HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII thông qua nhiều nội dung quan trọng tại Kỳ họp thứ 15

Địa phương
09:19 AM 12/09/2023

Mới đây, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 15 để xem xét và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền.

Tham gia kỳ họp có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An; Nguyễn Như Khôi - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành kỳ họp.

UBND tỉnh Nghệ An trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua 11 dự thảo Nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để giải quyết các vấn đề an sinh - xã hội, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh trong thời gian tới.

Nghệ An: Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVIII thông qua nhiều nội dung quan trọng - Ảnh 1.

Quang cảnh kỳ họp

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh Nghệ An đã thông qua Nghị quyết về việc thực hiện Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ về học phí đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên, thực hiện giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022-2023 bằng mức thu học phí của năm học 2021 - 2022 do HĐND tỉnh đã ban hành áp dụng tại địa phương. Ngân sách tỉnh hỗ trợ 23 tỷ đồng để tăng cường chi hoạt động thường xuyên từ nguồn phân bổ sau sự nghiệp giáo dục và đào tạo cấp tỉnh năm 2023 cho các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

HĐND tỉnh cũng thống nhất thông qua Nghị quyết quy định nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo đó, đối với việc hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, cơ quan phê duyệt dự án, kế hoạch quyết định mức hỗ trợ cụ thể nhưng không quá 05 tỷ đồng/01 dự án, kế hoạch. Đối với việc hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng, cơ quan phê duyệt dự án, phương án quyết định mức hỗ trợ cụ thể nhưng không quá 05 tỷ đồng/01 dự án, phương án. 

Mặt khác, HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất thông qua Nghị quyết phân bổ vốn dự phòng và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, số vốn được phân bổ là 277,868 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng và điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho 10 dự án. Việc thay đổi phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách Trung ương đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 01 ngày 28/02/2023 như sau: Điều chỉnh giảm chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của 14 nhiệm vụ, dự án với số vốn 163,17 tỷ đồng. Điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 từ số vốn điều chỉnh giảm 163,17 tỷ đồng (Bố trí thu hồi vốn ứng trước 75,638 tỷ đồng; bổ sung cho 02 dự án với số vốn 87,532 tỷ đồng).

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thống nhất thống qua các dự thảo: Nghị quyết về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất tại Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ theo quy định tại Khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai và Khoản 2, Điều 4 Nghị quyết số 36 của Quốc hội để thực hiện công trình, dự án trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVIII thông qua nhiều nội dung quan trọng - Ảnh 2.

Đ/c Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại kỳ họp

Nghị quyết về phân bổ bổ sung và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về việc xử lý số vốn còn lại chưa giải ngân thuộc kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022; Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án; Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An đề nghị UBND tỉnh, các ngành, địa phương, đơn vị liên quan kịp thời triển khai các Nghị quyết vừa được thông qua đảm bảo các trình tự, thủ tục theo quy định. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên tích cực góp ý, phản biện, góp phần phát huy tối đa hiệu lực, hiệu quả các Nghị quyết đã ban hành. 

Cũng trong thời gian tới, nhất là 4 tháng cuối năm còn lại, dự báo tình hình có nhiều thách thức. Mùa mưa bão đang tới gần, tình hình an ninh chính trị ngoại biên, khu vực và thế giới biến động phức tạp; một số ngành, lĩnh vực sản xuất chủ lực gặp khó khăn do suy giảm tổng cầu bên ngoài... đã, đang và sẽ tác động bất lợi đến đời sống sinh hoạt của nhân dân và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Về việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia - nhiệm vụ này rất quan trọng, có khối lượng công việc lớn, nhưng tiến độ triển khai hiện nay còn chậm so với kế hoạch, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh giao các ngành, địa phương căn cứ Nghị quyết của HĐND tỉnh Nghệ An vừa thông qua, khẩn trương phân bổ các nguồn vốn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các công trình, dự án đảm bảo yêu cầu, quy định, phát huy tối đa hiệu quả của chương trình.

Nghệ An: Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVIII thông qua nhiều nội dung quan trọng - Ảnh 3.

Đ/c Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách nhà nước, thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu theo quy định và theo dự toán. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh theo lộ trình đề ra; chuẩn bị tốt phương án thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 theo Kết luận số 48 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đặc biệt, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, quan tâm thực hiện tốt an sinh xã hội, các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; nắm chắc địa bàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc phức tạp. Chủ động phương án phòng chống thiên tai, hạn hán, cháy rừng, lụt bão…

Ngọc Tú
Ý kiến của bạn