7 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp Bắc Giang tăng 50%

Địa phương
11:55 AM 25/07/2022

Tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có mức tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ, ước tính chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh tháng 7 tăng 70,4 % so với cùng kỳ, cộng dồn 7 tháng tăng 50,0% so với cùng kỳ.

Infographic - 7 tháng đầu năm 2022 chỉ số sản xuất công nghiệp tỉnh Bắc Giang tăng 50,0%.

7 tháng đầu năm 2022 chỉ số sản xuất công nghiệp tỉnh Bắc Giang tăng 50,0%.

 

Hạnh Huyền
Ý kiến của bạn
Bình luận