Huyện Thọ Xuân: Sơ kết 9 tháng về chuyển đổi số và kết quả thí điểm mô hình "3 không"

Địa phương
04:25 PM 31/10/2023

Sáng 31/10/2023, UBND huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá tình hình 9 tháng năm 2023 về Chuyển đổi số, Đề án 06 và kết quả triển khai thí điểm mô hình "3 không" trên địa bàn huyện.

Chủ trì hội nghị gồm các đồng chí: Nguyễn Xuân Hải, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Chuyển đổi số huyện; Thượng tá Trịnh Duy Niệm, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Công an huyện đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí thành viên BCĐ, Tổ giúp việc BCĐ Chuyển đổi số huyện; Thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc Đề án 06 huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ngành: Tư pháp, Thanh tra; đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể cấp huyện; Hiệp hội doanh nghiệp huyện; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Điện lực Thọ Xuân, Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Thọ Xuân, Chi nhánh Lam Sơn; VNPT Thọ Xuân - Thường Xuân; Viettel Thọ Xuân; Chủ tịch UBND - Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số các xã, thị trấn.

Thọ Xuân: Sơ kết 9 tháng về chuyển đổi số và kết quả thí điểm mô hình "3 không" - Ảnh 1.

Toàn cảnh Hội Nghị

Thọ Xuân: Sơ kết 9 tháng về chuyển đổi số và kết quả thí điểm mô hình "3 không" - Ảnh 2.

Phó Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin báo cáo tại hội nghị

Tại hội nghị, Phòng Văn hoá - Thông tin báo cáo kết quả chuyển đổi số 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm. Theo đó, thực hiện các nội dung theo Kế hoạch hành động số 93, ngày 03/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân về thực hiện Nghị quyết số 06 của BTV Tỉnh ủy về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số 24 của UBND tỉnh về thực hiện “Đề án phát triển dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia”, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030; UBND huyện, BCĐ chuyển đổi số huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt và đồng bộ về nhiệm vụ Chuyển đổi số, ban hành các văn bản để triển khai thực hiện; phối hợp tổ chức tập huấn, đẩy mạnh công tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về công tác Chuyển đổi số...

Qua đánh giá cho thấy, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền điện tử, hướng tới xây dựng chính quyền số, với tỷ lệ văn bản điện tử ký số đạt 99,8%; tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt 99,5%. 

Công tác xây dựng chính quyền điện tử tiếp tục được quan tâm thực hiện, hạ tầng công nghệ thông tin, công nghệ số được ứng dụng mạnh mẽ vào hoạt động quản lý hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác cải cách hành chính được quan tâm đầu tư, nâng cấp. 

Bước đầu triển khai được một số cơ sở dữ liệu chuyên ngành như dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức... Các mô hình trong cải cách hành chính bước đầu phát huy hiệu quả và được nhân rộng trên địa bàn. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện từng bước ứng dụng công nghệ số, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí, mở rộng thị trường. Hạ tầng viễn thông được phủ sóng 274/274 thôn, khu phố trên địa bàn huyện. 

Về kết quả triển khai thí điểm mô hình “3 KHÔNG” trên địa bàn huyện, xã Tây Hồ được chọn thí điểm xây dựng mô hình “3 KHÔNG”. Đến ngày 30/9/2023, tại Tây Hồ, số người dân có tài khoản định danh điện tử đạt 81,3%; tỷ lệ người dân có chữ ký điện tử cá nhân đạt 83,5%; Tỷ lệ người dân trên 15 tuổi có tài khoản giao dịch thanh toán tại Ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác đạt 75,2%; tỷ lệ người dân, doanh nghiệp sử dụng nền tảng số trao đổi thông tin với các cơ quan chính quyền đạt 80%; có 37/37 cửa hàng kinh doanh và các điểm thu tiền điện của HTX DV Nông nghiệp và điện năng xã Tây Hồ được cấp mã QR code thanh toán không dùng tiền mặt. 

