Khánh Hòa: Hội thảo báo chí truyền thông với sự phát triển kinh tế biển bền vững

Diễn đàn
09:31 AM 24/09/2022

Sáng 23/9, tại Hội trường Tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa đã diễn ra Hội thảo báo chí tỉnh Khánh Hòa lần thứ IX/2022 với chủ đề "báo chí truyền thông với sự phát triển kinh tế biển bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị"

Để triển khai sâu rộng Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW; Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ, chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa. Định hướng những giải pháp nhằm phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo tốt an ninh quốc phòng, vì mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bền vững, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết để đến năm 2030 Khánh Hòa trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương. Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội thảo với chủ đề "báo chí truyền thông với sự phát triển kinh tế biển bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị". 

Khánh Hòa: Hội thảo báo chí truyền thông với sự phát triển kinh tế biển bền vững - Ảnh 1.

Đồng chí Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhất mạnh tầm quan trọng của Nghị quyết số 09-NQ/TW

Hội thảo "báo chí truyền thông với sự phát triển kinh tế biển bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị" - Ảnh 1.

Đồng chí Lê Hữu Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa phát biểu tại Hội thảo

Tham dự Hội thảo có đồng chí Lê Hữu Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa; đồng chí Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Đoàn Minh Long - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa; đồng chí Nguyễn Thành Lợi - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Tổng Biên tập Phụ trách báo Hà Nội Mới; đồng chí Trần Duy Hưng - Tổng Biên tập báo Khánh Hòa và đại diện một số Hội Nhà báo các tỉnh, các Cơ quan báo chí, các Nhà nghiên cứu khoa học, các Nhà báo, các Sở, Ban, ngành ở tỉnh Khánh Hòa.

Hội thảo "báo chí truyền thông với sự phát triển kinh tế biển bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị" - Ảnh 2.

Đoàn Chủ trì Hội nghị

Hội thảo đã thu hút được gần 50 tham luận đóng góp ý kiến quý báu về tiềm năng, lợi thế và đặc thù kinh tế biển Khánh Hòa nói riêng và 28 tỉnh, thành phố có biển nói chung của các Nhà nghiên cứu khoa học, các nhà báo, các sở, ban, ngành ở tỉnh Khánh Hòa, Hội Nhà báo các tỉnh. Nhiều nội dung tham luận đã nêu bật những khó khăn, thách thức và đưa ra những giải pháp có giá trị thiết thực để vừa khai thác, vừa bảo tồn biển theo đúng nghĩa của phát triển kinh tế biển bền vững.

Hội thảo "báo chí truyền thông với sự phát triển kinh tế biển bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị" - Ảnh 3.

Đại biểu tham dự Hội thảo

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã tập trung trao đổi và thảo luận làm rõ những nội dung, như: nêu những giải pháp hiệu quả phát triển bền vững kinh tế xã hội theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đặt vấn đề các giải pháp tích cực để triển khai hiệu quả mục tiêu xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa; nêu những quyết sách chiến lược lâu dài, bền vững và giải pháp phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ môi trường biển và tăng cường quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế phù hợp với quy hoạch quốc gia; thống nhất nhận thức đổi mới tư duy trong xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa trở thành đô thị trực thuộc Trung ương; vai trò của báo chí trong việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về phát triển kinh tế biển theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Hội thảo "báo chí truyền thông với sự phát triển kinh tế biển bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị" - Ảnh 5.

PGS. TS Võ Sĩ Tuấn - Nguyên Viện trưởng Viện Hải Dương học trình bày nội dung phát triển kinh tế biển Nha Trang nhìn từ góc độ sinh thái

Hội thảo "báo chí truyền thông với sự phát triển kinh tế biển bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị" - Ảnh 6.

Nhà báo Nguyễn Phong - Thường trú báo Nhân dân tại Khánh Hòa trình bày tham luận " Phát triển kinh tế biển Khánh Hòa - Cơ hội kép và những thách thức"

Khánh Hòa: Hội thảo báo chí truyền thông với sự phát triển kinh tế biển bền vững  - Ảnh 7.

Nhà báo Vũ Nhật Thăng - Phó Chủ tịch TT CLB ảnh báo chí Hội Nhà báo Việt Nam trình bày tham luận "Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về Chiến lược phát triển kinh tế biển Khánh Hòa"

Hội thảo "báo chí truyền thông với sự phát triển kinh tế biển bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị" - Ảnh 8.

TS. Nguyễn Hữu Hồi - Trường Sĩ quan thông tin đại diện nhóm tác giả trình bày tham luận "Khơi dậy khát vọng vươn lên của Nhân dân tỉnh Khánh Hòa theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị"

Tại Hội thảo, nhiều ý kiến cho rằng để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Khánh Hòa, cần thực hiện một số giải pháp như: Cơ quan quản lý nhà nước về báo chí của tỉnh, như: sở TT&TT hay cơ quan nghiệp vụ báo chí như Hội Nhà báo tỉnh nên xây dựng các đề án tuyên truyền trình tỉnh, để tỉnh có phương án đặt hàng các cơ quan báo chí truyên truyền về Nghị quyết 09 của Trung ương, Chương trình hành động số 30 của Tỉnh ủy và các Kế hoạch phát triển kinh tế cụ thể của UBND Tỉnh; Tổ chức các cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí nhằm quảng bá hình ành của Khánh Hòa.

Công tác báo chí, truyền thông cần đảm bảo tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, hơn nữa cần đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú; tỉnh và các cơ quan báo chí cần phối hợp công tác cung cấp thông tin, coi đây là nhiệm vụ lâu dài, thường xuyên, liên tục.

Hội thảo "báo chí truyền thông với sự phát triển kinh tế biển bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị" - Ảnh 9.

Đồng chí Nguyễn Thành Lợi - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Tổng Biên tập Phụ trách báo Hà Nội Mới đại diện cho Đoàn Chủ trì Hội nghị tổng kết nội dung Hội thảo

Hội thảo "báo chí truyền thông với sự phát triển kinh tế biển bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị" - Ảnh 10.

Ban Tổ chức Hội thảo tặng hoa các đơn vị tài trợ

Hội thảo "báo chí truyền thông với sự phát triển kinh tế biển bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị" - Ảnh 11.

Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Kêt thúc Hội thảo PGS. TS Nguyễn Thành Lợi đại diện Đoàn Chủ trì đã cám ơn các Nhà nghiên cứu khoa học, Nhà quản lý, Nhà báo, các tác giả tham luận, những người đã đóng góp những kết quả nghiên cứu chuyên sâu, những kinh nghiệm nghề nghiệp có giá trị thiết thực cho nội dung hội thảo và các doanh nghiệp đã tài trợ cho Hội thảo.

Nhật Thăng
Ý kiến của bạn
Bình luận