Hộ gia đình vùng khó khăn được vay tối đa 100 triệu đồng/người với lãi suất 9%/năm

Chính sách
12:42 PM 07/06/2023

Theo quy định mới, hộ gia đình ở vùng khó khăn được vay tối đa 100 triệu đồng để sản xuất, kinh doanh.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 17/2023/QĐ-TTg ngày 5/6. Trong đó, Quyết định này có sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 5/3/2007 về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn.

Cụ thể, các hộ gia đình được vay tối đa 100 triệu đồng/người với lãi suất 9%/năm. Trước đó, quy định mức vay tối đa cho các hộ gia đình là 30 triệu đồng với lãi suất 0,9%/tháng.

Hộ gia đình vùng khó khăn được vay tối đa 100 triệu đồng/người với lãi suất 9%/năm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Quyết định mới quy định cụ thể về vùng khó khăn. Trong đó, vùng khó khăn gồm các xã, phường, thị trấn (xã) được quy định trong Danh mục các đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn do Thủ tướng Chính phủ ban hành cho từng thời kỳ.

Bên cạnh đó, các huyện đảo không có đơn vị hành chính cấp xã nhưng thuộc Danh sách xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo do Thủ tướng Chính phủ ban hành cho từng thời kỳ cũng thuộc diện vùng khó khăn.

Vùng này còn gồm các thôn thuộc Danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do cấp có thẩm quyền ban hành cho từng thời kỳ; các đơn vị hành chính thành lập trên cơ sở chia, tách, sáp nhập các đơn vị hành chính...

Quyết định cũng nêu rõ đối tượng được vay vốn là các hộ gia đình theo quy định của pháp luật, bao gồm cả hộ gia đình làm kinh tế trang trại, thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong những lĩnh vực mà pháp luật không cấm tại vùng khó khăn theo quy định và đáp ứng đủ điều kiện vay vốn theo quy định.

Quyết định cũng bổ sung thêm điều kiện vay vốn như là người vay vốn còn phải đảm bảo không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, người vay vốn không có dư nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với một số chương trình nhất định.

Về vấn đề đảm bảo tiền vay, quyết định lần này có sửa đổi từ "Người vay vốn từ trên 30 triệu đồng phải thực hiện bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm" thành "người vay vốn trên 100 triệu đồng mới phải bảo đảm tiền vay".

Thương Huyền (t/h)
Ý kiến của bạn
Standard Chartered giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP năm 2023 ở mức 5,4% Standard Chartered giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP năm 2023 ở mức 5,4%

Trong báo cáo cập nhật kinh tế mới nhất về Việt Nam ngày 22/9, ngân hàng Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP quý III của Việt Nam sẽ đạt 5,1%, tăng so với mức 4,1% trong Quý 2. Ngân hàng này giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP cả năm 2023 ở mức 5,4%.