Thọ Xuân: Sơ kết 9 tháng về chuyển đổi số và kết quả thí điểm mô hình "3 không" - Ảnh 3.

Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân Nguyễn Xuân Hải phát biểu kết luận hội nghị

Tại hội nghị đã công bố Quyết định đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2022. 

Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Công an huyện báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Đề án số 06 trên địa bàn huyện. Trên cơ sở nhiệm vụ Đề án 06 của tỉnh, Tổ công tác Đề án 06 của huyện đã chỉ đạo các cấp, các ngành của huyện, địa phương bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn và tiến độ thực hiện của các ngành cấp trên để triển khai thực hiện; Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các tiện ích, dịch vụ liên quan dến dữ liệu dân cư; Thực hiện tốt công tác giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ; cập nhật thông tin, hồ sơ cán bộ CC-VC và người lao động lên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Đẩy mạnh nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phát triển công dân số. Kết quả, đến 18/6/2023, đã hoàn thành công tác cấp CCCD cho công dân trên địa bàn theo chỉ tiêu Công an tỉnh giao. 

Tính đến 30/9/2023, đã thu nhận được 13.648 hồ sơ cấp CCCD, truyền đi TW là 13.648 hồ sơ bằng 100%; nhận và trả 13.981 thẻ căn cước cho công dân. Từ 15/12/2022 đến 30/9/2023, thu nhận được 104.403 hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử, đã cấp 99.005 tài khoản; đã kích hoạt thành công 67.491 tài khoản định danh điện tử, trong đó mức độ 1 là 23.515 trường hợp, mức độ 2 là 43.976 trường hợp. Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư... 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và bàn các giải pháp để tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Chuyển đổi số, thực hiện mô hình "3 KHÔNG" và Đề án số 06 những tháng còn lại của năm 2023 đạt kết quả tốt hơn. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ chuyển đổi số huyện nhấn mạnh: Trong 9 tháng qua, các cấp, các ngành, các địa phương trong huyện đã bám sát sự chỉ đạo của TW, của Tỉnh và của huyện, triển khai một cách đồng bộ, toàn diện có trọng tâm, trọng điểm về công tác chuyển đổi, xây dựng mô hình “3 KHÔNG” và thực hiện Đề án 06. 

Đây là nhiệm vụ quan trọng, có nhiều nội dung mới và khó. Song với sự nỗ lực lớn của cấp ủy, chính quyền địa phương, nên công tác chuyển đổi số và Đề án 06 của huyện đạt được kết quả rất quan trọng. Trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó ban Thường trực BCĐ Chuyển đổi số huyện yêu cầu các đồng chí thành viên BCĐ cấp huyện theo địa bàn được phân công phụ trách, bám sát cơ sở hướng dẫn, chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; các xã, thị trấn tiếp tục rà soát các chỉ tiêu chuyển đổi số; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, vai trò và ý nghĩa, tác dụng của Chuyển đổi số, mô hình “3 KHÔNG” và Đề án 06. 

Qua đó, tiếp tục triển khai có hiệu quả các kế hoạch của UBND tỉnh, UBND huyện, BCĐ Chuyển đổi số về triển khai thực hiện Chuyển đổi số và Đề án 06, đồng thời nhân rộng mô hình “3 KHÔNG” trên địa bàn nhằm thực hiện và hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2023. 

Vy Linh - Tri Thức
Ý kiến của bạn
Nhiều quy định mới về xây dựng trạm dừng nghỉ đường bộ Nhiều quy định mới về xây dựng trạm dừng nghỉ đường bộ

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư 09/2024/TT-BGTVT sửa đổi QCVN:2012/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm dừng nghỉ đường bộ trong đó có nhiều quy định mới về xây dựng trạm dừng nghỉ đường bộ, thông tư có hiệu lực kể từ ngày 5/10/2024.