Hậu Giang tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế cung cấp thông tin phục vụ tuyên truyền của Đảng

Địa phương
11:19 AM 31/10/2020

Chiều 30/10, Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng của Đảng và Tổng kết Kế hoạch số 153-KH/TU ngày 7/11/2019 của Tỉnh ủy về chỉ đạo Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tỉnh ủy Hậu Giang tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền của Đảng

Đồng thời, tổng kết công tác chỉ đạo Đại hội đại biểu các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu, tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong tỉnh, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, đặc biệt là tình trạng xâm nhập mặn diễn biến phức tạp đã có những tác động không thuận lợi đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trong tỉnh, nhưng Đảng bộ và nhân dân Hậu Giang đã nỗ lực, phấn đấu đạt được những thành tựu, kết quả khá toàn diện và quan trọng; thực hiện đạt, vượt hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2010 - 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Hậu Giang tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế cung cấp thông tin phục vụ tuyên truyền của Đảng - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị.

Kinh tế tăng trưởng ổn định. Các ngành, lĩnh vực đều có bước phát triển. Sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn phát triển khá toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, năng suất, chất lượng, hiệu quả được nâng lên; xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả quan trọng. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, hoạt động thương mại - dịch vụ có bước phát triển; các khu, cụm công nghiệp hình thành và phát huy hiệu quả.

Các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, văn hóa - xã hội có bước phát triển; an sinh xã hội được quan tâm nhiều hơn, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu chuyển biến tích cực. 

Quốc phòng - an ninh được giữ vững và tăng cường, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển sản xuất và đời sống nhân dân. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng và đạt nhiều kết quả quan trọng. Việc xây dựng chính quyền các cấp được đẩy mạnh, hiệu lực và hiệu quả hoạt động nâng lên. 

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều tiến bộ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường. Việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh được đẩy mạnh, có sức lan tỏa lớn, nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình trên các lĩnh vực được tuyên dương ở cấp tỉnh, Trung ương có tác dụng lớn trong việc học tập và làm theo Bác.

Báo cáo Tổng kết Kế hoạch số 153-KH/TU ngày 7/11/2019 của Tỉnh ủy về chỉ đạo Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Nguyễn Thiện Nhơn - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy Hậu Giang cho biết, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy được tiến hành kịp thời, nghiêm túc. 

Cấp ủy các cấp đã tuân thủ chặt chẽ các quy định trong việc chỉ đạo đại hội Đảng cấp dưới và đại hội Đảng cấp mình, đặc biệt là thực hiện nghiêm các quy định về chuẩn bị nhân sự đại hội. Quy chế bầu cử trong Đảng được quán triệt đến tận chi bộ, giúp đảng viên nắm rõ những nội dung mới của Quy chế bầu cử.

Về công tác bảo vệ chính trị nội bộ: Các cấp ủy đảng đã chấp hành nghiêm túc Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 19-HD/BTCTW, ngày 12/9/2017 của Ban Tổ chức Trung ương. Tất cả nhân sự được giới thiệu vào cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 đều được rà soát chính trị nội bộ và kết luận tiêu chuẩn chính trị từng trường hợp cụ thể theo thẩm quyền. 

Công tác nhân sự đại hội được chuẩn bị kỹ, đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, năng lực công tác cũng như độ tuổi, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Các đồng chí tái cử là những cán bộ có năng lực, nhiều kinh nghiệm trong công tác, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt nên đã được đại hội tiếp tục tín nhiệm với số phiếu bầu cao. Các đồng chí mới trúng cử đa số là những cán bộ được đào tạo cơ bản, có năng lực nổi trội. 

Có thể khẳng định rằng, đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu ra được một đội ngũ cán bộ đảm bảo cả về lượng và chất, đảm bảo cơ cấu 3 độ tuổi, đạt yêu cầu đổi mới ít nhất 1/3 cấp uỷ so với đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020; tỷ lệ nữ và trẻ cơ bản theo quy định của Trung ương.

