ISO 18091: Mang lại sự phát triển bền vững cho chính quyền địa phương

Cộng tác viên
04:46 PM 12/06/2020

Tiêu chuẩn ISO 18091 tạo thành một công cụ tuyệt vời để chính quyền địa phương trấn an người dân rằng nhu cầu và mong đợi của họ được hiểu đầy đủ và đáp ứng một cách nhất quán và kịp thời.

Chịu trách nhiệm quản lý các khâu từ dịch vụ vận chuyển cho đến xử lí thoát nước, hệ thống đèn giao thông công cộng và bảo vệ an toàn cho người dân…, đó chính là những điều mà công dân tại mọi quốc gia trên toàn thế giới luôn mong mỏi từ hệ thống chính quyền. Chính vì vậy, các hướng dẫn mới được sửa đổi từ ISO sẽ giúp hệ thống chính quyền tại mỗi địa phương cải thiện các hoạt động và đáp ứng được yêu cầu cũng như mong đợi từ dân cư tại địa phương đó vì một cộng đồng khỏe mạnh và hạnh phúc hơn.

Lĩnh vực công là đầu mối cung cấp dịch vụ lớn nhất ở bất kỳ quốc gia nào, cung cấp một loạt các dịch vụ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của dân cư tại khu vực đó. Các thách thức là rất nhiều, nhất là cân bằng kỳ vọng của người dân với những hạn chế về ngân sách, tác động môi trường và thay đổi nhân khẩu học. Trong thời kỳ kinh tế khó khăn này, chính quyền địa phương cần quản lý hiệu quả các nguồn lực và quy trình sẵn có và làm việc cùng nhau như một hệ thống.

Đây là nơi ISO 18091, Hệ thống quản lý chất lượng - Hướng dẫn áp dụng ISO 9001 trong chính quyền địa phương, tạo nên sự khác biệt thực sự. Tiêu chuẩn được cập nhật gần đây nhằm giúp chính quyền địa phương duy trì mức độ dịch vụ cao trong khi cải thiện tính bền vững. Tiêu chuẩn đồng thời cung cấp các mô hình chẩn đoán và các công cụ để thực hiện một hệ thống quản lý chất lượng toàn diện sẽ góp phần làm cho chính quyền địa phương vừa hiệu quả vừa đáng tin cậy.

Theo chuyên gia địa phương, ông Carlos Gadsden - Nhà tài trợ của ủy ban kỹ thuật sửa đổi tiêu chuẩn, chúng ta có thể xây dựng hệ thống chính phủ quốc gia và toàn cầu mạnh mẽ hơn chỉ bằng cách tăng cường sự liêm chính trong quản trị địa phương. Ông cho rằng, tiêu chuẩn ISO 18091 tạo thành một công cụ tuyệt vời để chính quyền địa phương trấn an người dân rằng nhu cầu và mong đợi của họ được hiểu đầy đủ và đáp ứng một cách nhất quán và kịp thời.

ISO 18091 là tiêu chuẩn ISO đầu tiên hướng vào khu vực công đưa ra các hướng dẫn cho việc thực hiện ISO 9001 trong chính quyền địa phương, có tính đến bối cảnh mà nó hoạt động. Nó đã được cập nhật để bao gồm các yêu cầu của ISO 9001: 2015 đối với các hệ thống quản lý chất lượng và một loạt các phụ lục để giúp người dùng tận dụng tối đa tiêu chuẩn, bao gồm phương pháp chẩn đoán để chính quyền địa phương đánh giá phạm vi và sự trưởng thành của các quy trình của họ và dịch vụ.

Như Gadsden giải thích, đây không chỉ là một tài liệu kỹ thuật cho các kỹ thuật viên, mà còn là một công cụ thiết yếu cho các chính trị gia để tạo ra những điều khả thi về mặt chính trị, những gì không thể thiếu trong chính quyền địa phương và các lãnh thổ của họ. Chính quyền địa phương có thể sử dụng các phụ lục này để đánh giá tiến bộ của họ trên Liên Hợp Quốc 17 Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) 1) và đảm bảo tính liên tục của hiệu suất hành chính cần thiết để duy trì việc thực hiện SDG ở cấp địa phương, ông nói. Điều này sẽ giúp họ trở nên hiệu quả hơn, do đó tiết kiệm tài nguyên, thực hiện việc ra quyết định dựa trên bằng chứng, tăng cường sự tham gia và cuối cùng, đưa SDGs vào bối cảnh địa phương.

ISO 18091 được phát triển bởi ISO/TC 176, Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng, ủy ban kỹ thuật đứng sau ISO 9001, có thư ký do SCC, thành viên ISO của Canada tổ chức.

Hà My
Ý kiến của bạn
Vay tiêu dùng thấp nhất 5 năm qua Vay tiêu dùng thấp nhất 5 năm qua

Năm ngoái, tín dụng vay kinh doanh tăng hơn 35%, còn tiêu dùng chỉ thêm 1% - mức thấp nhất 5 năm qua. Điều này cho thấy, người dân không có nhu cầu vay mua nhà đất.