HHDN tỉnh Đắk Nông hỗ trợ cho đồng bào miền Trung

Doanh nghiệp - Doanh nhân
04:50 PM 13/11/2020

Ngày 11/11, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông đã ủng hộ, nhằm chia sẻ với đồng bào miền Trung bị thiên tai, lũ lụt thông qua Ủy ban MTTQVN tỉnh Đắk Nông với số tiền là 43,5 triệu đồng.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông ủng hộ đồng bào miền Trung thông qua UBMTTQ tỉnh Đắk Nông.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông ủng hộ đồng bào miền Trung thông qua UBMTTQ tỉnh Đắk Nông.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông ủng hộ đồng bào miền Trung thông qua UBMTTQ tỉnh Đắk Nông.

 

Được biết, hiện nay Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh vẫn đang tiếp tục phát động, kêu gọi các doanh nghiệp, người lao động ủng hộ đồng bào miền Trung đợt 2.

Trần Quỳnh
Ý kiến của bạn
Lãnh đạo nhiều nước chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần Lãnh đạo nhiều nước chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, lãnh đạo nhiều nước đã gửi điện/thư chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân Việt Nam.