Huyện Tây Giang: Phấn đấu 50% trường học, cơ sở y tế không dùng tiền mặt vào năm 2023

Địa phương
02:49 PM 25/11/2022

UBND huyện Tây Giang (Quảng Nam) vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở đơn vị trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, Trung tâm y tế huyện, trạm y tế cơ sở trên địa bàn huyện.

Theo đó, huyện Tây Giang đề ra mục tiêu đến hết năm 2023 có trên 80% các cơ sở đơn vị trường học và 50% bệnh viện, Trung tâm y tế huyện, trạm y tế cơ sở trên địa bàn huyện sử dụng nền tảng số để chuyển đổi số.

Huyện Tây Giang: Phấn đấu 50% trường học, cơ sở y tế không dùng tiền mặt năm 2023 - Ảnh 1.

Huyện Tây Giang phấn đấu 50% trường học, cơ sở y tế không dùng tiền mặt năm 2023 (Ảnh: baoquangnam.vn)

Trên 40% các cơ sở đơn vị trường học và 40% bệnh viện, Trung tâm y tế huyện, trạm y tế cơ sở trên địa bàn huyện sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán học phí, dịch vụ giáo dục, viện phí, dịch vụ y tế và các giao dịch khác; số lượng các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt trong các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục, trong bệnh viện, Trung tâm y tế huyện, trạm y tế cơ sở tuyến huyện trên địa bàn đạt trên 50%.

Để thực hiện đạt các mục tiêu trên, huyện Tây Giang sẽ triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Hỗ trợ chuyển đổi số, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong trường học, cơ sở giáo dục; hỗ trợ chuyển đổi số, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt cho các bệnh viện, Trung tâm y tế huyện, trạm y tế cơ sở; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng và bảo vệ người tiêu dùng trong chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở đơn vị trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, Trung tâm y tế huyện, trạm y tế cơ sở…

Phùng Sơn
Ý kiến của bạn