Không thể trì hoãn tính cấp bách của Dự án Đầu tư xây dựng công trình Kè bảo vệ bờ và tái tạo bãi biển Cửa Đại - Cẩm An

Địa phương
02:34 PM 17/09/2021

Việc thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng công trình Kè bảo vệ bờ và tái tạo bãi biển Cửa Đại - Cẩm An, lý trình: Km0 + 420 - Km2 + 245 đã trở nên cấp bách và không thể trì hoãn. Chủ đầu tư Dự án đã tuân thủ các quy định về thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu. Do đó, việc gia hạn thời điểm đóng thầu lúc này là không thực sự cần thiết nhằm tránh nguy cơ chậm tiến độ dự án.

Trước tình trạng bờ biển Cửa Đại (TP.Hội An) bị sạt lở nghiêm trọng trong nhiều năm nay, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định xây dựng bờ kè bảo vệ. Ngày 12/3/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã ký Quyết định số 639/QĐ-UBND phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng công trình Kè bảo vệ bờ và tái tạo bãi biển Cửa Đại - Cẩm An, lý trình: Km0 + 420 - Km2 + 245. Ngày 20/4/2021, ban hành Quyết định số 1085/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Kè bảo vệ bờ và tái tạo bãi biển Cửa Đại do TP.Hội An làm chủ đầu tư.

Theo các quyết định nêu trên, bờ kè từ bãi biển Cửa Đại đến Cẩm An, lý trình Km0+420 - Km2+245, dài 1.825 m sẽ được xây dựng với tổng đầu tư 45.107.238.000 đồng. Nguồn vốn từ ngân sách Trung ương và ngân sách thành phố Hội An. UBND thành phố Hội An chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành đối với các gói thầu sử dụng vốn Nhà nước thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 - quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 12 của Luật Đấu thầu 2013 và Khoản 2 Điều 64 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Không thể trì hoãn tính cấp bách của Dự án Đầu tư xây dựng công trình Kè bảo vệ bờ và tái tạo bãi biển Cửa Đại - Cẩm An - Ảnh 1.

Thông báo mời thầu được Trường Phát Quảng Nam đăng tải rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng

Để mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng công trình Kè bảo vệ bờ và tái tạo bãi biển Cửa Đại - Cẩm An, lý trình: Km0 + 420 - Km2 + 245, TP Hội An uỷ nhiệm cho Công ty CP Xây dựng Thương mại Trường Phát Quảng Nam (Trường Phát Quảng Nam) thực hiện mời thầu. Thông báo mời thầu được Trường Phát Quảng Nam đăng tải trên trang web của Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia, Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ: http://muasamcong.mpi.gov.vn/ và đăng tải rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng từ lúc 8 giờ 30 phút ngày 28/8/2021. Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn hai túi hồ sơ. Địa điểm mở thầu: Ban Quản lý dự án và quỹ đất TP Hội An, địa chỉ: số 3 Nguyễn Huệ, TP Hội An. Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng séc. Thời gian đóng thầu: 8 giờ 30 phút ngày 18/9/2021.

Bốn ngày trước thời điểm đóng thầu (14/9/2021), bên mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng công trình Kè bảo vệ bờ và tái tạo bãi biển Cửa Đại - Cẩm An, lý trình: Km0 + 420 - Km2 + 245 nhận được đơn kiến nghị của Công ty TNHH MTV Song Thắng Toàn về việc yêu cầu gia hạn thời gian mở thầu gói thầu nêu trên. Lý do phía Công ty TNHH MTV Song Thắng Toàn đưa ra là doanh nghiệp không thể di chuyển được vào TP. Hội An để làm việc với BQL dự án và quỹ đất TP Hội An; đồng thời không thể di chuyển để ký các hợp đồng nguyên tắc để hoàn thiện hồ sơ đấu thầu… Vào các ngày sau đó, 15 và 16/9, trên 02 ấn phẩm tạp chí điện tử có đăng thông tin phản ánh về việc doanh nghiệp kiến nghị gia hạn thời gian mở thầu.

Không thể trì hoãn tính cấp bách của Dự án Đầu tư xây dựng công trình Kè bảo vệ bờ và tái tạo bãi biển Cửa Đại - Cẩm An - Ảnh 2.

Không thể trì hoãn tính cấp bách của Dự án Đầu tư xây dựng công trình Kè bảo vệ bờ và tái tạo bãi biển Cửa Đại - Cẩm An - Ảnh 3.

Bờ biển Cửa Đại (TP. Hội An) bị sạt lở nghiêm trọng trong nhiều năm nay

Ngay khi nhận được phản ánh, kiến nghị của nhà thầu - Công ty TNHH MTV Song Thắng Toàn và thông tin từ phía báo chí, chủ đầu tư dự án và bên mời thầu đã lắng nghe và có cuộc trao đổi với PV Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị. Tại cuộc trao đổi này, đại diện chủ đầu tư cho biết, sau khi trao đổi, vào chiều ngày 16/9/2021, UBND TP quyết định gia hạn thời điểm mở thầu thêm 06 ngày, đến ngày 24/9/2021 sẽ chính thức đóng thầu. Việc gia hạn này nhằm thể hiện thiện chí của chủ đầu tư/bên mời thầu trong việc sẵn sàng chia sẻ, xem xét các yếu tố tình và lý để gia tăng cơ hội cho các nhà thầu.

