Hậu Giang: Phát động cuộc thi tìm hiểu sách “20 năm Hậu Giang - Thành tựu và khát vọng phát triển”

Địa phương
02:59 PM 26/04/2024

Sáng 26/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu sách "20 năm Hậu Giang - Thành tựu và khát vọng phát triển". Hình thức thi gồm, Thi viết và thi trắc nghiệm và thời gian bắt đầu thi từ ngày 6/5 đến hết ngày 15/7/2024. Tổng kết, trao giải Cuộc thi vào dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2024).

Thông qua Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu sách "20 năm Hậu Giang - Thành tựu và khát vọng phát triển", Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang Nguyễn Hiệp Trung cho rằng, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng và phong trào nghiên cứu, tìm hiểu về lịch sử chia tách, thành lập tỉnh. Qua đó, nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng tự hào, niềm tin và ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân Hậu Giang trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước; cổ vũ quyết tâm chính trị của nhân dân tỉnh nhà trong thời kỳ mới.

Hậu Giang: Phát động cuộc thi tìm hiểu sách “20 năm Hậu Giang - Thành tựu và khát vọng phát triển”- Ảnh 1.

Quang cảnh lễ phát động.

Thông qua cuộc thi, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên (đang công tác và nghỉ hưu), học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân đang sinh sống, công tác, học tập và làm việc trong và ngoài tỉnh hiểu sâu sắc về lịch sử hình thành, quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh.

Hậu Giang: Phát động cuộc thi tìm hiểu sách “20 năm Hậu Giang - Thành tựu và khát vọng phát triển”- Ảnh 2.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang Lê Công Lý phát biểu phát động cuộc thi.

Ông Nguyễn Hiệp Trung - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết, Chủ đề Cuộc thi là, Tìm hiểu sách "20 năm Hậu Giang - Thành tựu và khát vọng phát triển". Nội dung thi là, Tìm hiểu về quá trình xây dựng, phát triển tỉnh Hậu Giang từ ngày 01/01/2004; vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang qua các nhiệm kỳ. Tìm hiểu về các sự kiện, những thành tựu nổi bật có tác động đến quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh từ năm 2004 đến nay.

Đối tượng dự thi là toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên (đang công tác và nghỉ hưu), học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân đang sinh sống, công tác, học tập và làm việc trong và ngoài Tỉnh. (Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký, cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và cán bộ kỹ thuật thiết kế phần mềm thi trắc nghiệm không tham gia Cuộc thi). Tổng kết, trao giải Cuộc thi vào dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2024).

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết thêm, hình thức thi gồm: Thi viết và thi trắc nghiệm. Trong đó, đối với thi trắc nghiệm: Được tổ chức thi trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử Tỉnh ủy Hậu Giang (https://haugiang.dcs.vn) và đặt đường link để tham dự trên Sổ tay đảng viên điện tử Đảng bộ tỉnh Hậu Giang (https://sotaydangvien.haugiang.dcs.vn). 

Cuộc thi được tổ chức 4 đợt thi, thời gian, từ ngày 6/5 đến hết ngày 14/7/2024, gồm 4 tuần thi: Tuần thứ nhất: Từ 08 giờ ngày 06/5 - 24 giờ ngày 12/5/2024. Tuần thứ hai: Từ ngày 27/5 - 24 giờ ngày 02/6/2024. Tuần thứ ba: Từ 08 giờ ngày 17/6 - 24 giờ ngày 23/6/2024. Tuần thứ tư: Từ 08 giờ ngày 08/7 - 24 giờ ngày 14/7/2024.

Hậu Giang: Phát động cuộc thi tìm hiểu sách “20 năm Hậu Giang - Thành tựu và khát vọng phát triển”- Ảnh 3.

Cuộc thi Tìm hiểu sách "20 năm Hậu Giang - Thành tựu và khát vọng phát triển" được phát động từ ngày ngày 6/5 đến hết ngày 15/7/2024.

Người tham gia dự thi trả lời câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy tính hoặc thiết bị di động có kết nối internet theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn trong thời gian tối đa 60 phút (với 25 câu hỏi kiến thức và 1 câu hỏi phụ dự đoán số người trả lời đúng của đợt thi tuần) và không giới hạn số lần dự thi.

