Hải Dương: Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thị trường bất động sản

Địa phương
09:09 AM 08/06/2023

UBND tỉnh Hải Dương mới có văn bản gửi các sở, ban, ngành của tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện và các nhà đầu tư lĩnh vực bất động sản về việc tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản đã ký Văn bản số 1826/UBND-VP, nội dung văn bản nêu rõ: Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương quán triệt đến từng đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức việc thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2023; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc, tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc; rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành.

Hải Dương: Tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy thị trường bất động sản   - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Qua đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung rà soát việc lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch theo ngành, lĩnh vực quản lý. 

Đối với các dự án bất động sản đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt quy hoạch chi tiết nhưng chưa được cập nhật, bổ sung vào quy hoạch phân khu (hoặc chưa có quy hoạch phân khu), quy hoạch chung, quy hoạch tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp , UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm rà soát, thực hiện điều chỉnh các quy hoạch theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền thực hiện điều chỉnh quy hoạch, lập bổ sung quy hoạch đúng quy định của pháp luật để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của các cấp độ quy hoạch, không hợp thức hóa các sai phạm dẫn đến tham nhũng, tiêu cực.

Thực hiện việc xác định giá đất theo ủy quyền của UBND tỉnh theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, không gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Khẩn trương lập, trình thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cụ thể, quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Thành, quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Hà, quy hoạch chung thành phố Chí Linh…; phối hợp với các nhà đầu tư có liên quan tổ chức lập quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp (khu công nghiệp Đại An mở rộng, khu công nghiệp Tân Trường mở rộng…).

Qua đó, Sở Xây dựng cần khẩn trương đôn đốc việc lập, thẩm định, phê duyệt (bao gồm cả điều chỉnh quy hoạch) quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch chi tiết xây dựng trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó, việc lập quy hoạch phải bảo đảm quỹ đất cho nhu cầu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nghiên cứu, tham mưu ban hành các quy định, hướng dẫn cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền để triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về nhà ở và các pháp luật khác liên quan theo trình tự thủ tục rút gọn.

Giao Giám đốc Sở Xây dựng giúp Chủ tịch UBND tỉnh đôn đốc, theo dõi việc thực hiện các chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về nội dung tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững trên địa bàn tỉnh. Định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu tham mưu văn bản của UBND tỉnh để báo cáo cấp có thẩm quyền theo đúng thời hạn đã được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu.

Thành Trung - Hải Long - Kim Dung
Ý kiến của bạn