Hậu Giang sẽ có dự án điện gió 3.220 tỷ đồng

Đầu tư và Tiếp thị
10:26 AM 19/05/2021

Mới đây, UBND tỉnh Hậu Giang đã có công văn số 642/UBND-NCTH ngày 14/5/2021 về việc cung cấp thông tin liên quan đến dự án Nhà máy điện gió Long Mỹ 1.

Cụ thể, UBND tỉnh Hậu Giang thông tin liên quan dự án Nhà máy điện gió Long Mỹ 1, huyện Long Mỹ đến Công ty Envision Energy (Hong Kong) Limited và Công ty Envision Energy Viet Soc Wind Power Investment Limited để làm cơ sở thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định hiện hành.

Theo đó, UBND tỉnh Hậu Giang nhận được công văn số 0704/EN-HG ngày 7/4/2021 của Công ty Envision Energy (Hong Kong) Limited và Công ty Envision Energy Viet Soc Wind Power Investment Limited về việc cung cấp thông tin về chủ trương đầu tư Nhà máy điện gió Long Mỹ 1, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang; ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 484/SKHĐT-HTĐT ngày 22/4/2021. 

Do đó, UBND tỉnh Hậu Giang có ý kiến như sau: dự án Nhà máy điện gió Long Mỹ 1 do Công ty Envision Energy (Hong Kong) Limited và Công ty Envision Energy Viet Soc Wind Power Investment Limited làm chủ đầu tư được UBND tỉnh Hậu Giang quyết định chủ trương đầu tư tại quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 23/11/2020

Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án theo giấy chứng nhận số 9922259546 cấp lần đầu ngày 27/11/2020.

Dự án được thực hiện tại xã Lương Tâm, Lương Nghĩa, Vĩnh Viễn, Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Công suất thiết kế dự án là 100MW; đấu nối bằng đường dây 220kV mạch kép về trạm 220kV Cà Mau - Ô Môn. 

Dự kiến, sản lượng điện hàng năm là 291.377 MWh. Tổng vốn đầu tư dự kiến là 3.220 tỷ đồng.

Sau khi được UBND tỉnh Hậu Giang chấp thuận chủ trương đầu tư, Công ty Envision Energy (Hong Kong) Limited và Công ty Envision Energy Viet Soc Wind Power Investment Limited đã thành lập doanh nghiệp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 22 Luật Đầu tư năm 2020 để thực hiện dự án Nhà máy điện gió Long Mỹ 1 là Công ty TNHH Điện gió Việt Năng Hậu Giang theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 6300342975 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp lần đầu ngày 24/3/2021.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Công ty TNHH Điện gió Việt Năng Hậu Giang là nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy điện gió Long Mỹ 1; chịu trách nhiệm triển khai mọi hoạt động liên quan đến đầu tư và vận hành dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư hiện hành.

Nhã Mi
Ý kiến của bạn
Hai kịch bản tăng trưởng GDP trong năm 2024 Hai kịch bản tăng trưởng GDP trong năm 2024

VEPR đưa ra hai kịch bản tăng trưởng GDP trong năm 2024. Với kịch bản cơ sở, tăng trưởng GDP ở mức 5,85%, lạm phát ở mức 4,5%. Ở kịch bản điều chỉnh chính sách, tăng trưởng GDP ở mức 6,01% với điều kiện có điều chỉnh chính sách giảm chênh lệch lãi suất đồng VND trong nước và các ngoại tệ mạnh trên thị trường quốc tế.