Hà Nội thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá kết quả chuyển đổi số năm 2024

Địa phương
10:27 AM 08/07/2024

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Quyết định số 3427/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá kết quả chuyển đổi số năm 2024 của các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội.

Quyết định số 3427/QĐ-UBND nêu rõ, Hội đồng thẩm định, đánh giá kết quả chuyển đổi số năm 2024 có nhiệm vụ thẩm định báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm công tác chuyển đổi số năm 2024 của các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã.

Hà Nội thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá kết quả chuyển đổi số năm 2024- Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thẩm định điểm tự chấm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và quyết định điểm đánh giá theo từng nội dung, chỉ số, chỉ số thành phần được quy định trong Chỉ số chuyển đổi số đối với từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Trình UBND TP phê duyệt và công bố Chỉ số chuyển đổi số năm 2024 của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể và theo nội dung công việc tại Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 29/3/2024 về triển khai xác định chỉ số Chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2024; kết quả thẩm định có giá trị khi có trên 50% số thành viên Hội đồng dự họp (hoặc được hỏi ý kiến) tán thành.

Theo Quyết định, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải là Chủ tịch Hội đồng Thẩm định, đánh giá kết quả chuyển đổi số năm 2024 của các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Việt Hùng là Phó Chủ tịch Hội đồng; 11 Ủy viên Hội đồng là đại diện các đơn vị có liên quan và mời đại diện một số bộ, ngành có liên quan cùng một số chuyên gia lĩnh vực chuyển đổi số.

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan Thường trực của Hội đồng, có trách nhiệm tham mưu tổ chức các cuộc họp của hội đồng (hoặc xin ý kiến các Ủy viên Hội đồng). Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông sử dụng con dấu của Sở trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực; ký quyết định thành lập tổ công tác giúp việc Hội đồng.

Các Ủy viên Hội đồng làm việc kiêm nhiệm, có trách nhiệm thẩm định kết quả thực hiện công tác chuyển đổi số theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình phụ trách, quản lý; được sử dụng bộ máy, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý và con dấu của cơ quan, đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ.

Minh An
Ý kiến của bạn
HSBC nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam lên 6,5% HSBC nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam lên 6,5%

Với kết quả tăng trưởng tốt hơn kỳ vọng trong 6 tháng đầu năm, HSBC nâng dự báo GDP của năm 2024 lên 6,5% (trước đây là 6%). Điều này đồng nghĩa với việc Việt Nam sẽ có khả năng trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN trong năm 2024.