HoREA đề nghị cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ

Tài chính - Đầu tư
08:13 AM 18/04/2023

Ngày 17/4, Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh (HoREA) đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đề nghị ban hành Thông tư về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ và Thông tư về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16 theo thủ tục rút gọn.

HoREA đề nghị cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ - Ảnh 1.

HoREA kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ và Thông tư về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16 theo thủ tục rút gọn. Ảnh minh họa.

Theo HoREA, Ngân hàng Nhà nước đã dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16 ngày 10/11/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với Nghị định số 08 về xử lý trái phiếu doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Ngân hàng Nhà nước cũng đang hoàn thiện dự thảo luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) để trình Quốc hội xem xét.

Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước vừa hoàn thành dự thảo Thông tư quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh để triển khai thực hiện Nghị quyết số 333 của Chính phủ.

Dự thảo đang được các tổ chức tín dụng và tất cả các khách hàng của các tổ chức tín dụng bao gồm cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, người mua nhà mong ngóng, chờ đợi. 

Cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao nội dung dự thảo Thông tư về cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ của Ngân hàng Nhà nước quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng. Nhất là việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ và phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro và trách nhiệm của các tổ chức tín dụng.

Do yêu cầu cấp bách phải khẩn trương tháo gỡ các khó khăn của nền kinh tế, trong đó có thị trường bất động sản, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, HoREA đề nghị Ngân hàng Nhà nước trình Chính phủ cho phép xây dựng và ban hành (dự thảo) Thông tư quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh theo trình tự, thủ tục rút gọn.

"Ngân hàng Nhà nước khẩn trương xem xét xây dựng hoàn thiện và ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16 ngày 10/11/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam", HoREA kiến nghị.

Quang Lộc (T/h)
Ý kiến của bạn