Hoạt động khuyến nông và bước phát triển của nông nghiệp TP. Cần Thơ

Địa phương
10:50 AM 26/10/2023

Vừa qua, ông Nguyễn Ngọc Hè - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ đã chủ trì Hội nghị Tổng kết 20 năm hoạt động khuyến nông TP. Cần Thơ (2004-2023), gắn với 30 năm khuyến nông Việt Nam (1993-2023).

Sau 20 năm xây dựng và phát triển, hệ thống khuyến nông TP. Cần Thơ từng bước được củng cố, kiện toàn và không ngừng lớn mạnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn của TP; nâng cao chất lượng, sản lượng nông sản hàng hoá và nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người nông dân. 

Ông Nguyễn Ngọc Hè – Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ

Ông Nguyễn Ngọc Hè - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ

Nổi bật là mạng lưới khuyến nông của TP đã xây dựng hơn 1.000 lượt mô hình trình diễn khuyến nông (KN) giới thiệu kỹ thuật sản xuất tiên tiến trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và ứng dụng công nghệ cao; biến đổi khí hậu, công nghệ 4.0; đồng thời thực hiện chuyển giao những tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) và công nghệ mới thông qua các lớp tập huấn, hội thảo và tham quan cho hơn 4.000.000 lượt nông dân, giúp bà con đạt hiệu quả cao trong sản xuất.

Qua từng năm, công tác xây dựng mô hình trình diễn KN đã khẳng định được tính hiệu quả không chỉ về mặt kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường mà còn đổi mới tư duy nâng cao nhận thức và kiến thức cho cán bộ làm công tác KN và cho người sản xuất. 

Đến nay trong sản xuất lúa có trên 70% nông dân sử dụng giống lúa xác nhận (hạt giống được nhân lên từ giống nguyên chủng và đạt tiêu chuẩn, chất lượng theo qui định) để sản xuất, riêng vụ Đông Xuân và Hè Thu diện tích giống lúa chất lượng cao đạt trên 90% diện tích gieo trồng. Cải thiện chất lượng đàn gia súc, gia cầm, trong đó, đàn heo giống hướng nạc tại địa phương đạt trên 80% tổng đàn. 

Bên cạnh đó, lĩnh vực thủy sản trước đây chủ yếu sản xuất các loại cá đồng nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội địa, hiện nay đã chuyển sang sản xuất các loại cá phục vụ cho xuất khẩu. Công tác nghiên cứu nhân tạo giống đạt chất lượng khá tốt ở nhiều loại: Cá tra, basa, rô đồng, bống tượng, thác lát, lóc bông, tôm càng xanh,..

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Ngoài ra, từ nguồn kinh phí ngân sách trợ giá, Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn (NN-PTNT) TP. Cần Thơ giao Trung tâm Khuyến nông TP tham mưu, tổ chức thực hiện trợ giá hạt giống cây con cho bà con nông dân, hàng năm với tổng số tiền là 1,2 tỷ đồng để hỗ trợ người nông dân lúa giống, hạt giống rau màu, cây ăn trái, tôm giống, heo, cây lâm nghiệp; hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ kỹ thuật mới để có được những sản phẩm an toàn... tổng số hộ được thụ hưởng trên 10.000 hộ. 

Các chương trình của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và nguồn kinh phí hỗ trợ giống cây con đã tạo một lực bẩy để định hướng, tạo điều kiện cho nông dân áp dụng các quy trình sản xuất tiên tiến nhằm sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap, cho ra các sản phẩm chất lượng cao, nâng cao năng suất, tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích sản xuất và từng bước biết liên kết sản xuất để tạo thành nền sản xuất hàng hóa có tính cạnh tranh đối với thị trường trong thời kỳ hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế.

Ông Trần Thái Nghiêm - Phó Giám đốc Sở NN-PTNT TP. Cần Thơ, nêu phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp hoạt động KN trong thời gian tới.

Ông Trần Thái Nghiêm - Phó Giám đốc Sở NN-PTNT TP. Cần Thơ, nêu phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp hoạt động KN trong thời gian tới.

Từ năm 2021 đến nay, việc xây dựng kế hoạch khuyến nông hàng năm dựa trên Chương trình Khuyến nông giai đoạn 2021-2025 được UBND thành phố phê duyệt với mục tiêu thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp đô thị. Từng bước nâng cao hiệu quả, chất lượng theo chuỗi giá trị, góp phần tăng trưởng ngành nông nghiệp TP. Cần Thơ giai đoạn 2021-2025 gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiến đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và chuyển đổi số trong nông nghiệp.

Về công tác ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện số hoá trong nông nghiệp, có 45 đơn vị đăng ký gồm: 25 công ty sản xuất chế biến; 67 hợp tác xã; 11 cơ sở sản xuất kinh doanh và 1 trung tâm. Có 139 sản phẩm tham gia trong đó có 4 sản phẩm OCOP và có 39.052 lượt truy cập. Đến nay, trên 17.800 hộ sản xuất nông nghiệp đã đăng ký giới thiệu nông sản trên sàn thương mại điện tử.

Song song với các hoạt động trên, ngành KN còn tuyên truyền kịp thời những chủ trương, đường lối, chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp của Đảng và Nhà nước… Góp phần đảm bảo an ninh lương thực và đóng vai trò quan trọng trong công cuộc xoá đói giảm nghèo, cũng như sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Cần Thơ.

Lãnh đạo TP trao Bằng khen cho các cá nhân và tập thể

Lãnh đạo TP trao Bằng khen cho các cá nhân và tập thể

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Hè - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp to lớn của hệ thống KN Cần Thơ, đồng thời, để xứng đáng với sự tin yêu của bà con "Ở đâu có nông dân - ở đó có khuyến nông", Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị toàn hệ thống tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ. Tích cực xây dựng nhiều mô hình sản xuất để trình diễn, ứng dụng, chuyển giao KHKT, công nghệ tiên tiến vào sản xuất; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong nông dân và các hợp tác xã. Đặc biệt, hệ thống KN phải là cầu nối tích cực để gắn kết giữa doanh nghiệp và nông dân, giữa sản xuất và tiêu thụ, bảo vệ môi trường; góp phần nâng cao đời sống người nông dân và xây dựng nông thôn giàu mạnh, văn minh.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 8 cá nhân. Giám đốc Sở NN-PTNT TP. Cần Thơ tặng Giấy khen cho 11 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 30 năm hoạt động KN (1993-2023).

Đan Phượng
Ý kiến của bạn
Nhiều quy định mới về xây dựng trạm dừng nghỉ đường bộ Nhiều quy định mới về xây dựng trạm dừng nghỉ đường bộ

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư 09/2024/TT-BGTVT sửa đổi QCVN:2012/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm dừng nghỉ đường bộ trong đó có nhiều quy định mới về xây dựng trạm dừng nghỉ đường bộ, thông tư có hiệu lực kể từ ngày 5/10/2024.