Infographic: Phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang năm 2022 nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch

Địa phương
03:43 PM 24/11/2022

Bước vào năm 2022, cùng với cả nước, tỉnh Bắc Giang tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy; sự chủ động, tích cực, đồng hành, phối hợp chặt chẽ của HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội; sự nỗ lực, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, các sở ngành và chính quyền các cấp; sự ủng hộ, tham gia tích cực của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, tình hình KTXH năm 2022 đạt được kết quả nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực, vị thế, uy tín của tỉnh ngày càng được nâng lên.

Infographic: Phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang năm 2022 nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch - Ảnh 1.

Infographic: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của tỉnh Bắc Giang

 

 

Hạnh Huyền
Ý kiến của bạn
Bình luận
Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển vùng Đông Nam Bộ và xúc tiến đầu tư vùng Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển vùng Đông Nam Bộ và xúc tiến đầu tư vùng

Sáng 26/11, tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ và xúc tiến đầu tư vùng.