Huyện Như Xuân: Kinh tế, xã hội đạt nhiều kết quả tích cực

Địa phương
04:01 PM 21/09/2023

Qua nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Như Xuân (Thanh Hóa) đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, giành nhiều thành tựu trên các lĩnh vực. Bức tranh đa sắc đã tạo niềm tin, khí thế để "tăng tốc" thực hiện những chỉ tiêu còn lại trong nửa cuối nhiệm kỳ 2020-2025.

Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển

Nhìn lại chặng đường vừa qua, Bí thư huyện ủy Như Xuân - Lương Thị Hoa cho biết: Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Như Xuân đã nỗ lực phấn đấu vươn lên đạt và vượt kế hoạch; dự báo đến cuối nhiệm kỳ sẽ có 25/27 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Đại hội. Trong đó nổi bật là: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2021-2023 đạt 8,91%, đạt 55,6% chỉ tiêu nghị quyết, trong nhóm các huyện có mức tăng trưởng cao của các huyện miền núi. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thu nhập bình quân đầu người hiện nay ước đạt 40,12 triệu đồng, tăng 7,61 triệu đồng so với năm 2020, đạt 66,8% mục tiêu Nghị quyết.

Huyện Như Xuân: Nhìn lại kết quả nửa nhiệm kỳ - Ảnh 1.

Mô hình trồng cam xen canh bưởi tại xã Cát Tân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Đại hội Đảng bộ huyện Như Xuân thành công cũng chính là thời điểm một nhiệm kỳ mới bắt đầu. Khát vọng và mục tiêu phát triển đều được thể hiện rõ ràng, cụ thể trong Nghị quyết, chỉ tiêu được đề ra tại đại hội. Sau khi đi qua được "nửa chặng đường" của nhiệm kỳ 2020-2025, đây chính là thời điểm quan trọng để các cấp ủy, chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu nhìn nhận tổng thể tình hình thực tiễn, kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế, yếu kém còn tồn tại…

Trước những điều kiện thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự phối hợp, hỗ trợ của các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Huyện ủy. Sau nửa nhiệm kỳ, kinh tế huyện Như Xuân duy trì mức tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng. Từ sự lãnh đạo của BTV Huyện ủy về triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tiếp tục được cải thiện; công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch được quan tâm; các hoạt động văn hóa - xã hội từng bước đáp ứng yêu cầu của nhân dân; thực hiện các chính sách an sinh xã hội, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Cùng với đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Như Xuân đã quán triệt, cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết thành các chương trình hành động cụ thể, phát triển kinh tế phù hợp với từng giai đoạn, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hiệu quả. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, huyện Như Xuân đã đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Với đặc trưng là huyện miền núi, những năm qua cấp ủy, chính quyền và người dân đã phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, quy mô lớn. Toàn huyện có 1.323,5 ha cây ăn quả, trong đó có 5 vùng trồng cây ăn quả tập trung (quy mô liền vùng trên 10ha); có 125ha cây ăn quả sản xuất theo hướng VietGAP, 300ha ứng dụng công nghệ tưới hiện đại… Chương trình xây dựng nông thôn mới có nhiều cách làm sáng tạo, đạt kết quả tích cực. 

Đến nay toàn huyện có 5 xã đạt chuẩn NTM, 54 thôn đạt chuẩn NTM, 2 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, có 10 sản phẩm được chứng nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh, nâng tổng số lên 12 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP toàn huyện. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được đầu tư đồng bộ, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc theo hướng văn minh.

Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; giáo dục - đào tạo có sự chuyển biến rõ nét; chất lượng giáo dục đại trà tăng một bậc, chất lượng giáo dục mũi nhọn duy trì ổn định ở trong TOP 5 nhóm các huyện miền núi.

Giá trị sản xuất lĩnh vực công nghiệp - xây dựng đạt kết quả tích cực; tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2021-2023 đạt 14,78%, đạt 80,3% mục tiêu Nghị quyết. Năm 2023 ước đạt 2.541 tỷ đồng, tăng 522 tỷ đồng so với năm 2020.

Huyện Như Xuân: Nhìn lại kết quả nửa nhiệm kỳ - Ảnh 2.

Nuôi ong bầu vẽ dưới tán cây bưởi diễn của gia đình ông Vi Văn Thẩm thôn Cát Thịnh.

