Huyện Quan Sơn triển khai Nghị quyết 68 của Chính phủ kịp thời, đúng đối tượng

Địa phương
04:05 PM 08/11/2021

Trước những khó khăn của người dân do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, huyện Quan Sơn (tỉnh Thanh Hóa) đã và đang khẩn trương triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ theo tinh thần Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa. Đến nay, nhiều người dân, người lao động bị ảnh hưởng của dịch bệnh đã nhận được tiền hỗ trợ để vượt qua cuộc sống trước mắt, góp phần ổn định cuộc sống của người dân trên địa bàn.

Huyện ủy Quan Sơn đã tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành đồng bộ hệ thống các văn bản kế hoạch, quyết định triển khai thực hiện một cách khẩn trương, kịp thời và hiệu quả, góp phần đảm bảo tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Theo đó, Huyện ủy Quan Sơn đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ trên địa bàn huyện, tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP tại 12/12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện; giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo và công chức có liên quan tổng hợp báo cáo hàng ngày về tình hình thực hiện hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP cũng như tiếp nhận thông tin, trả lời vướng mắc của người dân, doanh nghiệp, kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn, đẩy nhanh tiến độ, cắt giảm thời gian thẩm định, giải quyết hồ sơ hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động, người sử dụng lao động hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Huyện Quan Sơn triển khai Nghị quyết 68 của Chính phủ kịp thời, đúng đối tượng - Ảnh 1.

Huyện Quan Sơn triển khai Nghị quyết 68 của Chính phủ kịp thời, đúng đối tượng - Ảnh 2.

UBND huyện Quan Sơn tiếp nhận sự ủng hộ từ các cá nhân, tổ chức

Với những cách làm đồng bộ, khẩn trương khoa học và kịp thời, đến nay, toàn huyện đã hỗ trợ giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định. Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội huyện thì trên địa bàn có 7 doanh nghiệp với 160 lao động được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với tổng số tiền tạm tính giảm mức đóng 12 tháng (tính từ ngày 01/7/2021 đến ngày 30/6/2022) là 31.147.764 đồng; việc hỗ trợ đối với hộ kinh doanh trên địa bàn huyện có 02 hộ kinh doanh Karaoke phải dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đã được UBND tỉnh phê duyệt, huyện đã tiến hành các thủ tục chi trả chế độ cho đối tượng; Ngoài ra, huyện Quan Sơn cũng đang đẩy nhanh công tác hỗ trợ cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác.

Bên cạnh đó, thời gian qua, huyện Quan Sơn cũng đã hỗ trợ kịp thời, đầy đủ đối với nhóm đối tượng Người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo và cận nghèo. Trong đó, đã hỗ trợ 421 Người có công với số tiền hỗ trợ là 465.036.000 đồng; 2040 trường hợp bảo trợ xã hội với số tiền 1.171.000.000 đồng; chi trả mai táng phí 5 đối tượng với số tiền 19.935.000 đồng.

Huyện Quan Sơn triển khai Nghị quyết 68 của Chính phủ kịp thời, đúng đối tượng - Ảnh 3.

Huyện Quan Sơn triển khai Nghị quyết 68 của Chính phủ kịp thời, đúng đối tượng - Ảnh 4.

Nhiều xuất quà đã được trao đến tận tay người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19

Thời gian tới, UBND huyện Quan Sơn sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn thường xuyên đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để các đối tượng trong diện được hỗ trợ nắm vững và hiểu rõ về các chính sách hỗ trợ nhất là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác thuộc lĩnh vực, ngành quản lý gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; tiếp tục thực hiện chính sách tới các doanh nghiệp; thực hiện rà soát, hướng dẫn kê khai hồ sơ để hưởng chế độ hỗ trợ theo đúng tinh thần  của Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa; kịp thời thẩm định và chi trả cho các đối tượng đượn hưởng theo đúng quy định, góp phần giảm bớt khó khăn cho lao động, doanh nghiệp trước những tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19.

Vy Linh – Tri Thức
Ý kiến của bạn
IMF dự báo quy mô GDP(PPP) Việt Nam đạt khoảng 1.559 tỷ USD trong năm 2024 IMF dự báo quy mô GDP(PPP) Việt Nam đạt khoảng 1.559 tỷ USD trong năm 2024

Năm 2024, Việt Nam được IMF dự báo quy mô GDP theo sức mua tương đương - GDP (PPP) đạt khoảng 1.559 tỷ USD, xếp thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á. Trong khi đó, Indonesia vẫn được dự báo xếp thứ nhất với quy mô GDP (PPP) đạt khoảng 4.720 tỷ USD.