HHDN tỉnh Đắk Nông hỗ trợ cho đồng bào miền Trung

Trách nhiệm xã hội
04:50 PM 13/11/2020

Ngày 11/11, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông đã ủng hộ, nhằm chia sẻ với đồng bào miền Trung bị thiên tai, lũ lụt thông qua Ủy ban MTTQVN tỉnh Đắk Nông với số tiền là 43,5 triệu đồng.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông ủng hộ đồng bào miền Trung thông qua UBMTTQ tỉnh Đắk Nông.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông ủng hộ đồng bào miền Trung thông qua UBMTTQ tỉnh Đắk Nông.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông ủng hộ đồng bào miền Trung thông qua UBMTTQ tỉnh Đắk Nông.

 

Được biết, hiện nay Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh vẫn đang tiếp tục phát động, kêu gọi các doanh nghiệp, người lao động ủng hộ đồng bào miền Trung đợt 2.

Trần Quỳnh
Ý kiến của bạn
Bình luận
Bộ Tài Chính ban hành thông tư giảm giá một số dịch vụ chứng khoán kể từ ngày 1/1/2022 Bộ Tài Chính ban hành thông tư giảm giá một số dịch vụ chứng khoán kể từ ngày 1/1/2022

Sự giảm giá một số dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán của Thông tư mới so với Thông tư số 128/2018/TT-BTC liên quan đến dịch vụ môi giới chứng khoán; phát hành, mua lại, chuyển đổi chứng chỉ quỹ mở, chứng chỉ quỹ ETF, đấu giá và môi giới hợp đồng tương lai.