Huyện Gia Lâm: Thực hiện mô hình “Ngày thứ Ba không viết, không giấy hẹn”

Địa phương
10:04 AM 24/10/2022

UBND huyện Gia Lâm (Hà Nội) đang triển khai hiệu quả mô hình "Ngày thứ Ba không viết, không giấy hẹn" tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn, nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nâng cao hiệu quả, chất lượng của cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, cá nhân.

Thông qua mô hình "Ngày thứ Ba không viết, không giấy hẹn", huyện Gia Lâm hướng tới mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện TTHC tại huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn nhanh, gọn, chính xác, đúng quy định; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Huyện Gia Lâm xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện, hiệu lực, hiệu quả thông qua mô hình “Ngày thứ Ba không viết, không giấy hẹn” - Ảnh 1.

UBND huyện Gia Lâm thực hiện TTHC nhanh, gọn, chính xác, đúng quy định.

Mô hình "Ngày thứ Ba không viết, không giấy hẹn" còn giúp nâng cao ý thức, trách nhiệm và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất đạo đức giao tiếp ứng xử và năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân.

Chia sẻ với PV, đại diện lãnh đạo UBND huyện Gia Lâm cho biết, mô hình "Ngày thứ Ba không viết, không giấy hẹn" trong giải quyết TTHC của Huyện bắt đầu từ 13/9 và duy trì vào thứ Ba hàng tuần. Mô hình này được triển khai trên cơ sở thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 10/8/2022 của UBND TP Hà Nội về tăng cường thực hiện nhiệm vụ trọng tâm triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Phát triển ứng dụng, dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030". Các TTHC được thực hiện ở mô hình "Ngày thứ Ba không viết, không giấy hẹn" trước kia đều giải quyết từ 1 đến 5 ngày làm việc. Đến nay, huyện rút ngắn xuống còn ít nhất 2 giờ làm việc. Đây là bước tiến vượt bậc trong công tác giải quyết TTHC của huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn.

Mô hình "Ngày thứ Ba không viết, không giấy hẹn" của UBND huyện Gia Lâm đã và đang nhận được sự đồng thuận, hài lòng của người dân, nâng cao chỉ số cải cách hành chính; chỉ số quản trị hành chính công, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống hành chính, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Với nhiều sáng kiến mới, mô hình hay, hiệu quả, UBND huyện Gia Lâm đã và đang tiếp tục có giải pháp tích cực, cơ chế tốt để tập trung thực hiện hiệu quả công tác CCHC, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện trong việc xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện, hiệu lực, hiệu quả.

Văn Bảo
Ý kiến của bạn