Huyện Đan Phượng: Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước

Địa phương
10:22 AM 24/01/2022

Vừa qua, tại trụ sở UBND huyện Đan Phượng (Hà Nội), Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp UBND huyện, Công an huyện và BCH Quân sự huyện tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân vận Huyện ủy và UBND huyện, Công an huyện và BCH Quân sự huyện về công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2021; triển khai Chương trình phối hợp hai bên về công tác dân vận giai đoạn 2021 - 2026.

Hội nghị cũng nhằm quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng trong Chỉ thị số 07-CT/HU, Chỉ thị số 11-CT/HU "Về việc đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước". Đây là những Chỉ thị có ý nghĩa hết sức quan trọng, cần thiết để các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, thực hiện công tác dân vận gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Đan Phượng (Hà Nội): Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước  - Ảnh 1.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hoàng - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng đã có những phát biểu ghi nhận và đánh giá cao hoạt động công tác Dân vận giai đoạn 2016 - 2021.

Tham dự hội nghị, có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội; Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng. Ngoài ra còn có các đồng chí: Trưởng Công an huyện, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện; Ban Dân vận Huyện ủy; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan phối hợp thực hiện chương trình; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; trưởng Khối dân vận các xã, thị trấn.

Hội nghị đã lắng nghe đồng chí Đào Thị Hồng - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng trình bày "Báo cáo kết quả thực hiện phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Huyện ủy và UBND huyện". Theo đó, trong 05 năm qua (2016-2021), thực hiện Chương trình số 02-Ctr/BDVHU-UBND ngày 21/4/2016 giữa Ban Dân vận Huyện ủy và UBND huyện, công tác dân vận giữa các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện đã có sự chuyển biến tích cực. Qua đó, không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở.

Trong triển khai tổ chức thực hiện đã từng bước đổi mới theo hướng sát cơ sở, sát dân, sát việc; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc; đặt trọng tâm vào bảo đảm lợi ích về vật chất, tinh thần cho nhân dân. Tinh thần trách nhiệm, thái độ, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên.

Phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" tiếp tục được phát huy; cải cách hành chính được đẩy mạnh, thực hiện đầy đủ các nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ, phục vụ nhân dân. Tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ, các đoàn thể và nhân dân tham gia quản lý nhà nước; giám sát cán bộ, công chức thực thi pháp luật và hoạt động của các cơ quan trong các cấp chính quyền.

Công tác cải cách hành chính có chuyển biến tích cực, loại bỏ nhiều thủ tục không phù hợp, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, đơn thư khiếu nại của công dân. Tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên, tận tụy phục vụ người dân. Dân chủ ở các cấp, các ngành được mở rộng, nhân dân được bàn và quyết định nhiều việc quan trọng, phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" từng bước được thể chế hóa và đi vào cuộc sống.

Công tác dân vận của chính quyền những năm qua đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, mối quan hệ giữa nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền ngày càng gắn bó mật thiết hơn, tạo sức mạnh, động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.

Đồng chí Đào Thị Hồng nhấn mạnh, công tác dân vận là trách nhiệm của tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị, của mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang trong huyện. Công tác dân vận của chính quyền luôn có vai trò quan trọng trong việc nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước… Trong lãnh đạo, chỉ đạo phải quyết liệt, tập trung, kiên trì từ triển khai đến tổ chức thực hiện; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, có sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình, động viên khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân làm tốt công tác "Dân vận khéo".

Về phương hướng triển khai Chương trình phối hợp hai bên về công tác dân vận giai đoạn 2021 - 2026, Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Đào Thị Hồng nhấn mạnh: Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện tốt phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng"; thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ, quyền làm chủ và vai trò tự quản của nhân dân; tăng cường đồng thuận xã hội, triển khai có hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Nhất là các mục tiêu, chỉ tiêu góp phần sớm hoàn thành đề án xã lên phường, huyện thành quận giai đoạn  2021 - 2026.

Đan Phượng (Hà Nội): Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước  - Ảnh 2.

Đồng chí Nguyễn Thành Lý - Chánh Văn phòng UBND huyện Đan Phượng trình bày tham luận tại Hội nghị.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu cũng đã lắng nghe "Báo cáo kết quả thực hiện phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Huyện ủy và BCH Quân sự huyện giai đoạn  2016 - 2021, nhiệm vụ giai đoạn  2021 - 2026" của lãnh đạo BCH Quân sự huyện Đan Phượng; "Báo cáo kết quả thực hiện phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Huyện ủy và Công an huyện giai đoạn  2016 - 2021, nhiệm vụ giai đoạn  2021 - 2026" của lãnh đạo Công an huyện Đan Phượng.

Các báo cáo cho thấy, trong những năm qua, công tác dân vận của cơ quan nhà nước đã được các cấp ủy đảng, cơ quan nhà nước các cấp của huyện Đan Phượng quan tâm lãnh đạo, thực hiện và đạt được một số kết quả tích cực. Nhận thức, trách nhiệm về thực hiện công tác dân vận của BCH Quân sự huyện, Công an huyện ngày càng được nâng lên, đã phát huy vai trò, quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường niềm tin, gắn bó giữa nhân dân với Đảng, chính quyền, góp phần ổn định tình hình, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hoàng - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng đã ghi nhận và đánh giá cao hoạt động công tác Dân vận giai đoạn 2016 - 2021, đồng chí đề nghị trong giai đoạn 2021 - 2026, Ban Dân vận Huyện ủy cần phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục triển khai, rà soát các văn bản chỉ đạo có liên quan và xây dựng chương trình hành động cụ thể; phối hợp, nắm bắt tình hình tư tưởng, giải quyết những bức xúc kéo dài; tăng cường vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận gắn với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao chất lượng, đẩy mạnh các phong trào thi đua, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thật sự trong sạch vững mạnh…

Đan Phượng (Hà Nội): Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước  - Ảnh 3.

Ban Dân vận Huyện ủy và UBND huyện; BCH Quân sự huyện; Công an huyện ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2021 - 2026.

Trong dịp này, các đại biểu dự hội nghị còn được Ban Dân vận Huyện ủy Đan Phượng triển khai, quán triệt các văn bản mới của Trung ương, của huyện, của Thành phố về công tác dân vận; nhiều cá nhân, tập thể cũng đã được Ban Dân vận Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy tuyên dương khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2021.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy đã ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Huyện ủy với các cơ quan: UBND huyện; BCH Quân sự huyện; Công an huyện giai đoạn 2021 - 2026.

Hồng Quang
Ý kiến của bạn
Bình luận
Du lịch Thủ đô định hình lại sau COVID-19 Du lịch Thủ đô định hình lại sau COVID-19

Ngành công nghiệp không khói hiện nay đang dần phục hồi sau đại dịch COVID-19, không chỉ thế giới mà Việt Nam cũng đã và đang có những thay đổi nhằm đáp ứng gần hơn với nhu cầu du lịch của du khách trong và ngoài nước.