Hoạt động dịch vụ, thương mại tiếp tục được duy trì, cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống Nhân dân; tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2021-2023 đạt 4,48%, đạt 24,6% mục tiêu NQ. Giá trị sản xuất năm 2023 ước đạt 949 tỷ đồng, tăng 117 tỷ đồng so với năm 2020. Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường được tăng cường…

"Quả ngọt" từ sự chăm lo của Đảng

Xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân là mục tiêu phấn đấu, cũng là chiến lược lâu dài của Đảng bộ huyện Như Xuân. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các chỉ tiêu về: Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được thực hiện kịp thời. Trong đó, tạo sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân được Đảng bộ huyện xác định là một trong những khâu đột phá. 

Vì thế, đời sống nhân dân tiếp tục được nâng lên. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 81,1%, tăng 7,8% so với năm 2020. Tỷ lệ xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chí kiểu mẫu 24,24%, đạt 97,6% mục tiêu Nghị quyết. Hoạt động du lịch được quan tâm phát triển du lịch cộng đồng, du lịch tâm linh gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên được phát huy…

Huyện Như Xuân: Nhìn lại kết quả nửa nhiệm kỳ - Ảnh 3.

Đồng chí Lương Thị Hoa, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9.

Nhờ triển khai nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp, đúng đắn với tình hình thực tế của một huyện miền núi, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng bức tranh kinh tế - xã hội của huyện Như Xuân vẫn tiếp tục đà tăng trưởng.

Với quyết tâm tạo đột phá trên các lĩnh vực, Đại hội Đảng bộ huyện đã quyết nghị nhiều chỉ tiêu và 2 đột phá: Đột phá về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cùng với đó là đột phá về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Các chương trình trọng tâm và đột phá được triển khai quyết liệt và hiệu quả. Đặc biệt, khâu đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông được chú trọng, đầu tư, xây dựng theo hướng đồng bộ, hiện đại, huy động nguồn lực triển khai thực hiện các dự án giao thông trọng điểm.

Trao đổi với PV, Bí thư huyện ủy cho biết: Như Xuân tập trung cho Chương trình tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.  Ưu tiên hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Chương trình phát triển công nghiệp, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành, tháo giữ khó khăn cho doanh nghiệp; huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển công nghiệp. Thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư. Thực hiện cam kết với nhà đầu tư về tiến độ GPMB. 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã thu hút được 15 dự án với tổng số vốn đăng ký 2.133,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, Bí thư huyện ủy Như Xuân cũng thẳng thắn nêu lên những hạn chế và trăn trở: Về 27 chỉ tiêu, trong đó khả năng 2 chỉ tiêu khó đạt theo Nghị quyết đề ra, đó là: Tốc độ tăng giá trị sản xuất và thu nhập bình quân đầu người cần khắc phục để có những giải pháp phù hợp với thực tiễn nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, huyện Như Xuân cũng tạo dấu ấn mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy luôn đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, lựa chọn  những vấn đề trọng tâm, cốt lõi để triển khai, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ. Các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở thường xuyên coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Qua hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện, cuộc sống của người dân về vật chất cũng như đời sống văn hóa, tinh thần không ngừng được nâng cao. Nhân dân được bảo đảm an ninh, an toàn và thụ hưởng các chính sách an sinh, tiến bộ, công bằng, phúc lợi xã hội. Góp phần xây dựng Như Xuân ngày càng giàu đẹp hơn.

Nửa nhiệm kỳ còn lại, Đảng bộ huyện Như Xuân xác định là năm bản lề để hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Phấn đấu đến năm 2025 Như Xuân thoát khỏi huyện nghèo, hoàn thành 100% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Quyết tâm xây dựng Như Xuân trở thành một trong những huyện dẫn đầu khu vực miền núi của tỉnh Thanh Hóa.

Triều Nguyệt – Yến Hoàng
Ý kiến của bạn
Chủ tịch UBND TP Hà Nội sẽ đối thoại với công nhân lao động Chủ tịch UBND TP Hà Nội sẽ đối thoại với công nhân lao động

Ngày 23/5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh sẽ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động tại Công ty cổ phần Thuốc lá Thăng Long (Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội).