Huyện Mê Linh (TP. Hà Nội): Sẵn sàng hướng tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cộng tác viên
04:11 PM 22/05/2020

Theo kế hoạch, đại hội tại các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện diễn ra trong quý II/2020, thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện trong tháng 8/2020. Hiện nay, 100% chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đã hoàn thành đại hội chi bộ; các chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đang chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội.

Đồng chí Đỗ Đình Hồng - TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu ý kiến về công tác chuẩn bị 
Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo kế hoạch, đại hội tại các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện diễn ra trong quý II/2020, thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện trong tháng 8/2020. Hiện nay, 100% chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đã hoàn thành đại hội chi bộ; các chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đang chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội. Đảng bộ thị trấn Chi Đông và Đảng bộ Công an huyện là hai đơn vị đã được huyện chọn làm Đại hội điểm để rút kinh nghiệm triển khai Đại hội đã được tổ chức thành công.

Đồng chí Đỗ Đình Hồng - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Cần đẩy mạnh công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội chi bộ cấp cơ sở đảm bảo chất lượng, đúng quy định; giao các đoàn công tác chỉ đạo đại hội chủ động, sát sao cùng các đơn vị trong việc tuyên truyền về đại hội; xây dựng báo cáo chính trị chất lượng và đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất để tổ chức thành công Đại hội; Đối với 35 chi bộ, Đảng bộ còn lại cần xây dựng kế hoạch, lịch tổ chức đại hội cụ thể cho từng đơn vị. Đề nghị các đoàn công tác chỉ đạo Đại hội, các đồng chí Thường vụ Huyện ủy phụ trách cụm, Huyện ủy viên phụ trách xã bám sát cơ sở, thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, kịp thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, đặc biệt là đối với những đơn vị nhân sự có nhiều thay đổi, cơ sở vật chất còn khó khăn.

Tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 được toàn Đảng bộ huyện Mê Linh xác định là nhiệm vụ trọng tâm, là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong năm 2020. Do đó, mọi công tác chuẩn bị đã được các cấp ủy Đảng chủ động, tập trung triển khai thực hiện với quyết tâm tổ chức đại hội Đảng các cấp thành công và theo đúng kế hoạch đề ra. Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 155-KH/TU của Thành ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 255-KH/TU, ngày 14/8/2019 về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XI Đảng bộ huyện; thành lập 11 Đoàn công tác của Huyện ủy để chỉ đạo, kiểm tra công tác đại hội tại các cấp ủy trực thuộc. Đến nay, toàn bộ 288/288 chi bộ cấp dưới cơ sở đã tổ chức đại hội. Công tác tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở tại Đảng bộ thị trấn Chi Đông và Đảng bộ Công an huyện đã diễn ra thành công, hoàn thành tất cả các nội dung, chương trình đề ra, công tác nhân sự đúng theo phương án đã được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt.

Trên cơ sở quy định của Điều lệ Đảng, quy định của Trung ương, Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát, Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTU, ngày 31/12/2019 của UBKT Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức quán triệt tới các cấp ủy và UBKT cấp ủy trực thuộc các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội. Chỉ đạo UBKT Huyện ủy tập trung giải quyết đơn thư liên quan đến cán bộ, đảng viên, nhất là đơn thư liên quan đến nhân sự đại hội, kết luận rõ ràng, vừa để bảo vệ cán bộ, vừa không để lọt những người không đủ tiêu chuẩn vào danh sách nhân sự giới thiệu tham gia cấp ủy các cấp. Quý I/2020, UBKT Huyện ủy tiếp nhận 17 đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, các đơn này đều được xác minh, làm rõ nhằm vừa xử lý triệt để, nghiêm khắc các cán bộ sai phạm, vừa cương quyết bảo vệ cán bộ tốt. UBKT Huyện ủy thi hành kỷ luật 3 đảng viên (cảnh cáo 1 đồng chí, khiển trách 2 đồng chí); các chi, Đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 2 đảng viên bằng hình thức khiển trách. 

Đảng bộ huyện Mê Linh hiện còn 6 Đảng bộ có khó khăn, cần củng cố và quan tâm khi tổ chức Đại hội và 9 vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp cần tập trung giải quyết. Thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Thành ủy, UBKT Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo giải quyết, khắc phục những tồn tại, hạn chế, đến nay, một số đơn vị và vụ việc đã được giải quyết dứt điểm, hoạt động ổn định, nội bộ đoàn kết, từng bước lấy lại được niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ban Thường vụ Huyện ủy, chủ động nắm chắc tình hình các tổ chức Đảng trực thuộc, nhất là những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, có biểu hiện sai phạm, có vấn đề phức tạp mới nảy sinh, vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, không để phát sinh điểm “nóng” trên địa bàn; kịp thời giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác cán bộ, tập trung vào đối tượng là cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, trước hết là cán bộ chủ chốt, cán bộ được quy hoạch nguồn nhân sự tham gia cấp ủy và dự kiến là đại biểu dự đại hội Đảng bộ huyện.

Huyện ủy đã tập trung rà soát, xây dựng đề án nhân sự bảo đảm về tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu... Huyện ủy đã hoàn thiện dự thảo lần 4 báo cáo chính trị để xin ý kiến tại đại hội cấp cơ sở; triển khai kế hoạch công tác phục vụ bảo đảm chu đáo các điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện. Bên cạnh công tác chuẩn bị đại hội, Huyện ủy Mê Linh cũng lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp cùng với các xã, thị trấn nắm bắt tình hình tư tưởng của nhân dân đối với đại hội Đảng các cấp, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để phát sinh các điểm “nóng”... Với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực, các cấp ủy huyện Mê Linh quyết tâm tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm tiến độ và thành công tốt đẹp.

Hoàng Sa (T/H)

Ý kiến của bạn
Bình luận
Festival nông sản, sản phẩm OCOP gắn kết du lịch Hà Nội 2022 Festival nông sản, sản phẩm OCOP gắn kết du lịch Hà Nội 2022

Tối 24/6, tại thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội (HPA) phối hợp UBND huyện Chương Mỹ đã tổ chức Lễ khai mạc chương trình "Festival Nông sản, sản phẩm OCOP gắn kết du lịch Hà Nội 2022".