Hải Phòng: Hội nghị Tổng kết công tác thông tin đối ngoại

Địa phương
08:33 PM 06/02/2023

Chiều 6/2, Ban Chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ông Đỗ Mạnh Hiến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại thành phố chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, năm 2022, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Hải Phòng về cơ bản đã bám sát chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương; việc thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2022 theo chương trình công tác năm của Ban Chỉ đạo về cơ bản đã được triển khai đồng bộ, nghiêm túc, có sự đổi mới, sáng tạo, phù hợp với thực tế.

Hải Phòng: Hội nghị Tổng kết công tác thông tin đối ngoại - Ảnh 1.

Ông Đỗ Mạnh Hiến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy hải Phòng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Các thành viên Ban Chỉ đạo đã phát huy tính chủ động để đề xuất kịp thời với tập thể lãnh đạo các ban, sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội Thành phố trong công tác tham mưu với Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, UBND Thành phố để triển khai thực hiện. Sự phối hợp giữa các thành viên Ban Chỉ đạo có sự chuyển biến tích cực hơn; đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, nhất là các cơ quan trực tiếp, thường xuyên thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền; qua đó đóng góp tích cực và hiệu quả vào việc quảng bá về mảnh đất, văn hóa, con người Hải Phòng; củng cố môi trường đầu tư kinh doanh, ổn định, thu hút các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội Thành phố.

Về nhiệm vụ năm 2023, ông Đỗ Mạnh Hiến đề nghị Ban Chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại; có biện pháp tiếp cận thích hợp, cung cấp thông tin chính thống, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc. Tăng cường hơn nữa áp dụng các phương thức truyền thông mới, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động thông tin đối ngoại. Thúc đẩy cơ chế phối hợp giữa các ban, sở, ngành và địa phương trong công tác thông tin đối ngoại; theo dõi sát dư luận, kịp thời định hướng, cung cấp thông tin sáng tạo, đầy đủ và phù hợp cho các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố về các vấn đề dư luận quan tâm. Quan tâm đến công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại...

Phan Thương
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Sau 10 năm, thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 3 lần Hà Nội: Sau 10 năm, thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 3 lần

Theo Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân đầu người của người Hà Nội năm 2010 đạt khoảng 2 triệu đồng/tháng thì đến năm 2022 đạt 6,4 triệu đồng/tháng, tăng gấp 3 lần sau hơn 10 năm.