Huyện Đại Từ phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2025

Địa phương
12:05 PM 14/09/2021

Sau một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, Huyện ủy Đại Từ (Thái Nguyên) đã tích cực đưa nghị quyết vào cuộc sống, các thế mạnh của huyện đã được phát huy, trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội đã có nhiều khởi sắc. Một trong những mục tiêu mà Huyện ủy Đại Từ hướng tới đó là xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2025.

Xây dựng NTM gắn với phát triển kinh tế nông nghiệp là một trong những thế mạnh của huyện Đại Từ. Quán triệt sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Thái Nguyên, Huyện ủy Đại Từ đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 21/10/2019 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030 và một số chính sách nông nghiệp, nông thôn tỉnh Thái Nguyên. Đồng thời, huyện Đại Từ xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án phát triển các sản phẩm chủ lực nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn.

Thái Nguyên: Huyện Đại Từ phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025 - Ảnh 1.

Nuôi trồng thủy sản trên vùng Hồ Núi Cốc là thế mạnh của huyện Đại Từ

Đến nay trên địa bàn huyện đã có 17 sản phẩm Ocop, trong đó đã tập trung quảng bá thương hiệu, nhãn hiệu Chè Đại Từ. Huyện đang chỉ đạo tập trung tổng kết quy hoạch phát triển cây chè đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Chú trọng phát triển các hợp tác xã và tổ hợp tác, đến nay trên địa bàn huyện có 52 hợp tác xã, trong đó từ đầu nhiệm kỳ đến nay thành lập được 7 hợp tác xã. Từ nay đến năm 2025 huyện Đại từ tiếp tục xác định phát triển cây chè là cây trồng mũi nhọn trong phát triển kinh tế nông nghiệp của huyện, tập trung phát triển cây chè theo tiêu chuẩn VietGap, hướng hữu cơ, ưu tiên phát triển vùng chè đặc sản, xây dựng, quảng bá thương hiệu Chè Đại Từ. Duy trì và tổ chức tốt Lễ hội trà Đại Từ, xây dựng hoàn thiện không gian văn hóa trà của huyện.

Huyện ủy Đại Từ đã chỉ đạo tiếp tục phối hợp rà soát số liệu, điều chỉnh 3 loại rừng trên địa bàn huyện. Ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng trên địa bàn huyện. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng NTM huyện giai đoạn 2021 – 2025. Rà soát, xây dựng kế hoạch, lộ trình các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; ban hành và triển khai thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới huyện, giai đoạn 2021-2025 đánh giá thực trạng, kết quả thực hiện các tiêu chí huyện NTM.

Xác định rõ nhiệm vụ xây dựng các tiêu chí để đạt chuẩn NTM là vô cùng khó khăn. Chính vì vậy ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện Đại Từ đã ban hành nhiều kế hoạch nhằm cụ thể hóa các chương trình hành động mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đã đề ra. Theo đó xây dựng NTM là nhiệm vụ đột phá, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị. Tập trung huy động các nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hiện Chương trình xây dựng NTM, trong đó coi trọng phát huy sức mạnh của các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị và của mỗi người dân. Tăng cường xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện quyết tâm huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2025.

Để triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, Huyện ủy Đại Từ xây dựng nền nông nghiệp theo hướng sản xuất an toàn, hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển các cây trồng, vật nuôi chủ lực, quy hoạch các vùng cây ăn quả; hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung với các sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế và sức cạnh tranh cao. Thêm vào đó là đẩy mạnh phát triển các hợp tác xã kiểu mới, tổ hợp liên kết hợp tác giữa 4 nhà: Nhà nông - Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ. Thực hiện tốt chương trình sản xuất lương thực, xây dựng mỗi xã, thị trấn một sản phẩm mang tính đặc trưng của địa phương.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch Covid – 19, song với các giải pháp đồng bộ để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, huyện Đại Từ đang quyết tâm cán đích huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2025.


Quang Hưng
Ý kiến của bạn
Bình luận