Hải Dương: Gần 1.800 tỷ đồng xây dựng khu công nghiệp Lương Điền - Ngọc Liên

Địa phương
11:59 AM 04/09/2023

Cụ thể, tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 1.765 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 268,709 tỷ đồng, vốn huy động là 1.496 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái mới đây đã ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Lương Điền - Ngọc Liên, tỉnh Hải Dương.

Hải Dương: Gần 1.800 tỷ đồng xây dựng khu công nghiệp Lương Điền - Ngọc Liên   - Ảnh 1.

Hạ tầng KCN Lương Điền - Ngọc Liên trị giá gần 1.800 tỷ đồng ở Hải Dương. Nguồn ảnh: Internet.

Dự án trên được đầu tư tại xã Lương Điền và xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương với quy mô 150 ha. Nhà đầu tư thực hiện dự án là CTCP KCN Lương Điền - Ngọc Liên.

Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 1.765 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 268,709 tỷ đồng, vốn huy động là 1.496 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về những nội dung được giao thẩm định chủ trương đầu tư Dự án và thực hiện quản lý nhà nước về KCN theo quy định của Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan.

UBND tỉnh Hải Dương cập nhật vị trí và quy mô của KCN Lương Điền - Ngọc Liên vào phương án phát triển hệ thống KCN để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hải Dương 5 năm 2021 - 2025 theo quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật về đất đai.

Chủ đầu tư chỉ được thực hiện dự án sau khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, bao gồm được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa và có trách nhiệm nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định.

Nam Dương
Ý kiến của bạn
Cải cách tạo điểm tựa thúc đẩy phát triển doanh nghiệp Cải cách tạo điểm tựa thúc đẩy phát triển doanh nghiệp

Chia sẻ tại Hội nghị "Triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP: Cải cách tạo điểm tựa thúc đẩy phát triển doanh nghiệp", sáng 29/2, đại diện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nhấn mạnh cần khơi dậy động lực, tạo áp lực thường xuyên và sự đồng hành nhiều bên để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.