Hải Dương chấp thuận chủ trương đầu tư cụm công nghiệp Toàn Thắng

Địa phương
09:19 AM 09/10/2023

Cụm công nghiệp Toàn Thắng có tổng vốn đầu tư trên 842 tỷ đồng, trong đó vốn tự có của nhà đầu tư là 140 tỷ đồng và vốn vay thực hiện dự án là trên 702 tỷ đồng. Dự án thuộc địa bàn các xã: Toàn Thắng, Hồng Hưng và Đoàn Thượng của huyện Gia Lộc.

UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành Quyết định số 2127/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Toàn Thắng tại huyện Gia Lộc.

Cụm công nghiệp Toàn Thắng có tổng diện tích 75,8 ha, trong đó diện tích đất thực hiện dự án là 73,9 ha. Cụ thể, diện tích đất công nghiệp khoảng 50 ha; diện tích đất cây xanh là 8,5 ha cùng các hạ tầng tiện ích khác. Diện tích đất nghiên cứu quy hoạch khớp nối giao thông, hạ tầng kỹ thuật khu vực lân cận (ngoài cụm công nghiệp) là 1,9ha.

Hải Dương chấp thuận chủ trương đầu tư cụm công nghiệp Toàn Thắng - Ảnh 1.

Vị trí quy hoạch cụm công nghiệp Toàn Thắng. Ảnh: Báo Hải Dương.

Nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Toàn Thắng, huyện Gia Lộc là Công ty cổ phần Môi trường xanh An Nhiên. Dự án có tổng vốn đầu tư trên 842 tỷ đồng, trong đó vốn tự có của nhà đầu tư là 140 tỷ đồng và vốn vay thực hiện dự án là trên 702 tỷ đồng. Dự án thuộc địa bàn các xã: Toàn Thắng, Hồng Hưng và Đoàn Thượng của huyện Gia Lộc.

Thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày UBND tỉnh Hải Dương chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án. Theo quyết định, dự án sẽ được xây dựng hoàn thành và đưa vào hoạt động trong quý IV/2025.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Toàn Thắng, huyện Gia Lộc nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư vào đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho người lao động và đóng góp cho ngân sách địa phương, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của huyện Gia Lộc nói riêng và tỉnh Hải Dương nói chung.

"UBND huyện Gia Lộc có trách nhiệm thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư để đầu tư xây dựng dự án theo đúng tiến độ. Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên địa bàn về quản lý quy hoạch, quản lý hoạt động xây dựng, đất đai và môi trường; đồng thời giám sát nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án theo tiến độ cam kết. Các Sở, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định, đồng thời thực hiện những nội dung công việc thuộc thẩm quyền", UBND tỉnh Hải Dương nêu rõ yêu cầu.

Về phía nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Môi trường xanh An Nhiên, UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu cần triển khai thực hiện dự án đầu tư theo đúng nội dung quy định tại quyết định chủ trương đầu tư. Tuân thủ quy định pháp luật về cụm công nghiệp, đất đai, xây dựng, thuế, môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động và pháp luật có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư; chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo quy hoạch chi tiết xây dựng và thiết kế được phê duyệt, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án; tự bỏ vốn đầu tư xây dựng đoạn đường gom, điểm đấu nối theo đúng quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Toàn Thắng, huyện Gia Lộc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để làm lối đi chung và bàn giao lại cho Nhà nước quản lý khi có yêu cầu theo đúng nội dung mà nhà đầu tư đã cam kết.

Trong việc thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp và báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Sử dụng đất đúng mục đích và có hiệu quả; nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư, chấp hành sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền trong thời gian thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Việc thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp và báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

Trước đó, UBND tỉnh Hải Dương cũng đã có quyết định số 1366/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Cao Thắng, xã Cao Thắng, huyện Thanh Miện với tổng vốn đầu tư hơn 634 tỷ đồng, diện tích 41,7 ha. Dự kiến dự án sẽ được hoàn thành và đi vào hoạt động trong tháng 12/2024.

Trong định hướng giai đoạn 2021 - 2030, tỉnh Hải Dương quy hoạch có 33 khu công nghiệp với tổng quy mô là 5.661 ha, 61 cụm công nghiệp với tổng quy mô là 3.209 ha, 6 trung tâm logistics và phát triển một khu kinh tế chuyên biệt nằm ở phía Nam đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, thuộc hai huyện Bình Giang và Thanh Miện.


Nam Dương (T/h)
Ý kiến của bạn
Cải cách tạo điểm tựa thúc đẩy phát triển doanh nghiệp Cải cách tạo điểm tựa thúc đẩy phát triển doanh nghiệp

Chia sẻ tại Hội nghị "Triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP: Cải cách tạo điểm tựa thúc đẩy phát triển doanh nghiệp", sáng 29/2, đại diện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nhấn mạnh cần khơi dậy động lực, tạo áp lực thường xuyên và sự đồng hành nhiều bên để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.