Tuy nhiên, cũng cần khẳng định rằng, trên thực tế thì những kiến nghị của phía doanh nghiệp - nhà thầu nêu ra chưa đảm bảo đủ lý do chính đáng Bởi các lý do sau đây:

Thứ nhất là do tính cấp bách của dự án. Nhiệm vụ của dự án là bảo vệ các khu dân cư, cơ sở du lịch, nghỉ dưỡng và hệ thống cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Nhiệm vụ này bán sát nhu cầu thực tế, đó là bờ biển Cửa Đại đang bị xói lở nghiêm trọng. Trong những năm gần đây, bờ biển bị xâm thực hàng chục mét. Đặc biệt, cuối năm 2020, mưa bão, sóng đánh gây sạt lở bờ biển, hàng chục nhà hàng, khu nghỉ dưỡng bị nước biển xâm thực... Việc sửa chữa, khắc phục hư hỏng hệ thống kè bờ biển Cửa Đại hiện đang được UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương thực hiện.

Thứ hai, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Công điện số 1082/CĐ-TTg, ngày 16/8/2021 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. Yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2021, là ý thức thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình hiện nay, nhằm thúc đấy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2021 trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, có chế tài xử lý nghiêm khắc các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công;… đề nghị thành lập ngay Tổ công tác đặc biệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong từng bộ, cơ quan, địa phương để thường xuyên lãnh đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, xử lý các điểm nghẽn trong giải ngân đầu tư công, lập kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án, nhất là các dự án trọng điểm, dự án có vốn lớn.

Triển khai Công điện số 1082/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP Hội An, Ban Quản lý dự án và quỹ đất TP Hội An đã quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ Dự án Đầu tư xây dựng công trình Kè bảo vệ bờ và tái tạo bãi biển Cửa Đại - Cẩm An, trên cơ sở tuân thủ đúng các quy định, nguyên tắc của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và các Thông tư hướng dẫn liên quan. Chúng tôi đã có những hướng dẫn cụ thể đối với các nhà thầu để giúp các nhà thầu vừa bảo đảm phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa tạo thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư vốn đầu tư công theo chủ trương của Chính phủ.

Công trình Kè bảo vệ bờ và tái tạo bãi biển Cửa Đại - Cẩm An đang được triển khai thực hiện

Thứ ba, về lý do doanh nghiệp đưa ra là do ảnh hưởng của giãn cách xã hội trong thời điểm dịch COVID-19 nên tiến độ hoàn thiện hồ sơ dự thầu không đảm bảo. Đây là lý do chưa đảm bảo tính khách quan. Bởi căn cứ theo tình hình dịch bệnh tại TP Hội An, chủ đầu tư đã quyết định áp dụng đấu thầu rộng rãi qua mạng. Điều này đã tạo thuận lợi cho các nhà thầu tham dự thầu, đồng thời tuân thủ các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Cũng cần nói thêm rằng, thời điểm mở thầu Gói thầu Thi công xây dựng công trình Kè bảo vệ bờ và tái tạo bãi biển Cửa Đại - Cẩm An, lý trình: Km0 + 420 - Km2 + 245, UBND thành phố Hội An chỉ ban hành các Quyết định số 1231/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 về việc kéo dài thời gian thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hội An từ 6h00 ngày 15/8/2021 đến 6h00 ngày 22/8/2021.

Tiếp đó, ngày 20/8/2021, UBND TP Hội An ban hành Quyết định số 1270/QĐ-UBND kéo dài thời gian thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại TP Hội An đến ngày 29/8/2021. Như vậy, toàn bộ thời gian mời thầu tại TP Hội An áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg, việc này vẫn tạo điều kiện để doanh nghiệp thực hiện các công đoạn liên quan (nếu có), hoàn toàn không thực hiện nguyên tắc "ai ở đâu ở đó" như Chỉ thị số 16/CT-TTg. Vì vậy, lý do mà doanh nghiệp đưa ra không khách quan.

Thứ tư, khi mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng công trình Kè bảo vệ bờ và tái tạo bãi biển Cửa Đại - Cẩm An, lý trình: Km0 + 420 - Km2 + 245, chủ đầu tư và bên mời thầu quyết định hình thức đấu thầu rộng rãi, số lượng nhà thầu, nhà đầu tư tham gia đấu thầu không bị giới hạn. Ngoài việc tham gia dự thầu của Công ty TNHH MTV Song Thắng Toàn, chúng tôi nhận được các hồ sơ của các nhà thầu có đủ năng lực, có khả năng đáp ứng được yêu cầu của gói thầu. Cùng một bối cảnh, cùng một thời điểm, các nhà thầu khác đáp ứng được hồ sơ mời thầu, thì không thể lấy đi cơ hội đầu tư của họ. Chủ đầu tư/bên mời thầu đã tạo cơ hội ngang bằng nhau cả về thời gian, vị trí địa lý, khả năng tiếp cận thông tin cho các nhà thầu.

Có thể thấy rằng, quy định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu tại Gói thầu Thi công xây dựng công trình Kè bảo vệ bờ và tái tạo bãi biển Cửa Đại - Cẩm An, lý trình: Km0 + 420 - Km2 + 245 là phù hợp để vừa tạo thuận lợi cho nhà thầu, cải cách thủ tục hành chính, vừa đảm bảo tính minh bạch, công khai, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn Nhà nước thông qua công tác này.

Đề nghị các doanh nghiệp/nhà thầu quán triệt quan điểm đấu thầu là một hình thức cạnh tranh văn minh, thông qua đấu thầu, bên mời thầu cần tìm ra được nhà thầu hoặc nhà đầu tư thỏa mãn yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng của mình và có chi phí hợp lý nhất. Đặc biệt, chủ đầu tư phải đảm bảo tiến độ thi công công trình trong bối cảnh thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

Nguyễn Hạnh
Ý kiến của bạn