Huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa): Nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Sự kiện
11:45 AM 09/12/2020

Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của các phòng ban, đơn vị, địa phương và cố gắng vượt qua khó khăn của nhân dân trên địa bàn, tình hình kinh tế - xã hội huyện Thọ Xuân có nhiều chuyển biến tích cực. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được chú trọng, quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống của người dân cơ bản ổn định.

Huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa): Nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 - Ảnh 1.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ XXVII.

Chín tháng đầu năm 2020, tốc độ tăng giá trị sản xuất của UBND huyện Thọ Xuân (giá 2010) đạt 15,8%, kế hoạch (KH) 16,3%, trong đó Nông - Lâm - Thủy sản tăng 4,9% (KH 4,6%); Công nghiệp - Xây dựng tăng 16,4% (KH 16,2%); Dịch vụ - Thương mại tăng 18,8% (KH 20,1%). Cơ cấu giá trị sản xuất ngành Nông - Lâm - Thủy sản 16,9% (KH 16,5%); ngành Công nghiệp - Xây dựng 50% (KH 50,5%); ngành Dịch vụ - Thương mại 33,1% (KH 33%). Sản lượng lương thực có hạt bình quân 119.062 tấn đạt 108,2% so với KH, giá trị xuất khẩu đạt 9,8 triệu USD đạt 89,1% so với KH. Huy động vốn đầu tư phát triển 4.125,6 tỷ đồng, đạt 69,9% so với KH. Thu ngân sách Nhà nước (trừ tiền sử dụng đất) ước đạt 100,1 tỷ đồng, đạt 74% dự toán huyện giao và 87% dự toán tỉnh giao.

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, ngay từ đầu năm, UBND huyện Thọ Xuân đã tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân; xây dựng phương án phòng, chống hạn hán, phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn bà con chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, dịch hại cho cây trồng. Toàn huyện đã triển khai mô hình sản xuất rau ăn tập trung với diện tích 6 ha tại xã Trường Xuân và 46.400 m² rau an toàn trong nhà lưới tại các xã Thọ Lâm, Xuân Hòa, Thọ Hải, Bắc Lương, Công ty CP mía đường Lam Sơn, Công ty TNHH Lam Sơn Sao Vàng; các mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp tiếp tục được duy trì như sản xuất lúa giống thuần chất lượng, lúa lai 1.200 ha, 209 ha ớt xuất khẩu, 243 ha ngô ngọt, 50 ha khoai tây, 150 ha bí… 

Đẩy mạnh việc tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao theo Nghị quyết 13-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, 9 tháng đầu năm tích tụ, tập trung 345 ha đạt 104,5% KH. Qua đó sản xuất nông nghiệp trên địa bàn nhìn chung ổn định và có bước tăng trưởng. Tổng diện tích gieo trồng đạt 29.550 ha đạt 101% KH. Cây lúa 15.634 ha, năng suất lúa đạt 63,3 tạ/ha, sản lượng 98.838 tấn, đạt 100,8% KH; cây ngô 3.699 ha, năng suất 54,7 tạ/ha, sản lượng 20.225 tấn, đạt 85,5% so với cùng kỳ (CK).

Trong chăn nuôi, huyện Thọ Xuân cũng đã chú trọng nâng cao chất lượng đàn gia súc, tiếp tục thực hiện chính sách chăn nuôi nông hộ theo kế hoạch tỉnh giao gắn với phòng, chống dịch cho đàn gia súc, gia cầm. Qua đó đã kịp thời khống chế dịch tả lợn châu Phi và dịch cúm gia cầm A/H5N6 trên địa bàn. 9 tháng đầu năm 2020 toàn huyện đã thụ tinh nhân tạo cho 2.000 con bò chửa, 150 con trâu, xây dựng 300 hầm biogas.

Về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, UBND huyện, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện cũng đã tập trung chỉ đạo các xã rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020, đến nay 2 xã Bắc Lương, Xuân Hòa đã được tỉnh công nhận đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao năm 2020.

Bên cạnh việc tích cực sản xuất nông nghiệp, huyện cũng chú trọng đến sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ và xây dựng trên địa bàn. 9 tháng đầu năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 5.421 tỷ đồng đạt 75,5% so với KH, tăng 18,5% so với cùng kỳ. Các hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng của người dân tăng so với cùng kỳ, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 4.732 tỷ đồng đạt 69,9% so với KH, tăng 23% so với CK; giá trị xuất khẩu ước đạt 9,8 triệu USD đạt 89,1% KH, tăng 38% so với CK; toàn huyện thành lập mới được 135 doanh nghiệp đạt 84,4% so với KH. Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 4.125,6 tỷ đồng đạt 69,9% KH, tăng 26,5% so với CK; hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng 21 công trình; xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch chung các xã, thị trấn trên địa bàn; quy hoạch mở rộng thị trấn Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Trong 9 tháng đầu năm 2020, có 16 doanh nghiệp có hồ sơ dự án đề nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương, địa điểm thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh; 7 dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 625,28 tỷ đồng, quy mô diện tích là 12,05 ha. Mặt khác UBND huyện cũng tập trung chỉ đạo quản lý và khai thác tốt các nguồn thu, tăng cường kiểm tra chống thất thu ngân sách; đẩy mạnh quản lý đất đai, tài nguyên môi trường. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 312,076 tỷ đồng đạt 81,5% dự toán huyện giao; chi ngân sách huyện, xã ước đạt 884,321 tỷ đồng đạt 79,3% dự toán năm.

Công tác quản lý thị trường, giá cả, phòng, chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại được tăng cường. Phương án đối phó với dịch bệnh Covid-19 được triển khai quyết liệt. Việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công thực hiện chặt chẽ. Ngoài ra, công tác giảm nghèo, đào tạo nghề, tạo việc làm cũng được huyện quan tâm chỉ đạo và có chuyển biến tích cực; hoạt động cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt nhiều kết quả khả quan, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn huyện xảy ra 59 vụ phạm pháp hình sự, tăng 5 vụ so với CK; 17 vụ tội phạm về ma túy, tăng 7 vụ so với CK; 25 vụ tội phạm kinh tế, môi trường, tăng 6 vụ so với CK; xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông làm 13 người chết; phát hiện, xử lý 1.027 trường hợp vi phạm, phạt 1.789 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 199 trường hợp, tạm giữ 188 phương tiện ô tô, xe máy.

Trong thời gian cuối năm, để hoàn thành các chỉ tiêu của kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2020, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao gắn với thu hút đầu tư, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nông nghiệp, nông thôn; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp bền vững; tăng cường kêu gọi, thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tăng cường quản lý, điều hành ngân sách, khai thác hiệu quả các nguồn thu, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán năm; tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và các chính sách an sinh xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực.

Vy Linh - Tri Thức
Ý kiến của bạn
Nhiều quy định mới về xây dựng trạm dừng nghỉ đường bộ Nhiều quy định mới về xây dựng trạm dừng nghỉ đường bộ

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư 09/2024/TT-BGTVT sửa đổi QCVN:2012/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm dừng nghỉ đường bộ trong đó có nhiều quy định mới về xây dựng trạm dừng nghỉ đường bộ, thông tư có hiệu lực kể từ ngày 5/10/2024.