.

Cục Quản lý thị trường Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát sản phẩm thực phẩm, xử lý vi phạm liên quan đến hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo chất lượng, hàng nhái, hàng giả lưu thông trên thị trường đặc biệt là các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm chay.

HP
Ý kiến của bạn