Hậu Giang: Thị trấn Mái Dầm chăm lo đón Tết trọn vẹn cho nhân dân

Địa phương
10:04 PM 29/01/2023

Nông sản dồi dào, thị trường cung ứng hàng hoá Tết ổn định, công tác an sinh xã hội thiết thực, đảm bảo ai cũng có Tết "không để ai bị bỏ lại phía sau" chính là "món quà" Xuân vô giá mà chính quyền thị trấn Mái Dầm (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) dành tặng cho nhân dân

Theo UBND thị trấn Mái Dầm, năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội thị trấn rất phấn khởi, chỉ tiêu đạt cao so với cùng kỳ. Các ngành chủ lực như nông nghiệp tuy gặp một số khó khăn nhưng năng suất và sản lượng cây trồng đạt cao, đáp ứng nhu cầu thị trường trong dịp Tết.

Công nghiệp và thương mại - dịch vụ có bước phát triển, có nhiều đổi mới. Ảnh: Internet

Công nghiệp và thương mại - dịch vụ có bước phát triển, có nhiều đổi mới. Ảnh: Internet

Công nghiệp và thương mại - dịch vụ có bước phát triển, có nhiều đổi mới. Công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng được quan tâm thực hiện thường xuyên; phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng dự án quy hoạch, cơ bản đảm bảo tiến độ kế hoạch; công tác phòng, chống và ứng phó xâm nhập mặn được chủ động, thực hiện tốt; xây dựng đô thị văn minh có quan tâm tập trung thực hiện theo kế hoạch.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội được tập trung chỉ đạo thực hiện tốt, đặc biệt là công tác tổ chức hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người nghèo, tuyên truyền các dịp lễ, kỷ niệm, các phong trào hành động của thị trấn... được tuyên truyền tận xóm ấp; vận động được 911 phần quà với tổng số tiền là 402.800.000 chăm lo tốt cho gia đình chính sách, hộ nghèo vui xuân, đón tết. 

Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thị trấn đạt trên 11,7 tỷ đồng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện chặt chẽ, an toàn và hoàn thành chỉ tiêu giao.

Năm 2023, thị trấn Mái Dầm tập trung phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp an toàn, thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng đô thị văn minh gắn với bảo vệ môi trường, đẩy mạnh cải cách hành chính; sắp xếp, kiện toàn bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả; giữ vững quốc phòng - an ninh; đảm bảo an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Năm 2023, thị trấn Mái Dầm đẩy mạnh phát triển toàn diện trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, nông nghiệp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nâng cao đời sống Nhân dân, gắn với xây dựng chỉnh trang đô thị. Ảnh: Internet

Năm 2023, thị trấn Mái Dầm đẩy mạnh phát triển toàn diện trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, nông nghiệp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nâng cao đời sống nhân dân, gắn với xây dựng chỉnh trang đô thị. Ảnh: Internet

Theo đó, thị trấn sẽ tận dụng mọi lợi thế tiềm năng để phát triển kinh tế bền vững; Đẩy mạnh phát triển toàn diện trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, nông nghiệp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nâng cao đời sống nhân dân, gắn với xây dựng chỉnh trang đô thị. Tiếp tục vận động nhân dân cải tạo diện tích vườn cây ăn trái kém hiệu quả, trồng lại các loại cây có giá trị kinh tế cao, đồng thời củng cố các loại hình kinh tế tập thể theo mô hình kinh doanh đa ngành; Nhân rộng các tổ kinh tế hợp tác làm ăn có hiệu quả. 

Củng cố và phát triển kinh tế tập thể, các hình thức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp. Phát triển nuôi trồng thủy sản theo quy hoạch. Khuyến khích mở rộng các ngành nghề truyền thống, tạo mọi thuận lợi để phát triển mạnh các ngành thương mại, dịch vụ, nhằm tăng năng lực và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Tích cực huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển, tranh thủ sự hỗ trợ các nguồn vốn của tỉnh, huyện để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, thực hiện phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, vận động nhân dân hiến đất xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, thực hiện lộ bê tông hóa trên các tuyến đường chính và tuyến đường đông dân cư…. 

Bên cạnh đó, thị trấn Mái Dầm sẽ tập trung khai thác tốt các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, đúng pháp luật, quan tâm đến công tác vận động nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác chấp hành nộp thuế theo quy định Nhà nước không để tình trạng nợ đọng kéo dài, phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu trên giao; Chi ngân sách đúng quy định.

Tiếp tục củng cố nâng chất lượng các danh hiệu văn hóa, chỉ đạo thực hiện tốt công tác củng cố, nâng chất các thiết chế ấp văn hóa 05/05, gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, cơ quan, trường học, đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt 95% trở lên. Phát huy phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, có tổng kết khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Quan tâm đầu tư phát triển mạnh phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao...

Hồng Ân – Văn Dương
Ý kiến của bạn
Cải cách tạo điểm tựa thúc đẩy phát triển doanh nghiệp Cải cách tạo điểm tựa thúc đẩy phát triển doanh nghiệp

Chia sẻ tại Hội nghị "Triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP: Cải cách tạo điểm tựa thúc đẩy phát triển doanh nghiệp", sáng 29/2, đại diện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nhấn mạnh cần khơi dậy động lực, tạo áp lực thường xuyên và sự đồng hành nhiều bên để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.