[Infographics] 10 nguyên tắc đầu tư đơn giản của Warren Buffett

Tư liệu
10:37 AM 08/12/2020

Dưới đây là 10 quy tắc đã giúp huyền thoại Warren Buffett giàu có và thành công.

[Infographics] 10 nguyên tắc đầu tư đơn giản của Warren Buffett

[Infographics] 10 nguyên tắc đầu tư đơn giản của Warren Buffett - Ảnh 1.

[Infographics] 10 nguyên tắc đầu tư đơn giản của Warren Buffett - Ảnh 2.

 

T. Nhung
Ý kiến của bạn
IMF dự báo quy mô GDP(PPP) Việt Nam đạt khoảng 1.559 tỷ USD trong năm 2024 IMF dự báo quy mô GDP(PPP) Việt Nam đạt khoảng 1.559 tỷ USD trong năm 2024

Năm 2024, Việt Nam được IMF dự báo quy mô GDP theo sức mua tương đương - GDP (PPP) đạt khoảng 1.559 tỷ USD, xếp thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á. Trong khi đó, Indonesia vẫn được dự báo xếp thứ nhất với quy mô GDP (PPP) đạt khoảng 4.720 tỷ USD.