Hòa Bình: NHCSXH hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động vượt qua đại dịch COVID- 19

Địa phương
09:44 AM 28/10/2021

Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng trực tiếp sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đến đời sống, thu nhập của người lao động (NLĐ). Nhận rõ thực tế đó, Ngân hàng chính sách (NHCSXH) tỉnh Hòa Bình đã ưu tiên thực hiện chỉ đạo, rà soát triển khai thực hiện cho vay NLĐ và người sử dụng lao động (NSDLĐ) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Để triển khai, ngay sau Nghị quyết 68/NQ-CP và văn bản hướng dẫn thực hiện, chi nhánh NHCSXH tỉnh đã triển khai quyết liệt và chủ động, tích cực. Đơn vị đã phối hợp với Sở LĐ-TB&XH tham mưu cho UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ NLĐ, NSDLĐ bị ảnh hưởng đại dịch COVID-19; thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg; chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ Hội sở tỉnh, Phòng giao dịch huyện triển khai thực hiện chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất trên địa bàn.

Đồng thời, niêm yết công khai đầy đủ phướn tuyên truyền và quy trình, thủ tục hồ sơ cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất tại Trụ sở làm việc của NHCSXH nơi cho vay, tại 151/151 điểm giao dịch xã và phổ biến tại các cuộc giao ban của NHCSXH tại UBND cấp xã trên toàn tỉnh.

Hòa Bình: NHCSXH hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động vượt qua đại dịch COVID- 19 - Ảnh 1.

Đơn vị cũng gửi văn bản thông báo chính sách cho vay NSDLĐ để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất đến từng đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn biết, liên hệ. Phân công cán bộ trực tiếp đến đơn vị, liên hệ qua điện thoại từng đơn vị để nắm bắt tình hình sử dụng lao động, nhu cầu vay vốn trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất; xử lý thông tin của khách hàng; tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn khách hàng làm thủ tục hồ sơ vay vốn theo quy định.

Cùng với đó, đơn vị đã cử cán bộ tiếp nhận, xử lý hồ sơ vay vốn trên Cổng dịch vụ công quốc gia, qua đường bưu điện; tổng hợp thông tin, phản ánh của khách hàng theo quy định của UBND tỉnh, NHCSXH Việt Nam. Thành lập Tổ công tác hỗ trợ các đơn vị thuộc chi nhánh thực hiện chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. 

Chủ động phối hợp với Sở LĐ-TB&XH, BHXH, Liên đoàn Lao động, 4 tổ chức CT-XH, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nắm bắt danh sách, tình hình hoạt động, sử dụng lao động, nhu cầu vay vốn trả lương theo Nghị quyết 68/NQ-CP của doanh nghiệp, cá nhân sử dụng lao động có tham gia BHXH bắt buộc; xác nhận danh sách NLĐ có tham gia BHXH buộc theo quy định làm cơ sở NHCSXH xét duyệt cho vay trên địa bàn. 

Chủ động phối hợp với Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh thường xuyên viết bài, phát sóng trên đài truyền hình địa phương, tuyên truyền về chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất do bị ảnh hưởng đại dịch COVID-19.

Sau nhiều nỗ lực, chi nhánh đã liên hệ được 1.623/1.623 NSDLĐ có tham gia đóng BHXH bắt buộc trên địa bàn. Tính đến ngày 30/9/2021, chi nhánh của NHCSXH tỉnh đã rà soát đã giải ngân cho vay đối với 7 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh số tiền 2.321 triệu đồng/410 NLĐ/711 lượt NLĐ.

Hòa Bình: NHCSXH hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động vượt qua đại dịch COVID- 19 - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Minh Hưng - Giám đốc NHCSXH Hòa Bình chia sẻ: Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước và tại Hòa Bình, việc triển khai nghiêm túc, kịp thời các chính sách hỗ trợ NLĐ, NSDLĐ có ý nghĩa hết sức cấp thiết, nhằm góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống, an toàn cho NLĐ trong tỉnh bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19. 

Việc triển khai thực hiện các chính sách cần bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất toàn hệ thống, phù hợp, kịp thời, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành, địa phương; giữa NLĐ và NSDLĐ được hưởng chính sách, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và đơn vị liên quan. Sau khi có quyết định hỗ trợ, cần nhanh chóng chi hỗ trợ cho các đối tượng thụ hưởng, giải quyết nhu cầu chính đáng, cấp bách của NLĐ và NSDLĐ.

Việt Dũng
Ý kiến của bạn
IMF dự báo quy mô GDP(PPP) Việt Nam đạt khoảng 1.559 tỷ USD trong năm 2024 IMF dự báo quy mô GDP(PPP) Việt Nam đạt khoảng 1.559 tỷ USD trong năm 2024

Năm 2024, Việt Nam được IMF dự báo quy mô GDP theo sức mua tương đương - GDP (PPP) đạt khoảng 1.559 tỷ USD, xếp thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á. Trong khi đó, Indonesia vẫn được dự báo xếp thứ nhất với quy mô GDP (PPP) đạt khoảng 4.720 tỷ USD.