Huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa): Nhiều chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội

Sự kiện
11:44 AM 09/12/2020

Trong thời gian, qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thiệu Hoá đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Kết quả phát triển kinh tế - xã hội đạt được là nền tảng vững chắc để huyện tiếp tục phấn đấu thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch trong thời gian tới.

Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của địa phương, Đảng bộ huyện Thiệu Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều giải pháp nhằm khai thác hiệu quả các tiềm năng và thế mạnh sẵn có. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất 9 tháng đầu năm ước đạt 11,08%, thấp hơn 3,42% so với kế hoạch (KH) và thấp hơn 2,2% so với cùng kỳ (CK) năm 2019. 

Trong đó cơ cấu giá trị sản xuất khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 24,2% còn cao hơn 0,7% so với KH và giảm 3,4% so với CK; công nghiệp - xây dựng đạt 43,1% thấp hơn 0,3% so với KH và cao hơn 1,6% so với CK; khu vực dịch vụ 32,7% thấp hơn 0,4% so với KH và cao hơn 1,8% so với CK. Giá trị sản xuất trên một héc ta canh tác ước đạt 126 triệu đồng, đạt 96,9% so với KH, tăng 8,6% so với CK. Thu ngân sách 9 tháng đầu năm, ước đạt 265.602 triệu đồng đạt 131% dự toán huyện giao, 150% dự toán tỉnh giao, gấp 1,87 lần so với CK.

Huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa): Nhiều chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội - Ảnh 1.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thiệu Hóa lần XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, huyện Thiệu Hóa đã đẩy mạnh công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng và sử dụng giống mới theo định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, bước đầu mang lại hiệu quả, góp phần nâng cao năng suất sản xuất cây trồng. Cụ thể, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 1.863 tỷ đồng, tăng 4,63% so với CK. 

Tổng diện tích gieo trồng là 20.355 ha, đạt 99,3% so với KH, giảm 0,7% so với CK, năng suất lúa bình quân cả năm ước đạt 64,5 tạ/ha tăng 0,7% so với KH, tăng 2,1% so với CK. Sản lượng cây lương thực có hạt ước đạt 110.670 tấn đạt 100,06% so với KH, giảm 1,2% so với cùng kỳ, trong đó sản lượng lúa là 102.979 tấn, đạt 100,8% KH, tăng 0,8% so với CK. 

Bên cạnh đó, chương trình liên kết sản xuất 9 tháng đầu năm 2020 đạt 977 ha cây trồng các loại, tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao được 169 ha. Duy trì, phát triển 11 mô hình trồng rau an toàn với diện tích 33 ha, tăng 2 mô hình và 6 ha so với cùng kỳ, 70.000 m² nhà lưới tăng 27.000 m² so với CK; 40.000 m² nhà màng, tăng 35.000 m² so với CK. Triển khai kế hoạch giao rừng gắn với giao đất trên diện tích tạm giao cho UBND xã quản lý. Tiến hành trồng 27.400 cây phân tán.

Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 1.456 tỷ đồng tăng 13,9% so với CK. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 1.806 tỷ đồng đạt 72,2% KH, tăng 6,5% so với CK, trong đó vốn đầu tư xây dựng cơ bản ước đạt 1.082 tỷ đồng, đạt 67,6% so với KH, tăng 10,3% so với CK. Bàn giao 04 công trình điện hạ áp tại các điểm dân cư nông thôn tại 3 xã Thiệu Quang, Thiệu Duy, Thiệu Viên cho Công ty Điện lực Thanh Hóa quản lý. Dịch vụ vận chuyển hàng hóa đảm bảo khối lượng vận chuyển hàng hóa đạt 5.110 nghìn tấn, tăng 5,6% so với CK. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 2.706 tỷ đồng, tăng 12,5% so với CK. Tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 6,584 triệu USD, đạt 43,9%, giảm 17,6% so với CK.

Bên cạnh đó, chương trình xây dựng nông thôn mới được cả hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn chung tay đã từng bước thay đổi bộ mặt nông thôn của huyện. Trong 9 tháng qua, huyện Thiệu Hóa đã hoàn thiện hồ sơ, trình tỉnh thẩm định công nhận 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Thiệu Phúc và xã Thiệu Hòa). Huyện đã tổ chức kiểm tra 3 thôn nông thôn mới tại xã Minh Tâm, chỉ đạo 3 xã Thiệu Thành, Thiệu Thịnh và Thiệu Giang hoàn thành 19/19 tiêu chí, hoàn chỉnh hồ sơ nộp về UBND huyện đề nghị thẩm tra công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Về tiêu chí huyện nông thôn mới đã đạt được 6/9 tiêu chí, phấn đấu đến cuối tháng 10 năm 2020 hoàn thành 9/9 tiêu chí và trình UBND tỉnh thẩm tra công nhận huyện đạt huyện nông thôn mới.