Còn đối với hình thức thi viết: Thời gian từ ngày 6/5 đến hết ngày 15/7/2024. Bài thi viết theo nội dung câu hỏi của Ban Tổ chức Cuộc thi; sau khi chấm sơ loại các bài dự thi ở cấp mình, các cơ quan, địa phương, đơn vị tổng hợp số lượng bài dự thi gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chậm nhất vào ngày 15/7/2024 để tổng hợp, chấm điểm theo quy định.

Hậu Giang: Phát động cuộc thi tìm hiểu sách “20 năm Hậu Giang - Thành tựu và khát vọng phát triển”- Ảnh 4.

Giao diện điện tử phần thi trắc nghiệm trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử Tỉnh ủy Hậu Giang (https://haugiang.dcs.vn).

Phát động cuộc thi, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang Lê Công Lý cho biết, đón tuổi mới 20, Tỉnh ủy Hậu Giang chủ trì biên soạn, xuất bản sách "20 năm Hậu Giang - thành tựu và khát vọng phát triển" ghi dấu chặng đường trải dài qua những nỗ lực vượt khó, phấn đấu không ngừng của Đảng bộ tỉnh để gặt hái được những thành tựu nổi bật, bao trùm trên các lĩnh vực KT-XH, QPAN, xây dựng hệ thống chính trị.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang cho rằng, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu dạy: "Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam". Lời dạy của Người như một lời nhắc nhở mỗi người dân Việt Nam nói chung, người dân Hậu Giang nói riêng phải có trách nhiệm tìm hiểu về cội nguồn dân tộc, qua đó gìn giữ, phát triển, giáo dục và khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ mai sau. Bởi lẽ lịch sử là những gì thuộc về quá khứ, nếu không có quá khứ sẽ không có hiện tại và tương lai. Biết quá khứ để rút kinh nghiệm, học tập, bảo lưu những giá trị tinh hoa, bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc…

"Quyển sách "20 năm Hậu Giang - Thành tựu và khát vọng phát triển" là công trình nghiên cứu có tính lịch sử, mang giá trị đặc biệt chào mừng Hậu Giang 20 năm thành lập, phát triển, là nguồn tư liệu quý giá nhằm giáo dục truyền thống đoàn kết, ý chí vượt khó, nâng cao ý thức trách nhiệm, vun đắp niềm tin và khơi dậy lòng tự hào, khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh nhà không ngừng nỗ lực, ra sức học tập, phát huy tiềm năng, lợi thế, tận dụng thời kỳ vàng, với tinh thần quyết tâm: Vì một Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm", ông Lê Công Lý nhấn mạnh.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang đánh giá, cuộc thi tìm hiểu sách "20 năm Hậu Giang - Thành tựu và khát vọng phát triển" càng mang ý nghĩa quan trọng đối với công cuộc xây dựng, phát triển Tỉnh Hậu Giang trong giai đoạn hiện nay, góp phần cổ vũ quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ và nhân dân trong Tỉnh.

Hậu Giang: Phát động cuộc thi tìm hiểu sách “20 năm Hậu Giang - Thành tựu và khát vọng phát triển”- Ảnh 5.

Thông qua Cuộc thi, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên… hiểu về lịch sử hình thành, quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ Tỉnh.

Để cuộc thi được tổ chức thành công, thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, ông Lê Công Lý đề nghị các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các cơ quan báo chí truyền thông quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cuộc thi bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả để đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh và nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia cuộc thi (ở cả hình thực thi trực tuyến và thi viết tự luận).Văn Dương
Ý kiến của bạn
Để sầu riêng Việt Nam 'vững' chân tại thị trường Trung Quốc Để sầu riêng Việt Nam 'vững' chân tại thị trường Trung Quốc

Kim ngạch xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc trong quý I/2024 ước đạt 254 triệu USD, tăng 66% so với cùng kỳ năm trước. Đây là một tín hiệu rất đáng mừng cho ngành hàng sầu riêng Việt Nam.