Hải Dương phấn đấu mỗi năm có thêm ít nhất 50 sản phẩm OCOP

Địa phương
09:29 AM 12/05/2023

Mới đây, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Kế hoạch “Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hải Dương giai đoạn 2023 - 2025”, theo đó tỉnh đặt ra mục tiêu mỗi năm có ít nhất 50 sản phẩm đạt được chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên.

Nhằm khơi dậy tiềm năng, lợi thế khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân; góp phần tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ và du lịch nông thôn. Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hải Dương giai đoạn 2023-2025 chỉ rõ, hằng năm, tỉnh phấn đấu ít nhất 50 sản phẩm được công nhận đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có ít nhất 01 sản phẩm đạt 5 sao.

Hằng năm, Hải Dương phấn đấu co thêm ít nhất 50 sản phẩm OCOP - Ảnh 1.

Toàn tỉnh hiện có 226 sản phẩm còn thời hạn chứng nhận OCOP. Ảnh: báo Hải Dương

Theo đó, đến năm 2025: Hải Dương phấn đấu ít nhất có thêm 150 sản phẩm được công nhận đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có ít nhất 03 sản phẩm đạt 5 sao; củng cố và nâng cấp khoảng 25% sản phẩm OCOP, ưu tiên phát triển sản phẩm OCOP gắn với thương hiệu sản phẩm, phát triển dịch vụ du lịch nông thôn; 25% các chủ thể OCOP xây dựng được chuỗi giá trị theo hướng kinh tế tuần hoàn, OCOP xanh gắn với vùng nguyên liệu ổn định; 30% làng nghề truyền thống có sản phẩm OCOP; Đẩy mạnh hoạt động quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm, có ít nhất 30% chủ thể OCOP tham gia vào các kênh bán hàng hiện đại và định hướng xuất khẩu; hỗ trợ 8 điểm quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm OCOP. 

Hằng năm, phấn đấu có ít nhất 50 sản phẩm được công nhận đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có ít nhất 01 sản phẩm đạt 5 sao; củng cố và nâng cấp khoảng 10% sản phẩm OCOP, ưu tiên phát triển sản phẩm OCOP gắn với thương hiệu sản phẩm, phát triển dịch vụ du lịch nông thôn; 10% các chủ thể OCOP xây dựng được chuỗi giá trị theo hướng kinh tế tuần hoàn, OCOP xanh gắn với vùng nguyên liệu ổn định; 10% làng nghề truyền thống có sản phẩm OCOP; Đẩy mạnh hoạt động quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm tại các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng OCOP, sàn giao dịch thương mại điện tử; hỗ trợ 03 điểm quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm OCOP.

Trước đó chương trình OCOP tỉnh Hải Dương đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần tạo bước đột phá, thúc đẩy sự phát triển kinh tế khu vực nông thôn, tạo sức bật phát triển kinh tế trên phạm vi toàn tỉnh.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh, điểm đột phá từ Chương trình OCOP tỉnh Hải Dương là ngay từ khi triển khai đã đặt mục tiêu phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp truyền thống, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường. Từ đó, góp phần cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế khu vực nông thôn bền vững.

Bên cạnh đó, Chương trình OCOP cũng là giải pháp để Hải Dương thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí kinh tế, tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới (NTM) và bảo tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp của địa phương.

Hiện tại, toàn tỉnh Hải Dương có 234 sản phẩm OCOP được chứng nhận và xếp hạng. Hơn 96% trong số đó hiện vẫn còn thời hạn, số lượng sản phẩm còn lại đã hết thời hạn được công nhận.

Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả Chương trình OCOP tỉnh Hải Dương, địa phương này sẽ tập trung hoàn thiện, nâng cấp sản phẩm có thế mạnh của các địa phương, phát triển các sản phẩm đăng ký mới; hỗ trợ sản xuất theo chuỗi giá trị cho các bên tham gia, tập trung tuyên truyền, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền. 

Cùng đó, tỉnh xây dựng và triển khai chính sách khoa học, công nghệ đối với các sản phẩm OCOP tình Hải Dương theo hướng nghiên cứu ứng dụng, triển khai. Ứng dụng khoa học quản lý trong xây dựng mô hình doanh nghiệp nhỏ và vừa, HTX sản xuất sản phẩm OCOP tỉnh Hải Dương cũng sẽ mở rộng đối tác hỗ trợ thực hiện đề án OCOP như: Các doanh nghiệp tham gia trong chuỗi sản xuất, kinh doanh sản phẩm; viện, trường đại học, nhà khoa học; hiệp hội chuyên ngành; các tổ chức quảng bá, xúc tiến thương mại sản phẩm; ngân hàng...

Ngọc Mỹ
Ý kiến của bạn