Các cấp ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc và từng đảng viên đã ý thức trách nhiệm, thể hiện rõ từ khâu chuẩn bị đến quá trình tổ chức đại hội, đảm bảo dân chủ, công khai, kỷ cương, nguyên tắc. Quy trình công tác nhân sự cấp ủy được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo số lượng và các tiêu chuẩn quy định. 

Nhờ đó, chất lượng cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 được nâng cao. Công tác điều hành đại hội của đoàn chủ tịch nhìn chung đảm bảo Quy chế bầu cử trong Đảng. Việc điều hành của đoàn chủ tịch trong đại hội có sự phân công rõ ràng. 

Thời gian tiến hành tổ chức đại hội trù bị và đại hội chính thức đều phù hợp, không phát sinh ngoài dự kiến. Công tác bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên đảm bảo quy định, đủ số lượng và cơ bản đạt ngay lần đầu.

Công tác tuyên truyền bảo đảm đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của Trung ương, của Tỉnh ủy với nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, kịp thời, hiệu quả, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, gắn với phát hiện, biểu dương những tấm gương "người tốt, việc tốt", các mô hình hay, cách làm sáng tạo và điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong các phong trào thi đua yêu nước. 

Việc phối hợp với các cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương tuyên truyền về Đại hội đã mang lại hiệu ứng lan tỏa tích cực, góp phần quảng bá rộng rãi về hình ảnh và sự phát triển của Hậu Giang. 

Trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh, Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan cung cấp thông tin và tổ chức Họp báo với báo chí trước khi đại hội diễn ra. Trong Đại hội có khoảng 45 cơ quan báo đài Trung ương và địa phương tác nghiệp, kịp thời cung cấp thông tin rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về diễn biến và kết quả đại hội.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, ông Lê Tiến Châu - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhấn mạnh, công tác tuyên truyền miệng đã trực tiếp góp phần củng cố sự thống nhất tư tưởng, chính trị trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, lòng tin của đại đa số cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào Đảng, Nhà nước và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sức mạnh tổng hợp, quan trọng trong những năm qua.

Hậu Giang tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế cung cấp thông tin phục vụ tuyên truyền của Đảng - Ảnh 2.

Ông Lê Tiến Châu - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phát biểu kết luận tại hội nghị.

Trong thời gian cần thực hiện tốt việc cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng của Đảng, gắn với rà soát, kiện toàn lực lượng báo cáo viên các cấp, đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn. Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, ban, bộ, ngành Trung ương và cấp tỉnh để nâng cao chất lượng cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo viên các cấp trong tỉnh; thay đổi cách thức thực hiện công tác tuyên truyền miệng, ứng dụng mạnh mẽ hơn CNTT, các phương thức kết nối trực tuyến để thực hiện nhiệm vụ…

Việc thực hiện Kế hoạch số 153-KH/TU ngày 7/11/2019 của Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp đã tích cực, chủ động sớm triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy trong công tác chỉ đạo, chuẩn bị đại hội. 

Việc chỉ đạo đại hội được triển khai chặt chẽ, bài bản, vai trò của Tiểu ban, Tổ giúp việc các Tiểu ban và nhất là vai trò của Tổ giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy được phát huy tối đa trong quá trình chỉ đạo đại hội cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và trong quá trình chuẩn bị đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025… Công tác nhân sự đại hội các cấp nhìn chung đã được chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình 5 bước, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, minh bạch…

Nhân dịp này, Tỉnh ủy Hậu Giang tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 23 tập thể và 164 cá nhân có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu, tuyên truyền phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hậu Giang tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế cung cấp thông tin phục vụ tuyên truyền của Đảng - Ảnh 3.

Các tập thể nhận Bằng khen của Ban Thường vụ tỉnh ủy Hậu Giang.

Hậu Giang tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế cung cấp thông tin phục vụ tuyên truyền của Đảng - Ảnh 4.

Các cá nhân của các cơ quan báo chí Trung ương nhận Bằng khen của Ban Thường vụ tỉnh ủy Hậu Giang.

Văn Dương
Ý kiến của bạn