Kho bạc Nhà nước nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020

Đầu tư và Tiếp thị
08:50 AM 18/12/2020

Trong năm 2020, với sự nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó đã tích hợp thành công lên Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG) kết nối 100% đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc đối tượng giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến (DVCTT).

Ông Nguyễn Đức Chi - Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước báo cáo tại hội nghị.

Dịch vụ công trực tuyến kho bạc đã phủ rộng cả nước 

Chiều ngày 16/12 tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 hệ thống Kho bạc Nhà nước do Kho bạc Nhà nước tổ chức. Tới dự buổi tổng kết có Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn và Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn.

Kho bạc Nhà nước nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020 - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đức Chi - Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước báo cáo tại hội nghị.

Trong báo cáo năm 2020, bám sát chương trình công tác của Bộ Tài chính và lộ trình thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020, đến nay hệ thống KBNN đã hoàn thành tốt chương trình công tác năm 2020 với những kết quả ấn tượng.

Những tháng đầu năm, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, KBNN đã chủ động, quyết liệt chỉ đạo toàn hệ thống thực hiện đầy đủ, khẩn trương và nghiêm túc công tác phòng chống, dịch Covid-19 với việc ban hành các văn bản chỉ đạo toàn hệ thống về công tác phòng, chống dịch.

Đồng thời, để đảm bảo và duy trì hoạt động chuyên môn, KBNN đã chỉ đạo các KBNN tỉnh, thành phố đẩy mạnh giao dịch với khách hàng qua dịch vụ công trực tuyến và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong việc trao đổi thông tin; bố trí số lượng công chức phù hợp làm việc tại nhà qua môi trường mạng Internet đảm bảo hoạt động thông suốt toàn hệ thống. Đặc biệt là ưu tiên giải ngân nhanh, kịp thời kinh phí cho công tác phòng, chống dịch theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và chính quyền địa phương.

Trong công tác quản lý thu, hệ thống KBNN đã chủ động phối hợp với cơ quan thu trên địa bàn để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách; cung cấp thông tin số liệu thu ngân sách, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành NSNN các cấp.

Bên cạnh đó, KBNN cũng tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm cải cách công tác thu NSNN. Đề án Dịch vụ công trực tuyến, KBNN đã cung cấp 9 thủ tục DVCTT mức độ 4; hoàn thành tích hợp 7 thủ tục hành chính KBNN lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, vượt 47.8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. 

Tính đến nay, Hệ thống KBNN đã hoàn thành kết nối 100% đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc đối tượng giao dịch qua DVCTT mức độ 4; tỉ lệ lượng giao dịch chi NSNN đi qua DVCTT đạt 98%. Trung bình mỗi ngày phát sinh khoảng 150.000 giao dịch, ngày cao điểm 200.000 giao dịch qua DVCTT. Kho bạc tiếp tục triển khai các giải pháp đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Số thu, chi NSNN bằng tiền mặt qua hệ thống KBNN chỉ còn chiếm tỷ lệ dưới 1%.

Đối với công tác kiểm soát chi NSNN, trong năm 2020, hệ thống KBNN đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực, góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, song vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ, đúng chế độ và trong phạm vi dự toán được giao; tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên như: khánh tiết, hội nghị, hội thảo, đi công tác nước ngoài....

Đáng chú ý, năm vừa qua Kho bạc Nhà nước đã thực hiện ưu tiên kiểm soát thanh toán nhanh, kịp thời kinh phí cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và UBND các tỉnh, thành phố...; cung cấp số liệu giải ngân hàng ngày cho Bộ Tài chính, lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố phục vụ công tác quản lý điều hành NSNN.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống Kho bạc Nhà nước trong năm 2020 đó chính là công tác huy động vốn. Thời gian qua, Kho bạc Nhà nước đã tiếp tục chủ động tham mưu với Bộ Tài chính các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn, đảm bảo tính bền vững của nợ công như: Điều hành tiến độ huy động vốn phù hợp với tiến độ thu NSNN, giải ngân vốn đầu tư công, kế hoạch trả nợ của NSNN và phù hợp với điều kiện thị trường.

Phương hướng, kế hoạch cho những chặng đường mới

DVCTT chính là một kênh giao dịch điện tử để đưa Kho bạc Nhà nước đến gần hơn nữa với khách hàng và xã hội qua mạng Internet. Hơn nữa, DVCTT đã góp phần hiện đại hóa công tác kiểm soát chi tại KBNN. Qua DVCTT, lãnh đạo Kho bạc Nhà nước các cấp có thể kiểm tra, giám sát được tình trạng xử lý hồ sơ của cán bộ, từ đó, làm tăng trách nhiệm của cán bộ kiểm soát chi trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Năm 2021 là năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 và thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030, trong khi tình hình thế giới, khu vực vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường bởi những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19. Chính vì vậy, theo Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Đức Chi, hệ thống KBNN xác định mục tiêu, phương châm hành động năm 2021.

Cụ thể đó là: “Hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước giai đoạn 2021-2030; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, phấn đấu 100% các thủ tục hành chính được cung cấp qua DVCTT mức độ 4 và Cổng Dịch vụ công quốc gia; tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng dịch vụ của hệ thống KBNN”.

Để đạt được mục tiêu này, bước sang năm mới toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước sẽ tập trung nguồn lực để xây dựng, triển khai thực hiện các đề án, chính sách lớn và các văn bản hướng dẫn quy trình nghiệp vụ chuyên môn. Trong đó tập trung hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021-2030; trình Bộ Tài chính các thông tư theo kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, KBNN cũng sẽ tổ chức điều hành quản lý quỹ NSNN đảm bảo chặt chẽ, an toàn, hiệu quả; tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN. Song song với đó là tổ chức thực hiện công tác kiểm soát chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật; kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Tính đến hết tháng 11/2020, lũy kế thu NSNN trong cân đối đạt 1.260,9 nghìn tỷ đồng, bằng 83,4% so với dự toán năm 2020 được giao. Cũng đến thời điểm này, lũy kế chi NSNN đạt 1.369,6 nghìn tỷ đồng, bằng 78,4% dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 71,4% dự toán; chi thường xuyên đạt 87,9% dự toán.

Tính đến ngày 15/12/2020, Kho bạc Nhà nước đã huy động đạt 99,9% kế hoạch giao đầu năm và ước đến 31/12/2020, đạt 100% kế hoạch Bộ Tài chính giao (bao gồm cả kế hoạch giao bổ sung); kỳ hạn phát hành trái phiếu chính phủ bình quân là 13,81 năm, tăng 0,37 năm so với năm 2019; kỳ hạn còn lại của danh mục trái phiếu chính phủ là 8,33 năm; lãi suất phát hành trái phiếu chính phủ bình quân là 2,88%/năm, giảm so với năm 2019 và thấp thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á.

Đăng Nguyên
Ý kiến của bạn
Bình luận