Hà Nội: Xem xét lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Liên Ninh

Dự án
11:20 AM 20/09/2022

Ban Cán sự Đảng UBND thành phố Hà Nội vừa có Tờ trình số 911-TTr/BCSĐ ngày 8/9/2022 gửi Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị xem xét thông qua chủ trương đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư Khu đô thị mới Liên Ninh, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì.

Theo đó, Ban Cán sự đảng UBND Thành phố báo cáo, trình Thường trực Thành ủy xem xét, cho ý kiến về chủ trương đầu tư Khu đô thị mới Liên Ninh tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, thực hiện theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Căn cứ quy định của Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thẩm định chủ trương đầu tư Dự án và đã có Văn bản số 168/BC-KH&ĐT ngày 14/4/2022 báo cáo UBND Thành phố về việc thẩm định chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Liên Minh tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, thực hiện theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Ban Cán sự đảng UBND Thành phố đã họp và có Thông báo số 550 TB/BCSĐ ngày 01/7/2022 thống nhất về chủ trương đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư Khu đô thị mới Liên Ninh tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì. 

photo-1663647629950

Xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Ảnh: Google map.

Quy mô sử dụng đất của Dự án là khoảng 27,6 ha; tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1.423,4 tỷ đồng (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất). Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm (được tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất). Tiến độ thực hiện dự án là từ năm 2022 - 2026.

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư là thông qua đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. Nhà đầu tư tham gia đấu thầu phải là tổ chức thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 55 Luật Đất đai 2013; có đủ các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

Dự án hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ đảm bảo khai thác và sử dụng hiệu quả quỹ đất; đảm bảo đồng bộ giữa các công trình nhà ở với không gian cảnh quan kiến trúc khu vực; góp phần hoàn chỉnh quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt; đáp ứng nhu cầu về nhà ở của người dân trên địa bàn huyện Thanh Trì và thành phố Hà Nội. 

Nhà đầu tư được lựa chọn có trách nhiệm đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật theo Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới tại xã Liên Ninh được UBND Thành phố phê duyệt; liên hệ các đơn vị quản lý chuyên ngành để thực hiện các nội dung thỏa thuận đấu nối về cấp nước, thoát nước, cấp điện, tĩnh không, môi trường...; tuân thủ đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng chuyên ngành; phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Thanh Trì đảm bảo khớp nối đồng bộ, tổng thể của dự án và khu vực xung quanh theo quy hoạch. 

Quang Huy
Ý kiến của bạn
Cải cách tạo điểm tựa thúc đẩy phát triển doanh nghiệp Cải cách tạo điểm tựa thúc đẩy phát triển doanh nghiệp

Chia sẻ tại Hội nghị "Triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP: Cải cách tạo điểm tựa thúc đẩy phát triển doanh nghiệp", sáng 29/2, đại diện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nhấn mạnh cần khơi dậy động lực, tạo áp lực thường xuyên và sự đồng hành nhiều bên để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.