ISO 20671 - Tiêu chuẩn quốc tế mở ra kỷ nguyên mới cho các thương hiệu

Media
05:53 PM 07/01/2020

ISO 20671 bao gồm tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của một thương hiệu, như đổi mới, tài sản hữu hình, dịch vụ và chất lượng, cũng như sức mạnh và hiệu suất của thương hiệu.

ối với một công ty, thương hiệu chính là tài sản quý giá nhất. Tuy nhiên, làm thế nào để biết thương hiệu nào thực sự có giá trị? Đối với điều này, điều cần thiết là phải đo giá trị của nó... Tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên để đánh giá các thương hiệu trên thế giới được công bố gần đây, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc ước tính giá trị của các thương hiệu.

Không ai muốn trả "chỉ vì một cái tên", nhưng ai chưa chịu khuất phục trước sức mạnh của một thương hiệu và trả tiền để phù hợp với tên của họ? Không thể tin được nhưng rất quý giá, hình ảnh của một thương hiệu, được truyền tải bằng tên của nó, ảnh hưởng đến quyết định của khách hàng, tổ chức tài chính, người mua doanh nghiệp tiềm năng và nhiều bên quan tâm khác. Và một số thương hiệu đang trả giá cao.

Tuy nhiên, giá trị của một thương hiệu không chỉ được đánh giá về mặt tài chính và có nhiều cách tiếp cận, phương pháp khác nhau trong thế giới đánh giá, có thể gây nhầm lẫn và đưa ra bất kỳ đánh giá thực tế hoặc điểm chuẩn nào phức tạp hơn.

ISO 20671, Đánh giá thương hiệu - Nguyên tắc và nền tảng, nhằm mục đích tiêu chuẩn hóa các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp đánh giá để đánh giá giá trị của thương hiệu. Nó bổ sung ISO 10668, Định giá thương hiệu - Yêu cầu đối với định giá thương hiệu tiền tệ, chủ yếu tập trung vào các khía cạnh tài chính.

ISO 20671 được lấy cảm hứng từ tiêu chuẩn ONR 16800, được xuất bản năm 2006 và được phát triển bởi Tiêu chuẩn Áo. Tiêu chuẩn Áo này, lần đầu tiên đối phó với định giá thương hiệu, xác định một phương pháp định giá thương hiệu là tài sản vô hình.

Đối với Gerhard Hrebicek, người chủ trì ủy ban đằng sau ONR 16800 và đóng vai trò trong sự phát triển của ISO 20671, tiêu chuẩn này mở ra một kỷ nguyên mới cho các thương hiệu.

ISO 20671 dành cho các công ty muốn tăng giá trị thương hiệu của họ. Nó tạo thành một điểm khởi đầu cho kế hoạch và quản trị cấp cao, và đặc biệt thiết lập các thực tiễn tốt nhất về mặt quản lý thương hiệu và báo cáo giá trị thương hiệu. Tiêu chuẩn này cung cấp một tầm nhìn thực sự toàn cầu, vì nó bao gồm cả khía cạnh tài chính và phi tài chính, và có thể làm cơ sở cho sự phát triển của các tiêu chuẩn cụ thể khác. 

Theo Bobby Calder, Chủ tịch ủy ban kỹ thuật ISO chịu trách nhiệm xây dựng tiêu chuẩn này, "ISO 20671 bao gồm tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của một thương hiệu, như đổi mới, tài sản hữu hình, dịch vụ và chất lượng, cũng như sức mạnh và hiệu suất của thương hiệu. Tất cả những điều này có thể tác động đến giá trị tiền tệ và do đó, bằng cách đo lường chúng, các doanh nghiệp có thể dễ dàng xác định các lĩnh vực cần cải thiện hoặc đầu tư hơn".

ISO 20671 được phát triển bởi ISO / TC 289, Đánh giá nhãn hiệu, ban thư ký được cung cấp bởi SAC, thành viên ISO cho Trung Quốc. Nó có sẵn từ thành viên ISO ở nước bạn hoặc trên Cửa hàng ISO.

Từ khóa: iso chất lượng
Ý kiến của bạn
Chủ tịch UBND TP Hà Nội sẽ đối thoại với công nhân lao động Chủ tịch UBND TP Hà Nội sẽ đối thoại với công nhân lao động

Ngày 23/5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh sẽ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động tại Công ty cổ phần Thuốc lá Thăng Long (Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội).