Hậu Giang: Chủ động đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động tuyên truyền, phá hoại trên không gian mạng

Địa phương
07:35 AM 19/01/2024

Thời gian qua, các thế lực thù địch, các phần tử chống đối trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phá hoại, tìm mọi cách để chống đối, lôi kéo cán bộ, Đảng viên, tham gia các tổ chức phản động. Đồng thời, họ đưa ra nhiều thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, kích động tư tưởng chống đối nhằm thực hiện các kế hoạch chống phá Đảng và Nhà nước.

Trong năm 2023, Ban chỉ đạo 35 Công an tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo cho công an các đơn vị, địa phương chủ động trong công tác nắm tình hình, rà soát trên không gian mạng, kịp thời phát hiện các trường hợp đưa tin giả, sai sự thật. Đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động tuyên truyền, phá hoại. Hướng dẫn công an các đơn vị, địa phương tạo lập, sử dụng 41 trang, nhóm trên mạng xã hội để đăng tải chia sẻ hơn 3.500 bài viết, hình ảnh, video clip đưa tin tức địa phương, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kịp thời định hướng dư luận, phục vụ tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Nguyễn Hoàng Lợi - Trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hậu Giang báo cáo kết quả đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động tuyên truyền, phá hoại trên địa bàn tỉnh thời gian qua

Đại tá Nguyễn Hoàng Lợi - Trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hậu Giang báo cáo kết quả đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động tuyên truyền, phá hoại trên địa bàn tỉnh thời gian qua

Công an tỉnh cũng tăng cường phối hợp với bộ phận thường trực của Ban chỉ đạo 35 tỉnh và chủ động phát động cho lực lượng Cộng tác viên Ban chỉ đạo 35 trong công an tỉnh tấn công, báo cáo trang, bài viết, ảnh, video đối với 153 lượt tài khoản facebook thường xuyên đăng tải nội dung nói xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ và chính quyền các cấp, tuyên truyền thông tin xấu, độc.

Phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh kịp thời phát hiện, ngăn chặn, tấn công chính trị, đấu tranh và xử lý theo quy định của pháp luật đối với 10 trường hợp sử dụng mạng xã hội đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, tuyên truyền, xuyên tạc, chống Đảng, Nhà nước, ảnh hưởng uy tín của lực lượng công an. Trong đó, đã giáo dục, răn đe, yêu cầu gỡ bỏ bài đăng và cam kết không tái phạm đối với 7 trường hợp, xử phạt vi phạm hành chính 2 trường hợp.

Theo đại tá Nguyễn Hoàng Lợi - Trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hậu Giang, khó khăn hiện nay trong công tác đấu tranh với các phần tử thường xuyên tuyên truyền thông tin xấu, độc trên mạng xã hội hiện nay là công tác phối hợp giữa lực lượng công an với các ban, ngành trong việc triển khai, thực hiện công tác đấu tranh, phản bác trên không gian mạng từng lúc, từng nơi còn thiếu chặt chẽ.

Đại tá Nguyễn Hoàng Lợi đánh giá, các thông tin chính thống phục vụ công tác tuyên truyền đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch còn chậm so với thông tin của các trang mạng phản động nên gặp khó khăn cho việc triển khai, định hướng dư luận. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ có năng lực về công nghệ thông tin và kiến thức mạng xã hội còn hạn chế; hoạt động đăng tải, chia sẻ, lan toả thông tin, bài viết trên các tài khoản, trang mạng xã hội phục vụ công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch tại một số đơn vị, địa phương chưa được tổ chức thực hiện thường xuyên. Đây cũng là những nguyên nhân làm cho công tác đấu tranh, phản bác trên không gian mạng chưa đạt kết quả như mong muốn.

Thời gian tới, Ban chỉ đạo 35 Công an tỉnh Hậu Giang tăng cường phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh hơn nữa công tác định hướng, chỉ đạo công tác phối hợp tuyên truyền đối với các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh, tăng cường thông tin chính thống trên báo điện tử, trang mạng xã hội của các cơ quan báo chí.

Tăng cường tham mưu cấp uỷ, chính quyền các cấp giải quyết các vấn đề nhạy cảm, điểm nóng, các vụ việc phức tạp được dư luận quan tâm mà các thế lực thù địch, phản động, đối tượng xấu có thể lợi dụng để tuyên truyền, xuyên tạc, vu khống Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp. Từ đó có biện pháp đấu tranh, xử lý phù hợp.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo 35 các cấp hàng năm tổ chức rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo, Bộ phận thường trực, các Cộng tác viên, sắp xếp, bố trí cán bộ chuyên trách, có năng lực, sở trường, đảm bảo số lượng và tạo điều kiện để thực hiện công tác của Ban chỉ đạo đạt chất lượng, hiệu quả.

Lực lượng công an cũng chủ động rà soát, phân loại đối tượng có hoạt động tuyên truyền, chống phá Đảng, Nhà nước, nhất là số "đối tượng, nguồn tin trọng điểm", tổ chức kiểm soát, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phá hoại. Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để chủ động nắm tình hình, quản lý hội, nhóm. Cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền, phản bác, định hướng dư luận xã hội.

Ngân Hà
Ý kiến của bạn
Cải cách tạo điểm tựa thúc đẩy phát triển doanh nghiệp Cải cách tạo điểm tựa thúc đẩy phát triển doanh nghiệp

Chia sẻ tại Hội nghị "Triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP: Cải cách tạo điểm tựa thúc đẩy phát triển doanh nghiệp", sáng 29/2, đại diện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nhấn mạnh cần khơi dậy động lực, tạo áp lực thường xuyên và sự đồng hành nhiều bên để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.