Huyện Tây Giang: Đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát, đá làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn

Địa phương
05:36 PM 05/11/2022

Vừa qua, UBND huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) đã ban hành Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát, đá làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn huyện.

Theo đó, huyện sẽ tổ chức thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản đảm bảo đúng quy định của Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016, Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Thông tư số 16/2014/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Huyện Tây Giang: Đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát, đá làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn - Ảnh 1.

Huyện Tây Giang thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát, đá làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn (Ảnh: baoquangnam.vn)

Khoáng sản đưa ra đấu giá đã được phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác tại Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 16/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2030;

Đồng thời cũng đã được UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt Danh mục 31 dự án đầu tư khai thác khoáng sản đá, cát, đất sét làm vật liệu xây dựng thông thường, đất san lấp công trình trên địa bàn các huyện Tây Giang , Đông Giang, Tây Giang, Phước Sơn, Tiên Phước, Bắc Trà My, Phú Ninh tại Quyết định số 2732/QĐ-UBND ngày 11/10/2022.

Phương thức tiến hành đấu giá: Nguyên tắc, điều kiện, thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản thực hiện theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012.

Thời gian tổ chức đấu giá trong quý IV năm 2022. Tuy nhiên, nếu công tác chuẩn bị chưa thực hiện được trong quý IV năm 2022 thì sẽ được chuyển sang đấu giá quyền khai thác khoáng sản trong thời gian tiếp theo.

UBND huyện Tây Giang  giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo đúng quy định pháp luật đối với khu vực khoáng sản đã nêu trên.

Phùng Sơn
Ý kiến của bạn