Kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa

Địa phương
03:17 PM 07/08/2023

Nửa nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, xuyên suốt cho cả nhiệm kỳ và cho từng năm.

Trên cơ sở kế hoạch của Đảng ủy, cấp ủy các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao về nhận thức và hành động.

Thanh Hóa: Kết quả sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh - Ảnh 1.

Toàn cảnh hội nghị

Bám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã đề ra về công tác phát triển đảng viên, hằng năm, Đảng ủy Khối đều có kế hoạch phát hiện và bồi dưỡng quần chúng ưu tú nhằm tạo nguồn kết nạp Đảng. Đảng ủy giao chỉ tiêu cụ thể cho các tổ chức cơ sở đảng và coi đây là một tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác Đảng hằng năm; cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng chú trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện tốt công tác luân chuyển để rèn luyện cán bộ, từ đó tạo nguồn kết nạp Đảng.

Cùng với việc thực hiện nghiêm túc Kết luận 81-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trong tình hình mới", Đảng ủy Khối cũng thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, đảng viên, từ đó quán triệt và học tập, trao đổi, thảo luận, nắm vững các nghị quyết, chỉ thị của Đảng chỉ đạo về công tác phát triển Đảng.

Trong nửa nhiệm kỳ, Đảng ủy đã tổ chức 30 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng cho 3.728 quần chúng ưu tú; 10 lớp đảng viên mới cho 1.555 đảng viên dự bị (chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra bồi dưỡng trên 600 đối tượng kết nạp đảng/năm); đã kết nạp 2.078 đảng viên mới (vượt 130% so với chỉ tiêu nghị quyết).

Được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, công tác xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, kiểu mẫu, công dân kiểu mẫu đã được cấp ủy các cấp, đoàn thể trong khối tích cực tuyên truyền, thực hiện hiệu quả. Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện, toàn khối đã có 111/121 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký xây dựng đạt chuẩn văn hóa; có 62/121 đơn vị đạt chuẩn văn hóa, trong đó có 30 đơn vị được công nhận danh hiệu kiểu mẫu.

Chương trình trọng tâm về nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy và chất lượng sinh hoạt chi bộ đạt được nhiều kết quả tích cực với 4/5 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành kế hoạch. Trong đó, đáng chú ý, 100% chi bộ, cấp ủy cơ sở đều ban hành quy chế làm việc, xây dựng quy chế phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo chuyên môn, doanh nghiệp; ban hành chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác kiểm tra, giám sát và nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ của năm; có trên 60% cấp ủy ban hành nghị quyết chuyên đề.

Thanh Hóa: Kết quả sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Song song với đó, hằng năm, Đảng bộ Khối cũng chú trọng xây dựng kế hoạch, lịch phân công cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ trực thuộc; có trên 80% chi bộ sinh hoạt định kỳ, nền nếp; 1.063/1.117 bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng đảng; các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, cán bộ, chuyên viên các ban của Đảng ủy Khối phân công tham dự sinh hoạt với 264 chi bộ.

Cùng với những kết quả nổi bật đạt được trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Khối cũng tăng cường công tác lãnh đạo thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các chương trình, cuộc vận động do tỉnh phát động, triển khai như: Chương trình "75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển"; "1 triệu sáng kiến"... Qua đó, đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên; xây dựng khối đại đoàn kết trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đồng thời, từng bước phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội theo đúng quy định và điều lệ của Đảng.

Nhấn mạnh tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Trần Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, cho biết: "Qua nửa nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và các cấp ủy cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện 9/10 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra". 

Nửa nhiệm kỳ còn lại, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng xây dựng Thanh Hóa đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

PV
Ý kiến của bạn
Để sầu riêng Việt Nam 'vững' chân tại thị trường Trung Quốc Để sầu riêng Việt Nam 'vững' chân tại thị trường Trung Quốc

Kim ngạch xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc trong quý I/2024 ước đạt 254 triệu USD, tăng 66% so với cùng kỳ năm trước. Đây là một tín hiệu rất đáng mừng cho ngành hàng sầu riêng Việt Nam.