Năm 2020, các lĩnh vực văn hóa - xã hội của huyện có nhiều tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội được triển khai tích cực; công tác y tế dự phòng được quan tâm thực hiện, chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các cấp ủy, tổ chức Đảng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ngành giáo dục huyện đã hoàn thành nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021, qua đó đã giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đạt 100%; phổ cập giáo dục tiểu học đạt mức độ 3, tỷ lệ 97,9%; phổ cập giáo dục Trung học cơ sở đạt mức độ 3, tỷ lệ đạt 97%. 

Chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến tiến bộ, tỷ lệ học sinh khá, giỏi ngày càng tăng, tỷ lệ học sinh yếu kém ngày càng giảm; học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học 2135/2166 đạt tỷ lệ 99,9%; Học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở 1690/1691, tỷ lệ 99,9%; tốt nghiệp THPT Quốc gia 1301/1313 đạt tỷ lệ 90,54%, tăng 8,54% so với CK; tốt nghiệp Bổ túc THPT 49/50, tỷ lệ 98% tăng 53,4% so với CK. Trong số học sinh tốt nghiệp THPT có 44 học sinh đạt trên 27 điểm, có 5 học sinh đạt điểm 10. Tiếp tục chỉ đạo các nhà trường xây dựng trường học, thư viện đạt chuẩn Quốc gia. 

Trong 9 tháng năm 2020 đã công nhận mức độ I: 3 trường; mức độ II: 2 trường; công nhận lại 7 trường, đến nay có 73/82 trường chuẩn Quốc gia, tỷ lệ 89%, trong đó có 16 trường đạt chuẩn mức độ II. Tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, số học sinh được tuyển vào lớp 10 THPT 1386/1570 tỷ lệ trúng tuyển 88,3%, điểm bình quân trúng tuyển toàn huyện 17,83 điểm đứng tốp đầu trong tỉnh. Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi, tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, đạt 5 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

Cũng trong 9 tháng đầu năm 2020, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Thiệu Hóa cơ bản ổn định, không xảy ra vụ việc đột xuất, bất ngờ, không để hình thành các băng, ổ nhóm tội phạm hình sự hoạt động theo kiểu "xã hội đen", không có các tụ điểm phức tạp về ma túy. Tuy nhiên 9 tháng qua xảy ra 95 vụ liên quan đến an ninh trật tự, tăng 5 vụ so với CK, trong đó tội phạm vi phạm trật tự an toàn xã hội 46 vụ; tội phạm về ma túy 12 vụ; tội phạm vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng 1 vụ; tội phạm vi phạm pháp luật về môi trường 20 vụ; cháy nổ xảy ra 5 vụ cháy; tai nạn và va chạm giao thông 11 vụ làm chết 7 người, bị thương 7 người. 

Trên địa bàn huyện có 23/25 xã, thị trấn có tệ nạn ma túy trong đó 173 người nghiện, 58 người nghi nghiện. Về trật tự an toàn giao thông, đã lập biên bản 1.238 trường hợp vi phạm giao thông, phạt tiền 1.176 triệu đồng, tạm giữ 333 phương tiện các loại, tước 356 giấy phép lái xe, tịch thu 14 phương tiện tự chế. Đã bố trí Công an chính quy làm nhiệm vụ tại 25 xã, thị trấn với 69 cán bộ chiến sỹ. Công tác tiếp công dân, tại Trụ sở tiếp công dân huyện đã tiếp 99 lượt, 206 lượt công dân với 165 lượt vụ việc. Thanh tra huyện đã thanh tra 21 cuộc, đã hoàn thành 17/21 cuộc đạt tỷ lệ 81%. Trả lời 19 kiến nghị, phản ánh của công dân bằng văn bản. Sai phạm qua thanh tra 784.836.431 đồng, thu hồi, hủy bỏ 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Với quyết tâm, sự đồng lòng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thiệu Hóa sẽ tiếp tục vượt qua những khó khăn, thách thức; vận dụng một cách sáng tạo, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn của địa phương để đạt được những kết quả khả quan trên tất cả các lĩnh vực.

Vy Linh - Tri Thức
Ý kiến của bạn