Hà Nội: Treo cờ Tổ quốc chào mừng 15 năm mở rộng địa giới hành chính

Địa phương
03:39 PM 23/07/2023

UBND thành phố Hà Nội vừa ra Thông báo số 681/TB-UBND ngày 19/7/2023 về việc treo cờ Tổ quốc, nhân dịp kỷ niệm 15 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô (1/8/2008 - 1/8/2023). Thời gian thực hiện từ ngày 31/7/2023 đến hết ngày 3/8/2023.

Theo đó, nhân dịp kỷ niệm 15 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô (01/8/2008-01/8/2023), UBND thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và nhân dân trên địa bàn Thành phố treo cờ Tổ quốc từ ngày 31/7/2023 đến hết ngày 03/8/2023.

UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc ở địa bàn dân cư; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị kiểm tra việc treo cờ Tổ quốc ở các đơn vị thuộc quyền quản lý.

Hà Nội: Treo cờ Tổ quốc chào mừng 15 năm mở rộng địa giới hành chính - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trong dịp này, Hà Nội cũng sẽ tuyên truyền những thành tựu nổi bật của thành phố đạt được sau 15 năm thực hiện mở rộng địa giới hành chính trên tất cả các lĩnh vực; hoạt động đối ngoại, tăng cường hội nhập quốc tế của thành phố những năm qua;

Kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội những năm qua, nhất là việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nhằm tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường sự đồng thuận của xã hội; Kết quả các phong trào thi đua yêu nước và biểu dương các gương “Người tốt, việc tốt”...

Đồng thời tuyên truyền: Nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng và những kết quả quan trọng đạt được của thành phố sau 15 năm thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khóa X) và Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 ngày 29/5/2008 của Quốc hội; các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và Thành phố về xây dựng và phát triển Thủ đô; Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và hoạt động các cơ quan trong hệ thống chính trị các cấp, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất, vận hành thông suốt từ thành phố đến cơ sở, tạo sức mạnh tổng hợp, thúc đẩy phát triển KT-XH, giữ vững an ninh-quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Hà Nội cũng sẽ tổ chức triển lãm thành tựu phát triển kinh tế - xã hội trong 15 năm qua và giới thiệu các làng nghề truyền thống tiêu biểu của Thủ đô trong tháng 7, 8 năm 2023.

Cùng với đó, nhiều hoạt động văn hóa thể thao cũng sẽ được tổ chức ở cấp thành phố và tại các quận huyện thị xã.

Ngọc Mỹ
Ý kiến của bạn
Gỡ khó cho ngành thép: Cần các biện pháp toàn diện và căn cơ hơn Gỡ khó cho ngành thép: Cần các biện pháp toàn diện và căn cơ hơn

Để tháo gỡ khó khăn cho ngành thép hiện tại, các chuyên gia cho rằng cần có giải pháp tổng thể, toàn diện và căn cơ hơn để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ ngành thép phục hồi và phát triển.